Government

Transparantie schept vertrouwen in AI

Share this post:

Met artificiële intelligentie (AI) verbetert u uw klantendienst, ontwikkelt u nieuwe producten en verlaagt u uw kosten. Misschien past u AI toe om uw winst te boosten en uw risico’s te beperken. Toch zijn veel bedrijven nog vaak terughoudend. Waarom? Ze vertrouwen die nieuwe systemen niet.

Wat doen die met hun kostbare data? Is dat wel veilig en verantwoord? Het succes van AI hangt af van transparantie en geloofwaardigheid. Daarom organiseerde IBM op 11 oktober 2019 op Think Summit Brussels een panelgesprek rond dat thema met Ferdinand Casier (Agoria), Jonathan Berte (Robovision), Wouter Denayer (IBM Belgium), Tias Guns (VUB) en Nathanael Ackerman (AI4Belgium), met als doel AI toegankelijker te maken bij bedrijven en burgers.

WouterDenayerpanel

Transparantie is belangrijk

In het panelgesprek was duidelijk dat AI in elke sector past. Tal van bedrijven zijn dan ook al met projecten gestart. Ze verkennen de mogelijkheden en toetsen de theorie aan de werkelijkheid. Niet de AI zoals we die kennen uit sciencefictionfilms – daar zijn we nog lang niet. Wel AI die de bedrijfsprocessen verbetert en vereenvoudigt.

Bedrijven voeren data in en trainen en testen het AI-systeem uitvoerig. Daarbij komt onvermijdelijk vertrouwen kijken. Want u moet perfect kunnen uitleggen wat uw AI-systeem precies doet. Pas dan weet u of het resultaat betrouwbaar is. Doet u dat vanaf het begin? Dan behoudt u het overzicht. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen in uw organisatie begrijpt wat ethisch verantwoord is. Hoe? Door workshops te organiseren zodat al uw medewerkers op de hoogte zijn van uw ethische richtlijnen. Toch is dat niet voldoende.

Bias opsporen en elimineren

Werkt uw organisatie met data en AI? Dan moet u daar doordacht mee omgaan. U moet weten waarom het intelligente systeem een bepaalde beslissing voorstelt. En u mag die niet zomaar blindelings volgen. De ideale situatie? Mens en machine werken samen: AI is adviseur en de mens behoudt de controle en verantwoordelijkheid. Het gaat dus eerder om systemen die mensen ondersteunen, niet om zelfstandige systemen die alles oplossen.

Daarbij is een correct gebruik van data belangrijk. Daarom heeft IBM enkele tools ontwikkeld die bias helpen op te sporen. Zo licht het AI OpenScale -systeem het beslissingsmodel achter het algoritme toe. Daarnaast leren onze AI-ontwikkelaars hoe ze vermijden dat hun eigen biases in het systeem terechtkomen. En in de Everyday AI Ethics Guide  vinden ze een set van ethische vragen die moeten gesteld worden.

AI en de overheid

De overheid heeft een enorme hoeveelheid data beschikbaar. Daarom kan ze een erg belangrijke rol spelen in AI. Geeft de overheid het goede voorbeeld? Dan maakt AI de openbare diensten beter, sneller en voordeliger. Eerst moet ze een ethisch kader creëren. Want alleen goede en correcte data zijn nuttig voor AI. De overheid zet op dit moment wel al sterk in op de digitalisering van de dienstverlening, kijk maar naar iniatieven zoals itsme® en eBox, , maar het mag zeker meer zijn en sneller gaan als het gebruik van AI aankomt.

De burgers zijn erg betrokken en stellen zich vragen. Duidelijke ethische richtlijnen nemen twijfels en wantrouwen weg en helpen bedrijven om correcte AI te ontwikkelen. Daarom is IBM voorstander van een AI-fact sheet – een soort paspoort van elk AI-systeem. Daarin staat alles over het AI-algoritme, de gebruikte trainingsdata en de contactpersonen bij problemen. Misschien een volgende missie voor de overheid op het gebied van AI?

Ontdek wat AI voor uw organisatie kan betekenen en download onze whitepaper : The Cognitive Enterprise – Reinventing your company with AI Link naar

Brand Amplification Lead Benelux

Wouter Denayer

CTO IBM BeLux

More Government stories

Data-driven asset management with IBM Maximo Application Suite and Cloud Pak for Data

IBM has enhanced its Enterprise Asset Management platform, IBM Maximo Application Suite (MAS), with IBM Cloud Pak for Data: a supporting platform which provides a framework for combining a variety of data from different areas of an organization. How does IBM Cloud Pak for Data help organizations gain additional asset management insights from available data? […]

Continue reading

Being a data driven organization: What does this mean at Allianz?

Reading Time: 8 minutes From calculating risks and premiums to understanding customer behavior, data is of vital importance in the insurance business. Allianz, a multinational financial services company that focuses on insurance and asset management, has recently transformed its operations on a data level to reinvent its insurance business. Read an extract from a recent […]

Continue reading

How data analytics and AI push the frontiers of research for high-impact innovation at LIST

  Data analytics and AI are more than just buzzwords when it comes to research and innovation. From handling big data to uncovering new insights, data analytics and AI have proven their value time and time again at LIST.   Introducing LIST LIST, also known as the Luxembourg Institute of Science and Technology, is a […]

Continue reading