IBM DataPower Gateway nedir?

IBM DataPower® Gateway, dijital bir işletmenin güvenlik ve entegrasyon ihtiyaçlarının çok kanallı tek bir ağ geçidiyle karşılanmasına yardımcı olur. Mobil, web, uygulama programlama arabirimi (API), hizmet odaklı mimari (SOA), işletmeler arası (B2B) ve bulut iş yükleri için güvenlik, denetim, entegrasyon ve optimize edilmiş erişim sağlar. Yeni DataPower Gateway IDG X2 fiziksel aracının yeni nesil donanım mimarisi ile sunduğu performans IBM DataPower Gateway'in (IDG) iki katı kadardır. Ayrıca, IDG'den iki kat fazla kapasiteli bir flaş sürücüsü ve 2 tane 10GbE ağ kapısı vardır. IDG X2 uygulamaların yanıt verebilirliğini hızlandırır ve iş yükü kapasitesini artırır; bu olanaklar yüksek performans için ve/veya yönetişim özelliği ve daha düşük sahip olma maliyeti (TCO) ile ek kiracı çalıştırmak için kritik önem taşır.

Müşteriler nasıl kullanıyor?

İzleme ve yönetim

Merkezileştirilmiş yönetim ve denetim için kullanılan bu çekici platform, içeriklerde aktarım hızıyla derin içgözlem, hizmet istekleri ve yanıt izleme yetenekleriyle desteklenir.

İzleme

XML tehdit koruması ve güvenliği

DataPower araçları, kapsamlı kontroller kullanan güçlü bir kurumsal XML güvenlik duvarı sağlar.

XML tehdit koruması ve güvenliği

Uygulamaya duyarlı yöneltme ve veri toplama

DataPower aracı, hizmet ve uygulama düzeyindeki bilgilere dayalı olarak veri isteklerinin sınıflandırmasını sağlar.

Uygulamaya duyarlı yöneltme ve veri toplama

Özellikler

Çok kanallı bir ağ geçidi platformu

Aşağıdakiler de dahil birden çok kanalda iş yükleri akışını güvenceye alır, bütünleştirir, denetler ve optimize eder: mobil, API, web, hizmet odaklı mimari, işletmeler arası ve bulut.

Birleştirilmiş ilke uygulaması ve gelişmiş güvenlik

İş kanalları boyunca tutarlı güvenlik ilkelerinin korunması ve kullanılmasını sağlamak için tek bir giriş noktasına olanak vererek güvenliği iyileştirirken işletim maliyetlerini azaltır.

Yapılandırmaya dayalı ilke oluşturma ve esnek kullanıcı deneyimi

Pazara sunma süresini kısaltmaya, verimliliği artırmaya ve uzmanlığı ölçeklendirmeye yardımcı olur.

Amaca yönelik, DMZ'ye (veri yönetimi bölgesi) hazır ve genişletilebilir bir platform

İş çevikliği, fiziksel güvenlik, ek yapılandırma gerektirmeyen devreye alma ve kolaylaştırılmış yönetim sağlayarak toplam sahip olma maliyetini düşürür.

DataPower Operasyonları Gösterge Panosu

Sorunların saptanmasını ve çözülmesini hızlandırmak için merkezileştirilmiş sorun giderme ve gerçek zamanlı operasyonel görünürlük için tasarlanmıştır.

Avantajlar

Kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerine sahip bir ağ geçidi

Görev açısından kritik öneme sahip kurumsal uygulamalar için en yüksek düzeyde güvenlik garantisi sertifikasyonu ile kurumsal düzeyde güvenlik sağlar.

Basitleştirilmiş entegrasyon

Tipten bağımsız yüksek hızlı ileti dönüşümü, iletim protokolü köprüsü, veritabanı bağlanırlığı, anabilgisayar bağlanırlığı ve içeriğe dayalı yöneltme ile, hizmetleri hızlı ve güvenli bir şekilde birbirine bağlar.

Daha düşük maliyet ve daha az karmaşıklık

Ek yapılandırma gerektirmeyen tek bir ağ geçidi, topolojinin basit hale getirilmesine, geliştirme maliyetlerinin düşürülmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına yardımcı olarak maliyetten tasarruf sağlar ve riskleri azaltır.

Akıllı içgörüler ve sorun giderme

Hareketlerin ve merkezileştirilmiş
operasyonların gerçek zamanlıya yakın görünürlüğü için gelişmiş bir
operasyon konsolu, daha hızlı sorun saptama ve operasyon esnekliği avantajları sağlar.

Ürün sürümleri

IBM DataPower Gateway – Fiziksel

Fiziksel güvenlik özellikli, DMZ için hazır bu hepsi bir arada çözüm, görev açısından kritik altyapı gereksinimlerini karşılamak için daha yüksek kapasite, performans ve hizmet verilebilirlik sağlar.

IBM DataPower Gateway – Sanal

IBM® DataPower® Gateway yeteneklerini sanal bir aygıt üzerinde sunarak hipervizör ve bulut devreye alımları için esneklik sağlar.

Müşteri başarı öyküleri

IBM DataPower Gateway'i birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın

IBM Developer Hub'dan, DataPower Gateway'i Docker üzerinde ücretsiz olarak değerlendirin, gösterin, geliştirin ve birim testiyle sınayın.