Bezpieczeństwo

Współpraca na rzecz cyberbezpieczeństwa

Share this post:

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości kształcenie w zakresie cyberbezpieczeństwa nawiązaliśmy współpracę z ECSC – Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Celem wspólnych działań jest podnoszenie świadomości zagrożeń, metod ataków w cyberprzestrzeni oraz prawnych, organizacyjnych, a także technicznych umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Jak wynika z najnowszego raportu IBM Security X-Force, “Threat Intelligence 2022”, phishing był najczęstszą przyczyną cyberataków w 2021 roku. Zespół ekspertów IBM Security X-Force zaobserwował 33% wzrost liczby incydentów spowodowanych wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach oprogramowania. W ten sposób przeprowadzono w minionym roku niemal połowę wszystkich ataków. Co czwarty tego typu incydent uderzył w branżę produkcyjną, która była najbardziej atakowanym sektorem, wyprzedzając branżę finansową i ubezpieczeniową. W związku z tym, wyzwania przedsiębiorstw i instytucji dotyczące zarządzania podatnościami na ataki hakerskie będą się nasilać.

Aby obrona przed cyberatakami stawała się coraz silniejsza, organizacje powinny modernizować swoją infrastrukturę w celu umieszczenia danych w środowisku, które pomoże je zabezpieczyć – zarówno w siedzibie firmy, jak i w chmurze. Może to pomóc firmom w zarządzaniu, kontrolowaniu i ochronie ich danych, a także ograniczyć możliwości działania podmiotów stanowiących zagrożenie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa poprzez utrudnienie dostępu do krytycznych danych.

Z tą myślą i biorąc pod uwagę, wzrost aktywności złośliwego oprogramowania współpraca z ECSC pozwoli na wzajemne udostępnianie materiałów szkoleniowych (w tym również multimedialnych) oraz wymianę informacji o ścieżkach szkoleniowych, które ułatwią proces stopniowego budowania kompetencji i zwiększania kwalifikacji użytkowników oraz personelu odpowiadającego za cyberbezpieczeństwo podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Nawiązana współpraca umożliwi wzajemne wsparcie w organizacji szkoleń i treningów związanych z tematyką identyfikacji podatności i zagrożeń oraz wypracowanie metod zgłaszania i obsługi incydentów, konfiguracji urządzeń, oprogramowania i usług w sposób maksymalizujący  skuteczność mechanizmów zabezpieczających.

Budowanie współpracy ECSC z innymi podmiotami z zakresu IT i cyber pozwala na promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także poszerzanie wachlarza szkoleń dostępnych w szczególności dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.

More stories
By ibmblogs on 13/06/2022

Współpraca na rzecz cyberbezpieczeństwa

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości kształcenie w zakresie cyberbezpieczeństwa nawiązaliśmy współpracę z ECSC – Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Celem wspólnych działań jest podnoszenie świadomości zagrożeń, metod ataków w cyberprzestrzeni oraz prawnych, organizacyjnych, a także technicznych umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych. Jak wynika z najnowszego raportu IBM Security X-Force, “Threat […]

Continue reading

By Marcin Spychala on 22/07/2019

Nie jestem ekspertem

Cyfra 7 ma bardzo bogatą symbolikę. Już w starożytności przypisywano jej właściwości opiekuńcze i władzy nad światem. W wielu mitologiach jest przedstawiana jako atrybut boskości, jest obecna w architekturze, filozofii czy w kosmologii. Dla mnie liczba 7 jest tożsama z czasem, kiedy mogłem uczciwie powiedzieć, że jestem ekspertem. Przeszło 20 lat temu cała wiedza z […]

Continue reading

By Piotr Benke on 25/10/2018

Nowe rozwiązania IBM w zakresie chmury, AI i bezpieczeństwa

Nowe rozwiązania IBM w zakresie chmury, AI i bezpieczeństwa IBM wprowadza trzy nowe usługi do oferty. Usługę otwartej chmury IBM. Otwartą platformę AI. Otwartą platformę IBM Security. Żyjemy w niezwykle złożonym świecie, który wymaga otwartego podejścia. Przedsiębiorcy muszą mieć możliwość korzystania z wybranych technologii w celu rozwiązania konkretnego problemu. Dziś IBM ogłasza wprowadzenie do swojej […]

Continue reading