AI

Fråga din data och få helt nya insikter

Share this post:

029005678

Torben Noer,
WW Business Analytics Specialty Architect Leader at IBM

Jag tror att det är många som känner stor frustration över att under lång tid varit hänvisade till traditionella rapporter och statistiktunga dataanalyser för att kunna förstå och få nya insikter om verksamhetens affärsresultat. Det enda sättet att komma åt data har också varit att kunna kommunicera med datorer eller att försöka dra slutsatser ur stora Excel-ark där vi inte kan se skogen för alla träd. Utmaningen har också vuxit i takt med att datamängderna ökat och det vi idag kallar för Big Data. Det går naturligtvis att utnyttja avancerade statistiska modeller för att försöka hitta nålen i höstacken, men för att kunna göra det krävs ofta specialkunskaper. Och tänk om det inte är en nål du ska leta efter.

På IBMs konferens Insight, som hölls i Las Vegas i oktober förra året, lanserades Watson Analytics. Jag tycker verkligen att denna lansering är en revolution för hur vi analyserar data. Nu kan alla få tillgång till riktig analys och nya insikter om sin verksamhet. Verktyget guidar företagsanvändare i allt från att utarbeta data för analys och rekommendera olika visualiseringar till att ta fram ett lämpligt format för att kunna sprida den nya kunskapen som analysen ger. Det bästa av allt är att du inte behöver ha någon specialkompetens för att kunna använda verktyget. Du skriver bara in en fråga om verksamheten. Verktyget analyserar den tillgängliga datan och visualiserar sedan resultatet på bästa sätt. Och inte bara det. Watson Analytics kan också presentera ett antal andra intressanta fakta direkt på skärmen.

För första gången är det nu alltså möjligt att använda vanligt språk för att få nya insikter. Watson Analytics analysera din data, förstår sammanhang, påpekar när din data har kvalitetsproblem, sammanställer statistiskt säkerställda prediktiva resultat och visualiserar allt detta på ett sätt som ger dig den bästa och mesta insikten. Det enda du behöver är din data och dina frågor. Är det inte fantastiskt?

Så hur kommer man igång?Smarter_Planet_Watson_Icon_900

  1. Det första du behöver är Watson Analytics. Här kan du anmäla dig och testa gratis.
  2. Ladda sen upp din data till systemet och se vad som händer. Du kan göra en test med Titanics passagerarlista och se vad Watson Analytics kan förutse…
  3. Mycket nöje!

Det är viktigt att påpeka att det inte bara är värdefullt att analysera intern transaktionsdata. Det kan inte nog påpekas vilket värde det ligger i extern ostrukturerad data. Vi har under lång tid pratat om värdet av att utnyttja det som händer i sociala medier. Vad pratar dina kunder om idag? Vilka preferenser har de? Vad säger de om dina produkter och varumärken? Twitter är en av de största sociala medie-databaserna i världen. Likt många andra sociala kanaler har den dock varit svår att hantera. Men, nu har Twitter och IBM inlett ett samarbete. Som en del av detta samarbete kommer du att kunna använda Watson Analytics för att få tillgång till Twitterdata. Du behöver inte ens tänka på hur och varför. Twitter är ”bara” ytterligare en datakälla som kan analyseras. Många företag håller säkert med om att sociala medier kan ge nya insikter, men att det varit svårt att veta hur de ska angripa informationen. Nu har det helt plötsligt blivit mycket enkelt. Watson Analytics – Ny kunskap om din verksamhet med bara några knapptryck!

Läs mer om vikten av att vara analysdriven som företag.

More stories

Hundra år av Vasaloppsdata, del två

Stavningsrättning av OCR-texten På min YouTube-kanal finns en kort video där jag tränar OCH tänker på det här projektet, samtidigt: Efter att jag tagit mig till etappsegern “Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?” i jakten på insikter från tidningsartiklar från när Vasaloppet var ungt, ville jag se om kvaliteten på texten som […]

Läs mer

Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?

På ett möte tillsammans med Vasaloppets ledningsgrupp tog en idé form i huvudet på mig: Skulle man kunna använda AI för att vaska fram intressant kuriosa om hundraåringen Vasaloppet? Ur gamla källor, som varit glömda och gömda under många år? Kan det finnas fakta från dessa år som inte ens de mest pålästa känner till […]

Läs mer

AI-modeller som säkrar AI-modeller

Att IBM för tredje året i rad utsetts till ett av världens mest etiska bolag av Ethisphere grundar sig bland annat i vårt arbete med att förespråka och möjliggöra implementation av etisk och tillförlitlig AI. Men vad menas då med begreppet ”etisk AI”? Vi på IBM menar förklarbarhet, rättvisa, teknisk robusthet, transparens och integritet. Det […]

Läs mer