Government

Transparantie schept vertrouwen in AI

Share this post:

Met artificiële intelligentie (AI) verbetert u uw klantendienst, ontwikkelt u nieuwe producten en verlaagt u uw kosten. Misschien past u AI toe om uw winst te boosten en uw risico’s te beperken. Toch zijn veel bedrijven nog vaak terughoudend. Waarom? Ze vertrouwen die nieuwe systemen niet.

Wat doen die met hun kostbare data? Is dat wel veilig en verantwoord? Het succes van AI hangt af van transparantie en geloofwaardigheid. Daarom organiseerde IBM op 11 oktober 2019 op Think Summit Brussels een panelgesprek rond dat thema met Ferdinand Casier (Agoria), Jonathan Berte (Robovision), Wouter Denayer (IBM Belgium), Tias Guns (VUB) en Nathanael Ackerman (AI4Belgium), met als doel AI toegankelijker te maken bij bedrijven en burgers.

WouterDenayerpanel

Transparantie is belangrijk

In het panelgesprek was duidelijk dat AI in elke sector past. Tal van bedrijven zijn dan ook al met projecten gestart. Ze verkennen de mogelijkheden en toetsen de theorie aan de werkelijkheid. Niet de AI zoals we die kennen uit sciencefictionfilms – daar zijn we nog lang niet. Wel AI die de bedrijfsprocessen verbetert en vereenvoudigt.

Bedrijven voeren data in en trainen en testen het AI-systeem uitvoerig. Daarbij komt onvermijdelijk vertrouwen kijken. Want u moet perfect kunnen uitleggen wat uw AI-systeem precies doet. Pas dan weet u of het resultaat betrouwbaar is. Doet u dat vanaf het begin? Dan behoudt u het overzicht. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen in uw organisatie begrijpt wat ethisch verantwoord is. Hoe? Door workshops te organiseren zodat al uw medewerkers op de hoogte zijn van uw ethische richtlijnen. Toch is dat niet voldoende.

Bias opsporen en elimineren

Werkt uw organisatie met data en AI? Dan moet u daar doordacht mee omgaan. U moet weten waarom het intelligente systeem een bepaalde beslissing voorstelt. En u mag die niet zomaar blindelings volgen. De ideale situatie? Mens en machine werken samen: AI is adviseur en de mens behoudt de controle en verantwoordelijkheid. Het gaat dus eerder om systemen die mensen ondersteunen, niet om zelfstandige systemen die alles oplossen.

Daarbij is een correct gebruik van data belangrijk. Daarom heeft IBM enkele tools ontwikkeld die bias helpen op te sporen. Zo licht het AI OpenScale -systeem het beslissingsmodel achter het algoritme toe. Daarnaast leren onze AI-ontwikkelaars hoe ze vermijden dat hun eigen biases in het systeem terechtkomen. En in de Everyday AI Ethics Guide  vinden ze een set van ethische vragen die moeten gesteld worden.

AI en de overheid

De overheid heeft een enorme hoeveelheid data beschikbaar. Daarom kan ze een erg belangrijke rol spelen in AI. Geeft de overheid het goede voorbeeld? Dan maakt AI de openbare diensten beter, sneller en voordeliger. Eerst moet ze een ethisch kader creëren. Want alleen goede en correcte data zijn nuttig voor AI. De overheid zet op dit moment wel al sterk in op de digitalisering van de dienstverlening, kijk maar naar iniatieven zoals itsme® en eBox, , maar het mag zeker meer zijn en sneller gaan als het gebruik van AI aankomt.

De burgers zijn erg betrokken en stellen zich vragen. Duidelijke ethische richtlijnen nemen twijfels en wantrouwen weg en helpen bedrijven om correcte AI te ontwikkelen. Daarom is IBM voorstander van een AI-fact sheet – een soort paspoort van elk AI-systeem. Daarin staat alles over het AI-algoritme, de gebruikte trainingsdata en de contactpersonen bij problemen. Misschien een volgende missie voor de overheid op het gebied van AI?

Ontdek wat AI voor uw organisatie kan betekenen en download onze whitepaper : The Cognitive Enterprise – Reinventing your company with AI Link naar

Brand Amplification Lead Benelux

Wouter Denayer

CTO IBM BeLux

More Government stories

How to identify the right MVP use case to ensure its success?

  The MVP use case is the main subject of the MVP; it can be essentially technical, business-oriented, or a combination. Defining the use case is the very first step in the MVP process. Knowing the subject is critical. It allows us to invite the best-fitted resources to the discovery workshop, business framing, architecture, and […]

Continue reading

Are regulations a burden or a benefit in the financial sector?

  When you see an updated set of data privacy regulations, what is your first reaction? Despair or frustration at having to comply with yet more bureaucracy? Or curiosity about how this could benefit your organization? Which mindset do you think is the most successful in the long run in the FSS (Financial Service Sector)? […]

Continue reading

Co-create your MVP with IBM

  Listen to the podcast version here >   “How often do you have the chance to get a dry-run of a project before you move into a full implementation? How often can you show your internal stakeholders the success factors met before you get budget approval to implement the project? “   We are […]

Continue reading