Blockchain başarısı burada başlıyor

Üçüncü basımı yayınlanmış olan IBM'in Blockchain for Dummies e-kitabı, blockchain teknolojisini 68.000'den fazla okuyucuya tanıtıyor.

İçinde neler var:

  • Blockchain ile ilgili temel bilgileri anlama
  • Blockchain nasıl çalışır
  • Blockchain iş başında: kullanım senaryoları
  • Hyperledger (Linux Foundation tarafından barındırılır)
  • İlk blockchain uygulamanıza on adım

Blockchain genel bilgileri

Blockchain'in tanımı: Blockchain bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran, paylaşılan ve üzerinde değişiklik yapılamayan bir büyük defterdir. Varlıklar somut (ev, araba, nakit, toprak) veya soyut (fikri mülkiyet, patent, telif hakları, marka) olabilir. Değerli hemen hemen her şey bir blockchain ağında izlenebilir ve üzerinde işlem yapılabilir, bu da riski azaltır ve işe dahil olan tüm maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

Blockchain önemi: İşler, bilgi üzerinden ilerler. Bilgi ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde alınırsa o kadar iyidir. Blockchain, yalnızca izni olan ağ üyeleri tarafından erişilebilen ve üzerinde değişiklik yapılamayan bir büyük defterde depolanan anlık, paylaşılan ve tamamen şeffaf bilgiler sağladığı için bilginin sunulması için idealdir. Bir blockchain ağı siparişleri, ödemeleri, hesapları, üretimi ve çok daha fazlasını takip edebilir. Üyeler, gerçeğin tek bir görünümünü paylaştığından bir işlemin baştan sona tüm ayrıntılarını görebilirsiniz; böylece yeni verimliliklerin ve fırsatların yanı sıra daha fazla güvene sahip olursunuz.

Bir blockchain'in temel öğeleri

Dağıtık büyük defter teknolojisi

Tüm ağ katılımcılarının, dağıtık büyük deftere ve üzerinde değişiklik yapılamayan işlem kayıtlarına erişimi vardır. Bu paylaşılan büyük defterle, işlemler yalnızca bir kez kaydedilerek geleneksel iş ağlarında sık görülen aynı işlemi tekrar etme ortadan kaldırılır.

Üzerinde değişiklik yapılamayan kayıtlar

Bir işlem, paylaşılan büyük deftere kaydedildikten sonra hiçbir katılımcı tarafından değiştirilemez veya kurcalanamaz. Bir işlem kaydı hata içeriyorsa, hatayı tersine çevirmek için yeni bir işlem eklenmelidir ve her iki işlem de görünür olur.

Akıllı sözleşmeler

İşlemleri hızlandırmak için, blockchain'de akıllı sözleşme adı verilen bir dizi kural depolanır ve bunlar otomatik olarak yürütülür. Bir akıllı sözleşme, kurumsal tahvil aktarımlarına ait koşulları tanımlayabilir, ödenecek seyahat sigortasına ait koşulları ve daha fazlasını içerebilir.

Blockchain avantajları

Nelerin değişmesi gerekiyor: Operasyon ekipleri, yinelenen kayıt tutma ve üçüncü parti doğrulama işlemlerine genellikle boş yere çaba harcarlar. Kayıt tutma sistemleri, dolandırıcılığa ve siber saldırılara açık olabilir. Sınırlı şeffaflık, veri doğrulamasını yavaşlatabilir. Ayrıca IoT'nin gelişiyle birlikte, işlem hacimlerinde de büyük bir patlama söz konusu. Tüm bunlar işi yavaşlatır, karlılığı düşürür ve daha iyi bir yola ihtiyacımız olduğu anlamına gelir. Burada blockchain devreye girer.

Bir dijital güvenlik istasyonu

Daha fazla güven

Blockchain, yalnızca üyelere açık olan bir ağın üyesi olarak, zamanında ve doğru verileri aldığınızdan ve gizli blockchain kayıtlarınızın sadece özel olarak erişim izni verdiğiniz ağ üyeleriyle paylaşılacağından emin olabilirsiniz.

Tablet bilgisayara veri girişi yapan BT çalışanı

Daha güçlü güvenlik

Tüm ağ üyelerinin veri doğruluğu üzerinde görüş birliğinde olmaları gerekir ve doğrulanan tüm işlemler kalıcı olarak kaydedildiğinden bunlar hiçbir şekilde değiştirilemez. Hiç kimse, hatta sistem yöneticisi bile, bir işlemi silemez.

Ekran kalemiyle bir tablet bilgisayarda çalışan adam

Daha fazla verimlilik

Ağ üyeleri arasında paylaşılan dağıtılmış bir büyük defter sayesinde, zaman kaybına yol açan kayıt mutabakatları ortadan kaldırılır. Ayrıca, işlemleri hızlandırmak için blockchain içinde, akıllı sözleşme adı verilen bir dizi kural depolanıp otomatik olarak yürütülebilir.

Blockchain nasıl çalışır

Bir işlem ağına bağlı dizüstü bilgisayar

Her işlem gerçekleştikçe, bir veri “bloğu” olarak kaydedilir

Bu işlemler, somut (bir ürün) ya da soyut (fikri) bir varlığın hareketini gösterir. Veri bloğu, seçtiğiniz bilgileri kaydedebilir: kim, ne, ne zaman, nerede, ne kadar ve hatta ne durumda (bir gıda sevkiyatının sıcaklığı gibi).

Boşlukta yüzerken soyut bir bilgi bloğuna dokunan kadın

Her bir blok, kendinden öncekilere ve sonrakilere bağlıdır

Bir varlık bir yerden başka bir yere taşındıkça veya sahipliği el değiştirdikçe, bu bloklar bir veri zinciri oluşturur. Bloklar, işlemlerin tam saatini ve sırasını doğrular. Herhangi bir bloğun değiştirilmesini ya da var olan iki blok arasına başka bir blok yerleştirilmesini önlemek üzere bloklar birbirlerine güvenli bir şekilde bağlanır.

Bir sistem çekirdeği içerisinde ayar yapan adam

İşlemler, geri alınamaz bir zincir olan blockchain'de (blok zinciri) blok haline getirilir

Her ek blok, önceki bloğun doğrulamasını, dolayısıyla da tüm blockchain'i güçlendirir. Bu da blockchain'e kurcalandığı kolayca belli olan bir yapı kazandırarak, temel bir değişmezlik gücü sağlar. Bu, kötü niyetli bir kullanıcının müdahale olasılığını ortadan kaldırarak sizin ve diğer ağ üyelerinin güvenebileceği bir işlem defteri oluşturur.


Beş dakikada blockchain'e giriş

Blokchain teknolojisinin temellerini anlamak zor olabilir. Ancak, daha güvenli ve akıllı bir gıda tedariği inşa eden bir blockchain platformu olan IBM Food Trust™ ekibindeki arkadaşlarımız, bu kısa videolarla bunu kolaylaştırıyorlar.

ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ

Blockchain nedir?

Blockchain teknolojisinin temellerine giriş yapın: Bloklar değerli olan her şeyi gösteren verileri nasıl içerir, bunlar değiştirilemeyen bir zincir içinde kronolojik olarak nasıl birbirine bağlanır ve blockchain ile Bitcoin gibi kripto paralar arasındaki farklar nelerdir.

Ayrıntılarıyla Blockchain

Blockchain'in dağıtılmış yapısının nasıl onu geleneksel kayıt tutmadan ayrı bir yere konumlandırdığını, iş hareketleri için izne tabi bir blockchain değerini ve blockchain'in yeni güven ve şeffaflık düzeylerini nasıl desteklediğini öğrenin.

İzlenebilir Tedarik Zinciri

Gıda sektörü, blockchain teknolojisi sayesinde dönüşüm yaşayan birçok sektörden yalnızca biri. Gıdaların nerede ve nasıl yetiştirildiğini, toplandığını, gönderildiğini ve işlendiğini nasıl takip edebildiğini ve tüm bunları yaparken aynı zamanda ağ katılımcısının verilerini nasıl koruduğunu öğrenin.

Blockchain Güven Oluşturur

Blockchain güven oluşturur çünkü doğrunun paylaşılan bir kaydını temsil eder. Herkesin inanabileceği veriler, verimliliği, şeffaflığı ve güveni dramatik ölçüde artıran diğer yeni teknolojileri güçlendirmeye yardımcı olur.


Blockchain ağlarının türleri

Blockchain ağı oluşturmanın çeşitli yolları var. Bu ağlar genel, özel, izne tabi veya bir konsorsiyum tarafından oluşturulmuş olabilir.

Genel blockchain ağları

Genel bir blockchain, Bitcoin gibi, herkesin katılabileceği bir blockchain'dir. Dezavantajları, çok fazla bilgi işlem gücü gerekmesi, işlemler için çok az gizlilik olması veya hiç gizlilik olmaması ve zayıf güvenlik olabilir. Bunlar, işletmelerin blockchain kullanım senaryolarına yönelik göz önüne alacakları önemli konulardır.

Özel blockchain ağları

Genel bir blockchain ağına benzeyen özel bir blockchain ağı, dağıtılmış bir eşler arası ağdır. Ancak, ağı yöneterek kimlerin katılmasına izin verileceğini kontrol eden, bir uzlaşma protokolünü yürüten ve paylaşılan büyük defteri koruyan tek bir kuruluştur. Kullanım senaryosuna bağlı olarak bu durum, katılımcılar arasında güveni önemli ölçüde artırabilir. Özel bir blockchain bir şirket güvenlik duvarının arkasında çalıştırılabilir ve hatta şirket içinde barındırılabilir.

İzne tabi blockchain ağları

Özel bir blockchain oluşturan işletmeler genellikle izne tabi bir blockchain oluştururlar. Genel blockchain ağlarının da izne tabi olabileceğini unutmayın. Bu, ağa ve belirli işlemlere kimlerin katılmasına izin verileceğiyle ilgili bazı sınırlamalar getirir. Katılımcıların katılmak için bir davet ya da izin almaları gerekir.

Konsorsiyum blockchain'leri

Bir blockchain'i koruma sorumluluğunu birden çok kuruluş paylaşabilir. Bu önceden seçilmiş kuruluşlar, kimlerin işlemleri gönderebileceğini veya verilere erişebileceğini belirler. Konsorsiyum türü blockchain, tüm katılımcıların blockchain için izne ve ortak bir sorumluluğa sahip olması gerektiğinde işletmeler için idealdir.

Blockchain güvenliği

Blockchain ağları için risk yönetimi sistemleri

Bir kurumsal blockchain uygulaması oluştururken, saldırılara ve dolandırıcılığa karşı riskleri azaltmak amacıyla siber güvenlik çerçevelerinden, güvence hizmetlerinden ve en iyi uygulamalardan yararlanan kapsamlı bir güvenlik stratejisine sahip olmak önemlidir.

Blockchain sanat yoluyla anlatılıyor

Her biri blockchain konusunda yeni olan 5 sanatçıdan, blockchain'in temel avantajları hakkında sanat eserleri yaratmalarını istedik. Sanatçıların neler yaptıklarına bakın, daha sonra yeni web semineri serimiz Blockparty'de IBM müşterilerinden ve iş ortaklarından daha fazla bilgi edinin.

Blockchain kullanım senaryoları ve uygulamaları

Taze deniz mahsullerini tutuldukları andan itibaren izleme

IBM Food Trust, suda tutulan her mahsulü süpermarketlere ve restoranlara ulaşıncaya kadar izleyerek gıda tedarik zinciri genelinde güven düzeyini artırıyor.

Finansal hizmetlerde kripto para güvenliğini artırma

INBLOCK, dijital varlık işlemlerinin daha hızlı, daha pratik ve daha güvenli hale getirilmesini sağlamak için Hyperledger Fabric tabanlı olan Metacoin adlı kripto parayı pazara sundu.

Blockchain ile sağlık hizmetleri sonuçlarını dönüştürme

IBM Blockchain Platform, hasta bakımını iyileştirmek ve kârlılığı artırmak için ekosisteminizin güveni, veri kökenini ve verimliliği temin etme biçimini değiştirebilir.

Tedarik zinciri için blockchain, yapay zeka ve nesnelerin interneti üzerine yeni fikirler

Golden State Foods firmasının, gıdaları tedarik zincirleri boyunca takip etmek ve kaliteli gıda sağlanmasına yardımcı olmak için blockchain'in değişmezliğini nasıl kullandığını öğrenin.

Petrol ve gaz sektöründe inovasyonu ateşleme

Vertrax ve Chateau Software, toplu petrol ve gaz dağıtımındaki tedarik zinciri aksaklıklarının önlenmesine yardımcı olmak amacıyla, IBM Blockchain Platform'u temel alan ilk çoklu bulut blockchain çözümünü piyasaya sundular.

Perakendeci-tedarikçi ilişkilerinde güveni artırma

Home Depot, sevk edilen ve alınan mallarla ilgili olarak paylaşılan ve güvenilir bilgiler elde etmek için IBM Blockchain'i kullanıyor ve böylece satıcı anlaşmazlıklarını azaltıp anlaşmazlıkların çözümünü hızlandırıyor.

Sektörler için blockchain

Sektör liderleri, süreçlerin sorunsuz ilerlemesini sağlamak, güven oluşturmak ve yeni değerleri ortaya çıkarmak için IBM Blockchain'i kullanıyorlar. Nasıl olduğunu görmek için segmentinizi seçin.

IBM Blockchain çözümleri

IBM Blockchain Platform

Teknik yenilikçiler, Red Hat® OpenShift® aracılığıyla herhangi bir bilgi işlem ortamında blockchain çözümleri oluşturmak, işletmek, yönetmek ve geliştirmek için önde gelen Hyperledger Fabric platformu olan IBM Blockchain Platform'a başvuruyorlar.

Blockchain danışmanlığı

En üst düzey blockchain hizmetleri sağlayıcısı olan IBM Blockchain Hizmetleri, en iyi teknolojiye dayalı güçlü çözümler oluşturmanıza yardımcı olacak uzmanlığa sahiptir. 1.600'den fazla blockchain uzmanı, oluşturmanıza ve büyümenize yardımcı olmak için 100'ü aşkın canlı ağdan elde edilen içgörülerden yararlanır.

Tüm IBM Blockchain çözümleri

IBM Blockchain çözümünü benimsemek, blockchain başarısına giden en hızlı yoldur. IBM; gıda tedariği, tedarik zincirleri, ticaret finansmanı, finansal hizmetler, sigortacılık, medya ve reklamcılık alanlarını dönüştürmekte olan diğer kuruluşlara katılmak istediğinizde sisteme alma sürecini kolaylaştıran ağları bir araya topladı.

Blockchain kaynakları

Web seminerleri

Blockchain'i uzmanlardan öğrendiğinizde çok daha kolay anlayabilirsiniz. Blockchain'in dünyanın işleyişini nasıl değiştirdiğini anlamak isteyen herkes bu semineri izlemeli.

Haber bülteni

Aylık haber bültenimiz, yararlanabileceğiniz blockchain haberlerini içerir ve parmaklarınızın ucundaki yüzlerce haber kaynağı arasında düzenli “okunması gereken” bir bülten haline gelebilir.

Blog

İnternette bolca blockchain içeriği var. Ancak 1 milyondan fazla okuyucu için IBM Blockchain Pulse Blogu, blockchain düşünce liderliği ve içgörüler için en güvenilir kaynaklardan biri.

Podcast'ler

Kulaklıklarınızı kapın ve blockchain yenilikçilerinin paylaştığı bilgilere kulak verin. Blockchain'in bireylerin kimlik denetimini tekrar ele geçirmesine, küresel yoksulluk ve kirlilikle mücadele etmesine ve daha fazlasına nasıl yardımcı olduğuna kulak verin.

Kullanım senaryoları

Yenilikçilerin IBM Blockchain Platform'u kullanarak işlerini dönüştürme biçimlerinden ilham alın. Mevcut bir blockchain ağına katılabilir ya da kendi ağınızı oluşturmak için bizimle çalışabilirsiniz.

IBM içgörüleri ile daha da derinleşin

Blockchain düşünce liderliğiyle ilgili dünyanın en çok okunan raporlarından bazıları IBM İş Değeri Enstitüsü tarafından üretiliyor. Blockchain eğitiminize en yeni perspektiflerle devam edin.

Blockchain Hakkında Sık Sorulan Sorular

Blockchain ile Bitcoin arasındaki fark nedir?

Bitcoin, yasal düzenlemelere tabi olmayan bir dijital para birimidir. Bitcoin, işlem büyük defteri olarak blockchain teknolojisini kullanır.

Aşağıdaki video ikisi arasındaki farkı gösterir.

IBM Blockchain Platform ile Hyperledger'ın birbiriyle ilgisi nedir?

IBM Blockchain Platform, Hyperledger teknolojisiyle desteklenir.

Bu blockchain çözümü, herhangi bir geliştiriciyi blockchain geliştiricisine dönüştürebilir.

Ayrıntılar için Hyperledger web sitesini ziyaret edin.

Akıllı sözleşme nedir?

Akıllı sözleşmeler blockchain teknolojisinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşlemleri otomatik olarak yürütür ve bilgileri insan müdahalesi olmadan büyük deftere kaydederler.

Akıllı sözleşmelerin koşulları, ağın üyeleri tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış koşullardır. Bunlar, taraflar arasında güven ve verimlilik oluşturmanın önemli bir unsurudur.

Akıllı sözleşmeler evrak işlerini ortadan kaldırır, süreci basitleştirir, zaman ve para tasarrufu sağlar.

IBM Blockchain - IBM Food Trust Global Pazarlama Lideri Dr. Nigel Gopie, akıllı sözleşmeleri daha iyi anlamanızı sağlayacak ayrıntılı bir blog gönderisi yazdı.

Blockchain bir sektörün tamamını nasıl etkileyebilir?

Blockchain, kuruluşların çalışma şekillerini yeniden tasarlamalarına olanak sağlar.

Örneğin, elmas sektöründe her bir taraf aşağıdakilere erişebilir:

  • Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar
  • Değişmez ödeme kayıtları
  • Gerçeklik sertifikaları ve daha fazlası

İstediğim herhangi bir bulut üzerinde devreye alabilir miyim?

IBM Blockchain Platform yazılımı, Red Hat’in son teknoloji kurumsal Kubernetes platformu olan Red Hat® OpenShift® üzerinde devreye alınmak üzere optimize edilmiştir.

Bu, blockchain ağ bileşenlerinizin, şirket içinde mi, genel bulut üzerinde mi yoksa hibrit bulut mimarilerinde mi devreye alınacağını seçerken daha fazla esnekliğe sahip olduğunuz anlamına gelir.

Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacım var. Nerede bulurum?

Bir blockchain ağının nasıl çalıştığı ve nasıl kullanılabileceği hakkında daha ayrıntılı bilgi için Dağıtık büyük defterlere girişi okuyun.

→ IBM Developer üzerindeki blockchain eğitici programından daha fazla bilgi edinin

Birden çok kurumlu bir iş ağının geliştirilmesini, yönetilmesini ve işletimini hızlandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış tam olarak entegre ve kurumsal kullanıma hazır olan tek blockchain platformu IBM Blockchain Platform'un yeteneklerini keşfedin.

→ IBM Blockchain Platform teknik belgesini yüklemek için kaydolun

Hyperledger Fabric ile ilgili ayrıntıları öğrenin ve bu olanağın neden benzersiz olduğunu, iş ağları için neden önemli olduğunu ve nasıl kullanılmaya başlanabileceğini keşfedin.

→ IBM Developer üzerinde Hyperledger sayfasını ziyaret edin

Geliştiricilere yönelik hızlı başlangıç kılavuzunda, hızlı bir başlangıçla blockchain ağı oluşturulması ve IBM Blockchain Platform Starter Plan ile kodlamaya başlanması anlatılıyor.

→ Geliştiriciler için hızlı başlangıç kılavuzunu görüntüleyin

Birlikte neleri çözebiliriz?

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin şimdi işlerinde dönüşüm yaratmak için IBM Blockchain'i nasıl kullandığını keşfedin.