citizenship

NOSPR AI i Webex for Teachers wśród zwycięskich projektów IBM Volunteer Excellence Awards

Share this post:

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) była od zawsze wpisana w DNA IBM. W IBM nie tylko tworzymy technologię w sposób odpowiedzialny, wolny od uprzedzeń i zrównoważony, ale także wykorzystujemy ją do celów społecznych. Rok 2020 przyniósł wiele wyzwań. Czy to w odpowiedzi na pandemię, czy pomimo niej,  pracownicy IBM z Polski,  z których w ubiegłym roku 350 zaangażowało się w wolontariat,  udowadniają na co dzień, że w każdych okolicznościach gotowi są oddać się pracy na rzecz swoich społeczności i społeczeństwa.

Co roku, CEO IBM Arvind Krishna honoruje nagrodami IBM Volunteer Excellence Awards zespoły, które dzięki wolontariatowi, najlepiej uosabiają wartości firmy IBM, w tym poświęcenie, zaangażowanie i innowacyjność.

Wolontariusze z Polski zaangażowani w projekty Webex for Teachers i NOSPR AI otrzymali dwie z piętnastu, przyznawanych globalnie nagród „2020 IBM Volunteer Excellence Awards”. Gratulujemy! 

Kiedy wybuchła pandemia i wszystkie szkoły musiały przejść na tryb nauczania online, ponad 500 wolontariuszy z Cisco i IBM w ramach projektu Webex for Teachers zapewniło około 4900 nauczycielom w całej Polsce wsparcie w procesie przystosowywania zajęć do nauczania na odległość.

Co więcej, w czasie lockdown’u, do sieci przenieśliśmy również nasz program edukacyjny P-TECH.

Wspólnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (NOSPR), we współpracy z dwiema szkołami zrzeszonymi w programie P-TECH oraz partnerami strategicznymi: Fujitsu, ING Bank, a także z Urzędem Miasta Katowice stworzyliśmy rozwiązanie, które pomaga słuchaczom wejść w interakcję z muzyką klasyczną i odkrywać historie muzyczne. Było to możliwe, dzięki posiadającemu zdolność werbalnej interakcji, asystentowi NOSPR AI wykorzystującemu rozwiązanie IBM Watson Assistant i publiczną chmurę IBM.

Uczniowie ze szkoły P-TECH mieli okazję uczestniczyć w tym projekcie, tworząc bazę wiedzy, testując asystenta AI oraz sprawdzając, czy jest w stanie odpowiadać na pytania słuchaczy. Dla uczniów było to cenne, praktyczne doświadczenie edukacyjne, jako że uczestniczyli w poznawaniu całego procesu powstawania aplikacji. Dzięki temu projekt przyniósł również korzyści w zakresie poszerzania cyfrowych kompetencji zaangażowanej młodzieży, rozwoju jej wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technologii oraz przygotowania do przyszłej kariery.

Rozwiązanie zapewniło NOSPR nowy sposób interakcji z publicznością, co było szczególnie cenne w czasie pandemii, kiedy instytucje kultury szukały nowych sposobów na umożliwienie odbiorcom uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach.

Zaufanie i odpowiedzialność są fundamentami wartości IBM od ponad 100 lat. To właśnie dzięki wolontariuszom – IBM jest miejscem, w którym szerzymy ideę partnerstwa pomiędzy biznesem, instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit na rzecz ciągłego postępu społecznego.

Corporate Citizenship and Corporate Affairs Country Manager, IBM Polska

More stories
By ibmblogs on 02/09/2021

Kraków w międzynarodowym programie edukacyjnym P-TECH

Krakowskie I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego dołącza do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, opartego na współpracy i uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. Porozumienie z IBM oraz Instytutem Badań Edukacyjnych uroczyście podpisali nowi Partnerzy programu: przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Technologii Kosmicznych, Fundacji Quantum AI. W ramach programu, krakowscy […]

Continue reading

By Maria Thun-Janowska on 01/06/2021

NOSPR AI i Webex for Teachers wśród zwycięskich projektów IBM Volunteer Excellence Awards

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) była od zawsze wpisana w DNA IBM. W IBM nie tylko tworzymy technologię w sposób odpowiedzialny, wolny od uprzedzeń i zrównoważony, ale także wykorzystujemy ją do celów społecznych. Rok 2020 przyniósł wiele wyzwań. Czy to w odpowiedzi na pandemię, czy pomimo niej,  pracownicy IBM z Polski,  z których w ubiegłym roku […]

Continue reading

By ibmblogs on 23/03/2020

IBM i Cisco ułatwiają zdalne nauczanie w Polsce

Bezpłatne narzędzie Cisco Webex z usługą wsparcia instalacji i pomocą ekspertów obu firm umożliwi prowadzenie e-zajęć dla uczniów szkół w Polsce Warszawa, 23 marca 2020 r.  – Szkoły podstawowe i średnie w Polsce będą mogły nadal prowadzić lekcje, korzystając z bezpłatnych narzędzi do zdalnego nauczania. IBM i Cisco poinformowały o szerokim udostępnieniu narzędzia do pracy […]

Continue reading