Cloud: Beyond the hype

Meerwaarde dankzij API’s

  Application Programming Interfaces, kortweg API’s, bepalen het “datacontract” tussen twee stukjes programmacode. Ontwikkelaars maken op grote schaal gebruik van API’s. In deze post laat ik u zien waarom systemen dankzij API’s de vrijheid krijgen om zich onafhankelijk te ontwikkelen, zodat er voor het bedrijf nieuwe groeikansen ontstaan. API’s kunnen weliswaar op alle niveaus van […]

Continue reading

Aanpak van de digitale transformatie in de multicloud wereld

  In de huidige digitale economie worden veel bedrijven geconfronteerd met verstoring door innovatieve bedrijfsmodellen en nieuwe spelers binnen gevestigde sectoren. De klanten van die bedrijven verlangen in toenemende mate naadloze en boeiende ervaringen via een veelheid aan digitale kanalen, zoals mobiele apps, internet en IoT-devices. Als gevolg van de snelheid van sociale media hebben […]

Continue reading

Open cloudomgeving geeft vakgebied nieuwe betekenis

  Application Programming Interfaces, kortweg API’s, bepalen het “datacontract” tussen twee stukjes programmacode. Ontwikkelaars maken op grote schaal gebruik van API’s. In deze post laat ik u zien waarom systemen dankzij API’s de vrijheid krijgen om zich onafhankelijk te ontwikkelen, zodat er voor het bedrijf nieuwe groeikansen ontstaan. API’s kunnen weliswaar op alle niveaus van […]

Continue reading

Hoe uw bedrijf kan profiteren van Robotic Process Automation

  Een tijd geleden kondigden we een samenwerkingsverband tussen IBM en Automation Anywhere aan, gericht op de ontwikkeling van een geavanceerd, door Robotic Process Automation (RPA) aangedreven platform. Maar wat betekent dat voor uw bedrijf? Eerst iets over de meerwaarde die het gezamenlijke product van Automation Anywhere en IBM voor bedrijven kan opleveren. Er zijn […]

Continue reading

Robotisering als start van een optimaal proces

  Onder druk van digitale veranderingen en nieuwe technologische mogelijkheden moeten bedrijfsprocessen op grote schaal anders worden ingericht. Onverschillig of het gaat om het integreren van grote kernsystemen bij een bank of een telecombedrijf, dan wel het verzamelen en invoeren van over diverse systemen verspreide informatie. Het moet allemaal sneller, beter en meer kostenefficiënt. In […]

Continue reading

Cognitive start met migratie naar de cloud met VMware

Vanuit IBM zijn we van oudsher sterk gefocust op echte technologie-innovatie. We verliezen onszelf nogal eens in het schetsen van visies en vergezichten. Heel belangrijk en waardevol, maar veel actuele uitdagingen van CIO’s en IT-managers zijn nog heel basaal. Neem de migratie van het eigen datacenter. Klinkt misschien weinig sexy, maar vormt wel het fundament […]

Continue reading

API’s: connectie met de klant

Een auto kopen, een lening en een verzekering regelen bij één bedrijf dat geen van deze diensten zelf aanbiedt? Bij vertraging op het spoor een coupon ontvangen voor een korting op een ijsje bij de salon in de buurt? Onderweg in de auto gedetailleerde waarschuwingen over naderend noodweer onvangen, inclusief suggesties voor alternatieve routes? API’s […]

Continue reading

Multicloud vraagt om intelligentie

Eén typefoutje en de totale dienstverlening ligt op z’n gat. De ervaring bij een grote internationale cloudprovider leert dat het risico op een door mensenhanden veroorzaakte verstoring nog altijd aanwezig is. Sterker: naar mate steeds meer organisaties multicloudomgevingen inrichten, ontstaat wellicht een uitdaging van formaat. Dat versterkt de roep om de mogelijkheid en het gereedschap […]

Continue reading

Maak je organisatie API-klaar

De impact van de API-economie op businessmodellen is al veelvuldig besproken. Ook is er volop aandacht voor de nieuw benodigde competenties en technologische ondersteuning. Veel minder voor het voetlicht komt de organisatie zelf. Hoe stoom je deze qua structuur klaar voor de nieuwe vorm van bedrijvigheid? Eerst nog even kort over API’s: deze interfaces maken […]

Continue reading