Government

Open overheid dankzij blockchain

Share this post:

Burgers worden graag op hun wenken bediend. Moeten ze te lang wachten of krijgen ze niet meteen een resultaat? Dan zoeken ze het ergens anders. Die instantservice verwachten ze ook van overheidsdiensten. Gevolg? De focus van overheden komt almaar meer op het gemak van de burgers te liggen. Alleen zo winnen ze hun vertrouwen en goedkeuring.

De overheden staan dus voor een grote uitdaging: hun burgers gepersonaliseerde diensten bieden zodat ze op elk moment toegang hebben tot ál hun gegevens. En dat op een veilige manier. Een naadloze samenwerking tussen de overheidsdiensten is dan onontbeerlijk. Blockchain biedt de oplossing.

Want wat het internet deed voor informatie, doet blockchain voor transacties.

Onmisbaar voor overheden

Blockchain is een technologie die elke wijziging in een bestand bijhoudt. Verandert iemand iets? Dan komt er een nieuw blok (block) bij in de versleutelde ketting (chain). Zo is meteen duidelijk wie wat doet. Blockchain biedt veiligheid en transparantie en de blokken zijn onveranderlijk.

“Blockchain is tegenwoordig echt een buzzword”, zegt David Smits, lid van de IBM Academy of Technology. “Op elke conferentie of elk evenement valt het minstens een keer. Of het ook geschikt is voor de Belgische overheid? Natuurlijk! Blockchain helpt de verschillende overheden en hun diensten om veiliger en gemakkelijker samen te werken en om het overzicht te bewaren.”

Gezamenlijke aanpak

IBM start continu blockchaininitiatieven op. Er zijn zelfs al volledige netwerken actief. In Nederland experimenteren overheden met blockchain om subsidies toe te wijzen, om de rust- en rijtijden van truckchauffeurs te volgen of om de parkeerplaatsen voor mindervaliden beter te beheren. “Ook de Belgische overheid zal haar weg naar die technologie vinden”, zegt David. Blockchain verandert de manier waarop we informatie delen en leveren. Daarom bekijken de overheden beter eerst hoe ze de processen tussen alle departementen kunnen hervormen. Daarna kunnen ze 1 gezamenlijke aanpak implementeren.

“Blockchain helpt in het vereenvoudigen van zeer complexe structuren door de productiviteit, kwaliteit en waarde van een bedrijfsproces te verbeteren. Zo worden losstaande oplossingen overbodig. Dat is voordelig voor de overheid, de burgers én de samenleving”, aldus David. Maar dat kan alleen als alle departementen met elkaar verbonden zijn en meer en betere toegang hebben tot alle gegevens – liefst via een open en betrouwbaar platform.

Veilige en open overheid

IBM staat volledig achter een consensusmodel waarbij de gebruikers op een blockchain netwerk elkaar toestemming moeten geven. Zo is er volledige controle over wie wat doet in de keten, en wanneer. IBM gebruikt daarvoor de unieke opensourcesoftware Hyperledger Fabric van The Linux Foundation. Dankzij de IBM Cloud is iedere gebruiker zeker dat zijn gevoelige gegevens veilig en geïsoleerd zijn.

“De overheden moeten het voortouw nemen bij de implementatie van op blockchain gebaseerde oplossingen”, vindt David. “Zo ontketenen en versterken ze de kracht van een open overheid.”

Blockchain

En die kenmerkt zich door:

  • Transparantie: de burgers begrijpen de werking van de overheden.
  • Deelname: de burgers hebben invloed op die werking.
  • Verantwoordelijkheid: de overheden leggen verantwoording af voor hun acties.

Om de overheden op weg te helpen, heeft Beltug – de grootste Belgische associatie van leiders in digitale technologie ­– een ‘Blockchainmemorandum’ opgesteld voor de Belgische overheid. Dat belicht de belangrijkste kwesties die de overheidsinstanties het beste zo snel mogelijk aanpakken. Nieuwsgierig? Lees de Beltug blockchainmemorandum hier .

Wilt u meer weten over hoe IBM overheden helpt? Download de flyer over IBM en blockchain voor overheden of bezoek onze website.

Chief Architect, IBM Benelux

More Government stories

Putting tomorrow’s travel app on the rails

  If you regularly commute via public transportation, you may find yourself consulting various travel apps to figure out the real-time timetables of your train, bus, tram or metro. Some will allow you to buy a ticket digitally, some won’t. Now, IBM iX®, the business design arm of IBM Global Business Services, and NMBS/SNCB have […]

Continue reading

Reinventing business process automation in the public sector

  Digital transformation, in the form of business automation, is responsible for the current jump in working process efficiency. The end result will be workflows that are both flexible and stable, ready for whatever the future holds. However, is the public sector ready for business automation? Based on the experience of the private sector – […]

Continue reading

Des pouvoirs publics ouverts grâce à la blockchain

Les citoyens apprécient que l’on soit à leur entière disposition. S’ils doivent patienter trop longtemps ou qu’ils n’obtiennent pas tout de suite ce qu’ils veulent, ils iront voir ailleurs.  Ce principe d’immédiateté des services est aussi ce qu’ils attendent des autorités publiques. Avec pour résultat que les pouvoirs publics prêtent de plus en plus attention […]

Continue reading