Envanter yönetimi nedir?

Envanter, bir işletmenin kâr elde etmek amacıyla müşterilere satmayı amaçladığı ürünler ya da malzemelerdir. Tedarik zincirinin kritik bir öğesi olan envanter yönetimi, envanterin üreticilerden depolara ve bu tesislerden satış noktasına kadar takip edilmesidir.¹ Envanter yönetiminin amacı, doğru ürünün doğru zamanda, doğru yerde olmasının sağlanmasıdır. Bu, envanter görünürlüğünü, bir başka deyişle stokların ne zaman yeniden sipariş edilmesi, ne kadar sipariş edilmesi ve nerede depolanması gerektiğini bilmeyi gerektirir. Envanter yönetiminin temel adımları arasında şunlar yer alır:

Envanter yönetiminin birinci adımı

Envanterin satın alınması

Ham maddeler ya da bileşenler satın alınır ve depoya teslim edilir.

Envanter yönetiminin ikinci adımı

Envanterin depolanması

Envanter, gerekli oluncaya kadar depolanır. Ham maddeler, tamamlanmış ürünler haline getirilmek üzere üretim tesislerine taşınır ve sevkiyata hazır hale gelinceye kadar depolanmak üzere yeniden stok alanlarına götürülür.

Envanter yönetiminin üçüncü adımı

Envanterden kâr elde edilmesi

Satılacak ürün miktarı kontrol edilir. Siparişlerin karşılanması için tamamlanmış ürünler alınır. Ürünler, müşterilere sevk edilir.

Envanterinizin daha iyi bir görünümüne sahip olmanızı gerektiren üç sebep

Envanter görünürlüğü nedir?

Çok sayıda kanal çapında sipariş karşılama operasyonları, tipik olarak envanterin tedarik zinciri çapındaki pek çok yere dağılmasına neden olur. Envanter görünürlüğü, hangi envantere sahip olduğunuzun ve bunların nerede bulunduğunun bilinmesidir. İşletmeler, müşteri siparişlerinin karşılanmasını garanti etmek, sevkiyat geri dönüş sürelerini kısaltmak ve stokların tükenmesini, aşırı satışı ve fiyat indirimlerini en düşük seviyeye indirgemek için envanterin doğru bir görünümüne ihtiyaç duyar.

Envanter yönetimi neden önemli?

Envanter, bir şirketin en önemli varlığı olabilir. Envanter yönetimi, tedarik zincirinin tüm öğelerinin birleştiği noktadır. İhtiyaç duyulduğu zamanda ve yerde envanterin yetersiz olması, mutsuz müşteriler yaratabilir. Ancak büyük bir envanterin de kendi zorlukları vardır: depolanma ve sigortalanma maliyeti ve bozulma, çalınma ve hasar riski. Karmaşık tedarik zincirlerine ve üretim süreçlerine sahip olan şirketler, elde çok fazla envanter tutmak ile envanterin yetersiz olması arasındaki doğru dengeyi bulmalıdır.

Envanter yönetimi sistemi nedir?

Elektronik tablolar, elle sayılan stok seviyeleri ve manuel sipariş girişi, yerini büyük ölçüde gelişmiş envanter takibi yazılımlarına bıraktı. Bir envanter yönetimi sistemi; uçtan uca üretimi, iş yönetimini, talep tahminini ve muhasebeyi otomatikleştirerek, envanteri sipariş etme, depolama ve kullanma sürecini basitleştirebilir.

Envanter yönetiminin geleceği

Küreselleşme, teknoloji ve olanaklarla donanmış tüketiciler, işletmelerin envanteri yönetme biçimini değiştiriyor. Tedarik zinciri operatörleri, tedarik zinciri performansının nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin önemli içgörüler sağlayan teknolojiler kullanacaklar. Lojistik maliyetlerindeki ve performanstaki anormallikleri henüz ortaya çıkmadan önce öngörecekler ve otomasyonun önemli ölçüde avantaj sağlayabileceği alanlara ilişkin içgörülere sahip olacaklar.² Bu teknolojiler, gelecekte envanter yönetimini dönüştürmeye devam edecek:

Yapay zeka

Akıllı, kendi kendini düzelten yapay zeka, envanter izlemeyi daha doğru hale getirecek ve malzeme israfını azaltacak.

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti sensörlerinden elde edilen veriler, envanter lokasyonuna ve durumuna ilişkin içgörü sağlayacak.

Blockchain

Farklı taraflar, tüm işlemlerin birleşik ve değiştirilemez bir kaydı aracılığıyla birbirine bağlanacak.

Akıllı sipariş yönetimi

Tedarik zincirleri, iyileştirilmiş talep tahmini ve otomasyon aracılığıyla envanter görünürlüğü konusunda ustalaşacak.

Kuantum bilişim

Daha önce benzeri görülmemiş bilgi işlem gücü, bugüne kadar çözülemez olan sorunları çözecek.

Geleceğin tedarik zincirini şekillendirecek beş trendi keşfedin.

Etkin envanter yönetiminin temel özellikleri

Envanter takibi

Envanter takibi
Envanterin, tedarik zincirinin tam olarak neresinde olduğunu bilin

Transfer yönetimi

Transfer yönetimi
Ürünü en değerli olduğu yere taşıyın

Satın alma

Satın alma
Satın alma siparişleri oluşturun ve bunları yönetin
 

Sipariş yönetimi

Sipariş yönetimi
Fiyatlandırmayı özelleştirin, fiyat teklifleri gönderin, siparişleri takip edin ve iadeleri yönetin

Raporlama ve analitik

Raporlama ve analitik
Gelecekteki talebi ve satışları tahmin etmek için süreçlerdeki örüntüleri değerlendirin

Sevkiyat yetenekleri

Sevkiyat yetenekleri
Geciken teslimatlar ya da hatalı paketler gibi hataları azaltmak için sevkiyatı otomatikleştirin

Kaynak

1. “Inventory management”, Margaret Rouse, Tech Target, Ekim 2017

2. “Automation in logistics: Big opportunity, bigger uncertainty”, Ashutosh Dekhne, Greg Hastings, John Murnane ve Florian Neuhaus, McKinsey & Company, Nisan 2019