CSR

Kraków w międzynarodowym programie edukacyjnym P-TECH

Share this post:

Krakowskie I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego dołącza do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, opartego na współpracy i uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. Porozumienie z IBM oraz Instytutem Badań Edukacyjnych uroczyście podpisali nowi Partnerzy programu: przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Technologii Kosmicznych, Fundacji Quantum AI. W ramach programu, krakowscy uczniowie przez cztery lata nauki będą mieli możliwość uzyskania poszukiwanej na rynku kwalifikacji z zakresu komputerów kwantowych, sztucznej inteligencji i chmury. Polska edycja programu P-TECH odbywa się przy wsparciu Premiera Mateusza Morawieckiego i Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w branży informatycznej, adekwatnie do potrzeb rynku pracy XXI wieku. Program P-TECH jako wielostronna inicjatywa edukacyjna zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych i zawodowych. To przykład najlepszego wykorzystania wielostronnego partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego uczniowie szkół technicznych i ogólnokształcących mogą się rozwijać również w środowisku zawodowym.

W ramach P-TECH uczniowie będą między innymi śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w płatnych stażach. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firmy i instytucje partnerskie we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy. Uczniowie uczestniczący w programie P-TECH, po zdaniu matury otrzymają świadectwo dojrzałości, które jest na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych dla kwalifikacji Programowanie Komputerów Kwantowych, otrzymają certyfikat potwierdzający posiadanie tej kwalifikacji, która jest na poziomie 5 PRK.

– I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie od wielu lat należy do najlepszych szkół w Polsce. Jego uczniowie słyną z osiągania licznych sukcesów edukacyjnych, a szkoła uczestniczy w najbardziej prestiżowych programach i projektach, także o charakterze międzynarodowym. W nowym roku szkolnym krakowskie Liceum czekają kolejne wyzwania związane z przystąpieniem do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH. To inicjatywa, która została zainaugurowana dekadę temu w Nowym Jorku przez firmę IBM. Dzięki niej uczniowie przygotowują się do pracy w zawodach o specjalności informatycznej pod okiem ekspertów, a także biorą udział w dodatkowych zajęciach oraz praktykach i stażach, nabywając przy tym umiejętności najbardziej potrzebnych im na rynku pracy – mówi Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki. Jak dodaje, słynny „Nowodworek” dołącza do inicjatywy jako pierwsze liceum w Polsce.

– Akademia Górniczo-Hutnicza wspiera działania Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Razem w Technologii, zainicjowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz działania międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowegoP-TECH w zakresie edukacji i rozpowszechniania wiedzy o nowych technologiach, które są dedykowane dla rozwoju społeczeństwa we współczesnym świecie. Jako społeczność akademicka preferujemy wdrażanie rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju ludzkości, w tym działania w zakresie rozwoju najnowocześniejszych narzędzi z obszaru IT, telekomunikacji, nawigacji czy cyberbezpieczeństwa. Społeczeństwo przyszłości to społeczeństwo otwarte na stosowanie osiągnięć współczesnej nauki, w sposób świadomy i odpowiedzialny wykorzystujące innowacyjne rozwiązania inżynierii kwantowej czy kosmicznej. Pozwalają one bowiem na szybkie budowanie łańcucha wartości i udział w wyścigu technologicznym, który ma zapewnić lepsze warunki życia i rozwoju. Inicjatywy te dedykowane są przede wszystkim młodzieży, która rozumiejąc zalety i zagrożenia jakie niosą najnowsze technologie, będzie mogła w świadomy sposób z nich korzystać, stąd nasza radość, że będziemy mogli wziąć udział w polskiej edycji programu P-TECH, który daje możliwość kierunkowania edukacji szkoły średniej na narzędzia przyszłości. Jesteśmy zaszczyceni faktem, że nasze osiągnięcia naukowe będę mogły wypełniać program przygotowania młodzieży do pracy z najnowocześniejszymi technologiami. Jesteśmy otwarci na podejmowanie wyzwań w tym zakresie na bazie współpracy i wspólnych doświadczeń z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, partnerami lokalnymi oraz globalnymi firmami – podkreśla prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Jako Centrum Technologii Kosmicznych wspieramy inicjatywy przygotowania młodzieży licealnej do pracy z najwyższymi technologiami. Dla rozwoju branży kosmicznej obszar IT jest technologią kluczową. Młodzież w wieku licealnym powinna być zaznajamiana z nowymi rozwiązaniami, które pomogą jej wziąć udział w zrównoważonym rozwoju i pielęgnowaniu wartości przyszłego świata. Technologie te powinny być coraz bardziej powszechne i dostępne dla każdego. Dzięki podjętym działaniom edukacyjnym unikniemy wykluczenia technologicznego. Wyścig technologiczny na świecie przyspiesza, zależy nam na tym, aby wdrażać i edukować młodych ludzi, w zakresie technologii przyszłości, a jedną z nich są informatyczne technologie kwantowe. Umożliwiają one postęp w zdobywaniu kosmosu i stanowią jeden z filarów naszej współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Razem w Technologii oraz rozpoczętego dzięki współpracy globalnego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH – mówi prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH. – Będziemy podejmować działania w kierunku zrozumienia i zaakceptowania roli najnowszych technologii we współczesnym społeczeństwie, by dzięki otwartej współpracy dorównać światowej czołówce naukowych inicjatyw i działań w tym zakresie. Centrum Technologii Kosmicznych wraz z partnerami będzie brało udział w merytorycznych zadaniach projektu i przekazywało dobre praktyki w edukacji w zakresie technologii przyszłości. Praktyki te wdrażane będą w ramach tworzonego z udziałem Centrum Technologii Kosmicznych AGH Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego. W szczególności chcemy pokazać uczniom szkół średnich korzyści, jakie można zdobyć ucząc się i pracując w obszarze innowacyjnych rozwiązań, w tym tych związanych z eksploracją kosmosu – dodaje.

– Nowe technologie informatyczne zmieniają świat, prowadzą do rozwoju gospodarki i podniesienia jakości życia. Informatyka i sztuczna inteligencja przyczyniają się do automatyzacji, przyspieszania i poprawy efektywności wielu procesów. W przyszłości wpływ ten będzie jeszcze większy, co wiąże się z coraz szerszym zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w tych obszarach. Będą pojawiać się nowe, przełomowe rozwiązania w dziedzinie informatyki kwantowej. Dlatego tak ważne są badania i edukacja w obszarze nowych technologii, a ich wsparcie jest jednym z głównych celów statutowych Fundacji Quantum AI. Z wielką radością kontynuujemy współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie i przystępujemy do P-TECH, Globalnego Programu Edukacyjnego IBM, w ramach którego będziemy mogli wspierać rozwój zdolnych uczniów i absolwentów we współpracy ze szkołą, administracją publiczną, jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami – mówi Paweł Gora, Prezes Fundacji Quantum AI.

– To wielki dzień dla uczniów i absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, po 10 latach owocnej współpracy z Laboratoriami Korporacji IBM i naszymi Partnerami w zainicjowanym przez nas Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Razem w Technologii wkraczamy w kolejny etap, stając się wspólnie partnerami i beneficjentami P-TECH Globalnego Programu Edukacyjnego Korporacji IBM. Jesteśmy zaszczyceni i wdzięczni za zaproszenie do polskiej edycji globalnego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH i wspaniałą możliwość niezwykłej, otwartej i kreatywnej współpracy pozwalającej uczniom i absolwentom I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego  w Krakowie na czerpanie z wiedzy i doświadczeń pasjonatów, wybitnych specjalistów w dziedzinie IT, przedstawicieli świata nauki i biznesu – mówi Jacek P. Kaczor, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

– Dynamiczne zmiany na rynku pracy i rozwój nowoczesnych sektorów gospodarki sprawiają, że bliska współpraca biznesu ze szkołami ogólnokształcącymi i branżowymi staje się wręcz konieczna. Rynek pracy stoi otworem przed absolwentami, których kwalifikacje są aktualne, zweryfikowane i potwierdzone – mówi Tomasz Bartczak z Instytutu Badań Edukacyjnych. – Chcemy w tym pomóc i mamy nadzieję, że w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdzie się kwalifikacja rynkowa z dziedziny programowania komputerów kwantowych, którą będą mogli zdobyć między innymi absolwenci programu P-TECH – dodaje.

P-TECH zainicjowany został przez firmę IBM w USA. Pierwszą szkołę włączono do programu w 2011 r. w Brooklynie w ramach współpracy Departamentu Edukacji Nowego Jorku, The City University w Nowym Jorku oraz IBM. Od tego momentu P-TECH został wdrożony w ponad 260 szkołach w 28 krajach. Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i 200 uniwersytetów, które ostatecznie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 150 tys. uczniów.

Krakowskie I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego od 2011 roku współpracuje z Centrum Oprogramowania IBM w Krakowiew ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Razem w Technologii. Liceum jest piątą szkołą w Polsce, w której będą prowadzone zajęcia w ramach P-TECH. W 2019 r. do tego międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego dołączyły dwie szkoły z Katowic, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic, oraz Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach i Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.

More stories
By ibmblogs on 02/09/2021

Kraków w międzynarodowym programie edukacyjnym P-TECH

Krakowskie I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego dołącza do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, opartego na współpracy i uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. Porozumienie z IBM oraz Instytutem Badań Edukacyjnych uroczyście podpisali nowi Partnerzy programu: przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Technologii Kosmicznych, Fundacji Quantum AI. W ramach programu, krakowscy […]

Continue reading

By Maria Thun-Janowska on 01/06/2021

NOSPR AI i Webex for Teachers wśród zwycięskich projektów IBM Volunteer Excellence Awards

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) była od zawsze wpisana w DNA IBM. W IBM nie tylko tworzymy technologię w sposób odpowiedzialny, wolny od uprzedzeń i zrównoważony, ale także wykorzystujemy ją do celów społecznych. Rok 2020 przyniósł wiele wyzwań. Czy to w odpowiedzi na pandemię, czy pomimo niej,  pracownicy IBM z Polski,  z których w ubiegłym roku […]

Continue reading

By Magdalena Sobiak and Maria Thun-Janowska on 08/03/2019

Kobieta w świecie nowych technologii

Z najnowszego raportu firmy IBM wynika, że jeśli wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych nie stanie się priorytetem dla firm, to przy obecnym tempie parytet osiągniemy dopiero w 2073 roku. W badaniu przeprowadzonym przez IBM Institute for Business Value udział wzięło 2300 osób na stanowiskach kierowniczych z różnych organizacji i branż (pełne wyniki badania dostępne są […]

Continue reading