Internet Of Things

Data, analys, Internet of Things – Det är nu det händer!

Share this post:

Smarter_Planet_Analytics_Icon_900Under hösten har jag träffat en mängd kunder som allt mer börjar försöka ta sig an de möjligheter som den ökande mängden data innebär. Att detta är en tydlig trend var även uppenbart på Dagens Industris event Stora Industridagen i höstas där jag och mina kollegor från IBM presenterade vår syn på hur vi tillsammans bör jobba för att göra industrin smartare. Dessa erfarenheter har gjort min övertygelse om att analys och utnyttjandet av data som en viktig motor och ett smörjmedel för att öka konkurrenskraften i ett företag allt starkare. Jag tycker mig se att det är en förändring på gång och att nyfikenheten och viljan att få kläm på data- och analysmöjligheterna nu växer. Detta bekräftas också av siffror som vi på IBM nyligen presenterade. Håll i hatten, för det är nu det händer!

Rapporten Analytics: The speed advantage som baseras på intervjuer med över 1000 chefer och beslutsfattare i verksamheter från drygt 60 länder, bekräftar både att allt fler företag nu redan kommit igång eller är på väg att utnyttja data i allt större utsträckning. Bland resultaten framkommer bland annat att nästan hälften av organisationerna (46 procent) har börjat stöpa om sina affärsprocesser, för att göra dem mer digitala och datadrivna.

Bland de företag som redan implementerat en eller flera datadrivna initiativ uppger 49 procent att projekten givit högre avkastning än vad de förväntat sig. Där vill jag också påpeka att så mycket som 26 procent såg detta positiva värde redan efter sex månader. Att detta uppkopplade och datadrivna tillvägagångssätt redan fått resultat gör dessutom att förväntningarna och kraven på ännu mer datadriven insikt också kommer att öka kraftigt de närmaste 12-18 månaderna. I studien framkommer att företag i Norden, som tidigare inte förutspått någon kraftig ökning av analysaktiviteterna, nu visar att även de är med på tåget.

Bland resultaten kan jag också utläsa att värdet av analysinitiativ allt mer sprider sig i organisationerna. De områden som först bröt ny mark var de mest kundfokuserade. I tidigare studier var det också där företagen uppgav att de ville satsa sina analysinitiativ i första hand. Vad företagen i undersökningen uppger är att allt fler, 40 procent, nu tar initiativ för att kunna effektivisera och optimera sin verksamhet. Jag tror att detta är ett tecken på att många företag i början behövde prova sig fram. När de såg de positiva och snabba resultaten och det mervärde de fick ut av initiativen så gav det mersmak. Det är alltså nu det händer!

Och att konkreta initiativ tas är helt klart. Jag tycker till exempel att Pratt & Whitney, som i huvudsak tillverkar flygplansmotorer, på ett konkret sätt har visat värdet med att anamma ett uppkopplat och datadrivet tillvägagångssätt. En flygplansmotor kan generera upp till en halv terabyte data på bara en flygning. Med IBMs hjälp har Pratt & Whitney applicerat prediktiv analys på motor- och driftsdata. Med detta kan företaget ge helt nya insikter till den egna serviceorganisationen och till kunderna, som exempelvis att kunna förutsäga problem med motorer, upptäcka konkreta fel eller ge en bättre status för hela flygplanet. Detta har gjort både att Pratt & Whitney kan erbjuda bättre servicetjänster till sina kunder och att kunderna kan sänka underhållskostnader, minska driftsstopp och med det erbjuda bättre service till sina kunder.

Ytterligare ett bra exempel är Joy Global, ett företag som tillverkar och underhåller gruvutrustning. De har tagit hjälp av IBMs prediktiva analyslösningar för att kunna förutsäga fel på maskinerna och rekommendera förebyggande aktiviteter, vilket leder till bättre tillgänglighet för utrustningen, ökad produktivitet och sänkta driftskostnader, både för Joy Global och för deras kunder.

Jag tycker att dessa två exempel på ett bra sätt visar på konkreta resultat med uppkopplade enheter och maskiner, dataanalys och nya insikter – som allt också presenteras i realtid. Och jag är helt övertygad om att nu när allt fler företag börjar inse värdet av att utnyttja sin data och det uppkopplade tillvägagångssättet kommer helt ny innovationskraft att frigöras. Även här får jag stöd av undersökningen där 69 procent av företagen som redan anammat ett uppkopplat och datadrivet förhållningssätt fått konkreta resultat för hela verksamheten och 53 procent även fått påtagliga konkurrensfördelar.

Vi får säkert chans att diskutera fler exempel. För, glöm inte: Det är nu det händer!

/Patrick Couch, IBM

More stories

Om robotarna tar över våra jobb, vad ska vi göra då?!?

I Pixar Studios datoranimerade klassiker Wall-E har vi människor förstört vår planet genom överdriven konsumtion och blivit tvingade att ta vår tillflykt till ett rymdskepp som lite planlöst driver omkring i rymden i väntan på bättre tider. Där spenderar vi våra dagar utan större syfte eller mening medan robotar sköter alla manuella sysslor och passar […]

Läs mer

AI + IoT = AIoT

I kölvattnet på den digitalisering som sveper över samhället i stort och som inom industrin har kommit att kallas för Industri 4.0 har det börjat pratas allt mer om möjligheterna med – och värdet av – att kombinera artificiell intelligens (AI) med internet of things (IoT). I det här blogginlägget tänkte jag titta lite närmare […]

Läs mer

Jämna Plågor

Om jag minns rätt var det komikern Ronny Eriksson som funderade över det måhända specifikt svenska i svaret ”Jämna plågor”, på frågan ”Hur är det?”. Det är som att säga “Visst gör det ont, men det gör lika ont hela tiden!”. Och lite så har 2019 varit. Visst har där funnits diverse politiska kontroverser, långbänkar och tråkigheter, som […]

Läs mer