Blockchain sanat yoluyla anlatılıyor

Hepsi blockchain teknolojisine yeni olan beş sanatçıdan, temel avantajları hakkında sanat eserleri yaratmalarını istedik. Sanatçıların neler yaptıklarına bakın, daha sonra yeni web semineri serimiz Blockparty'de IBM müşterilerinden ve çözüm ortaklarından daha fazla bilgi edinin.

Blockchain başarısı burada başlıyor

Üçüncü basımı yayınlanmış olan IBM'in Blockchain for Dummies e-kitabı, blockchain teknolojisini 68.000'den fazla okuyucuya tanıtıyor.

İçinde neler var:

 • Blockchain ile ilgili temel bilgileri anlama
 • Blockchain nasıl çalışır
 • Blockchain iş başında: kullanım örnekleri
 • Hyperledger (Linux Foundation tarafından barındırılır)
 • İlk blockchain uygulamanıza on adım

Blockchain nedir ve neden önemlidir?

Blockchain'in temelleri

Blockchain, bir iş ağındaki işlemleri kaydetme ve varlıkları izleme sürecini kolaylaştıran paylaşılan, değişmez bir büyük defterdir. Bir varlık maddi (ev, araba, nakit, arazi) ya da manevi (fikri mülkiyet, patentler, telif hakları, marka) olabilir. Değerli hemen hemen her şey bir blockchain ağında izlenebilir ve üzerinde işlem yapılabilir, bu da riski azaltır ve işe dahil olan tüm maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

Blockchain'e duyulan ihtiyaç

Blockchain hakkında daha derin bir anlayış kazanabilmek için geliştirildiği bağlamı keşfedin: finansal işlemleri yürütmek ve kaydetmek için verimli, uygun maliyetli, güvenilir ve güvenli bir sisteme duyulan ihtiyaç.

Mevcut işlem sistemlerinin eksiklikleri

Tarih boyunca, değer alışverişini kolaylaştırıp alıcıları ve satıcıları korumak için madeni ve kağıt paralar basıldı, akreditifler ve bankacılık sistemleri gibi güven araçları ortaya çıktı. Önemli yenilikler (örneğin, telefon hatları, kredi kartı sistemleri, İnternet ve mobil teknolojiler) işlemlerin kolaylığını, hızını ve verimliliğini artırırken, alıcılar ve satıcılar arasındaki mesafeyi kısalttı, bazen neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.  

Buna rağmen, birçok işlem hala verimsiz, pahalı ve savunmasız olmaya devam ediyor ve aşağıdaki sınırlamalara tabii oluyor:

 • Nakit, yalnızca yerel işlemlerde ve nispeten küçük miktarlarda kullanışlıdır.
 • İşlem ve ödeme arasındaki süre uzun olabilir.
 • Çabaların yinelenmesi ve üçüncü taraf doğrulamasına duyulan ihtiyaç ve/veya aracıların varlığı, verimsizlikleri artırır.
 • Sahtecilik, siber saldırılar ve hatta basit hatalar, iş yapmanın maliyetini ve karmaşıklığını artırarak, banka gibi merkezi bir sistem tehlikeye atıldığında ağdaki tüm katılımcıları riske maruz bırakır.
 • Kredi kartı kuruluşları, yüksek bir giriş ücretine sahip, duvarlarla çevrili bahçelerdir. Satıcılar, genellikle hatırı sayılır evrak işi ve zaman alıcı bir inceleme sürecini içeren yüksek sisteme alma maliyetleri ödemek zorundadır.
 • Dünyadaki insanların yarısının banka hesaplarına erişimi yoktur, bu da onların işlemlerini gerçekleştirmek için paralel ödeme sistemleri geliştirmelerini gerektirir.
 • Sınırlı şeffaflık ve tutarsız bilgiler, sevkiyat sektöründeki malların verimli bir şekilde hareket etmesini engeller.

Dünya çapında işlem hacimleri katlanarak büyüyor ve mevcut işlem sistemlerinin karmaşıklıklarını, güvenlik açıklarını, verimsizliklerini ve maliyetlerini artıracağı kesin. E-ticaret, çevrimiçi bankacılık ve uygulama içi satın alımların büyümesi, dünyanın her yerindeki insanların artan hareketliliğiyle birleştiğinde, işlem hacimlerindeki büyümeyi hızlandırdı. Yiyecekler azaldığında market alışverişi yapan buzdolapları ve kendilerini kapınıza getiren, yolda benzin almak için duran arabalar gibi otonom nesnelerin bulunduğu Nesnelerin İnternetinin yükselişiyle birlikte işlem hacimlerinde de patlama yaşandı.

Dünyanın bu ve diğer zorlukların üstesinden gelmek için güven tesis etme mekanizmaları sağlayan, özel ekipman gerektirmeyen, herhangi bir geri ödemesi veya aylık ücreti olmayan, şeffaflık ve güven sağlamak üzere toplu bir muhasebe çözümü sunan daha hızlı ödeme ağlarına ihtiyacı vardır.

Blockchain'in temel öğeleri

Dağıtık büyük defter teknolojisi

Tüm ağ katılımcılarının, dağıtık büyük deftere ve değişmez işlem kayıtlarına erişimi vardır. Bu paylaşılan büyük defterle, işlemler yalnızca bir kez kaydedilerek geleneksel iş ağlarında sık görülen aynı işlemi tekrar etme ortadan kaldırılır.

Değişmez kayıtlar

Bir işlem, paylaşılan büyük deftere kaydedildikten sonra hiçbir katılımcı tarafından değiştirilemez veya kurcalanamaz. Bir işlem kaydı hata içeriyorsa, hatayı tersine çevirmek için yeni bir işlem eklenmelidir ve her iki işlem de görünür olur.

Akıllı sözleşmeler

İşlemleri hızlandırmak için, akıllı sözleşme adı verilen bir dizi kural, blockchain'de depolanır ve otomatik olarak yürütülür. Bir akıllı sözleşme, kurumsal tahvil aktarımlarına ait koşulları tanımlayabilir, ödenecek seyahat sigortasına ait koşulları ve daha fazlasını içerebilir.

Beş dakikada blockchain'e giriş

Blokchain teknolojisinin temellerini anlamak zor olabilir. Ancak, daha güvenli, daha akıllı bir gıda tedariği oluşturan blockchain ağı IBM Food Trust™'taki arkadaşlarımız, bu kısa videolarla kolay anlamanızı sağlıyor.

ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ

Blockchain Nedir?

Blockchain teknolojisinin temellerine giriş yapın: bloklar değeri olan her şeyi temsil eden verileri nasıl içeriyor, bunlar değişmez bir zincirde kronolojik olarak nasıl bağlantılı, blockchain ve Bitcoin gibi kripto paralar arasındaki farklar neler.

Ayrıntılarıyla Blockchain

Blockchain'in merkezi olmayan yapısının nasıl onu geleneksel kayıt tutmadan ayrı bir yere konumlandırdığını, iş hareketleri için izne tabi bir blockchain değerini ve blockchain'in yeni güven ve şeffaflık düzeylerini nasıl desteklediğini öğrenin.

İzlenebilir Tedarik Zinciri

Gıda sektörü, blockchain teknolojisi sayesinde dönüşüm yaşayan birçok sektörden yalnızca biri. Blockchain'in gıdanın ne zaman, nerede ve nasıl yetiştirildiğini, toplandığını, sevk edildiğini ve işlendiğini nasıl izleyebileceğini ve tüm bunları yaparken ağ katılımcısı verilerini nasıl koruduğunu öğrenin.

Blockchain Güven Oluşturur

Blockchain güven oluşturur çünkü doğrunun paylaşılan bir kaydını temsil eder. Herkesin inanabileceği veriler, verimliliği, şeffaflığı ve güveni dramatik ölçüde artıran diğer yeni teknolojileri güçlendirmeye yardımcı olur.

Blockchain ağlarının türleri

Blockchain ağı oluşturmanın çeşitli yolları var. Bu ağlar genel, özel, izne tabi veya bir konsorsiyum tarafından oluşturulmuş olabilir.

Genel blockchain ağları

Genel bir blockchain, Bitcoin gibi, herkesin katılabileceği bir blockchain'dir. Dezavantajları, çok fazla bilgi işlem gücü gerekmesi, işlemler için çok az gizlilik olması veya hiç gizlilik olmaması ve zayıf güvenlik olabilir. Bunlar, işletmelerin blockchain kullanım senaryolarına yönelik göz önüne alacakları önemli konulardır.

Özel blockchain ağları

Genel blockchain ağına benzer şekilde, özel blockchain ağı da merkezi olmayan, eşler arası bir ağdır. Buradaki önemli fark, ağı tek bir kuruluşun yönetiyor olmasıdır. Bu kuruluş, kimlere ağa katılma, mutabakat protokolü yürütme ve paylaşılan büyük defteri saklama izni verildiğini kontrol eder. Kullanım senaryosuna bağlı olarak bu durum, katılımcılar arasında güveni önemli ölçüde artırabilir. Özel blockchain, kurumsal bir güvenlik duvarının ardında çalıştırılabilir ve hatta şirket içinde barındırılabilir.

İzne tabi blockchain ağları

Özel blockchain oluşturan işletmeler genellikle izne tabi bir blockchain ağı oluşturur. Genel blockchain ağlarının da izne tabi olabileceğini unutmayın. Bu, belirli işlemler için ağa kimlerin katılacağı konusunda kısıtlamalar getirir. Katılımcıların ağa katılmak için bir davete veya izne ihtiyaçları vardır.

Konsorsiyum blockchain'leri

Bir blockchain'i koruma sorumluluğunu birden çok kuruluş paylaşabilir. Bu önceden seçilmiş kuruluşlar, kimlerin işlemleri gönderebileceğini veya verilere erişebileceğini belirler. Konsorsiyum türü blockchain, tüm katılımcıların blockchain için izne ve ortak bir sorumluluğa sahip olması gerektiğinde işletmeler için idealdir.

Bu sektörlerin blockchain teknolojisini nasıl kullandıklarını görün

Gıda: Deniz mahsullerini tutulduğu andan itibaren izleme

IBM Food Trust, suda tutulan her mahsulü süpermarketlere ve restoranlara ulaşıncaya kadar izleyerek gıda tedarik zinciri genelinde güven düzeyini artırıyor.

Finansal hizmetler: Kripto para güvenliğinin artırılması

INBLOCK, dijital varlık işlemlerinin daha hızlı, daha pratik ve daha güvenli hale getirilmesini sağlamak için Hyperledger yapısı tabanlı olan Metacoin adlı kripto parayı pazara sundu.

Sağlık hizmetleri: Sonuçları blockchain ile dönüştürün

IBM Blockchain Platform, hasta bakımını ve kârlılığı iyileştirmek için ekosistemimizin güveni, veri kökenini ve verimliliği temin etme biçimini değiştirebilir.

Tedarik zinciri: Blockchain, yapay zeka ve Nesnelerin İnternetinde taze düşünce

Golden State Foods firmasının, gıdaları tedarik zincirleri boyunca takip etmek ve kaliteli gıda sağlanmasına yardımcı olmak için blockchain'in değişmezliğini nasıl kullandığını öğrenin.

Ağınızın başarıya ulaşmasına yardımcı olacak IBM Blockchain olanakları

Günümüzün çoklu bulut dünyası için tasarlanmış bir platformu temel alın

Teknik yenilikçiler, Red Hat® OpenShift® aracılığıyla herhangi bir bilgi işlem ortamında blockchain çözümleri oluşturmak, işletmek, yönetmek ve geliştirmek için önde gelen Hyperledger Fabric platformu olan IBM Blockchain Platform'a başvuruyorlar.

Gıda sektöründeki yeni güven çağının bir parçası olun

IBM Food Trust, gıda tedariğinin her adımında görünürlüğü ve hesap verilebilirliği artırarak üreticilerin, dağıtıcıların ve perakendecilerin güven oluşturmalarına ve gıdalarımızı daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olur. Doğrudan kârınıza katkıda bulunmaya yardımcı olabilecek bir çözüm paketiyle özelleştirin.

Uzmanlarımızın rehberliğinde birlikte yaratın

En üst düzey blockchain hizmetleri sağlayıcısı olan IBM Blockchain Hizmetleri, en iyi teknolojiye dayalı güçlü çözümler oluşturmanıza yardımcı olacak uzmanlığa sahiptir. 1.600'den fazla blockchain uzmanı, oluşturmanıza ve büyümenize yardımcı olmak için 100'ü aşkın canlı ağdan elde edilen içgörülerden yararlanır.

Hızlı bir başlangıç için mevcut bir ağa katılın

Bir IBM Blockchain çözümü benimsemek, blockchain başarısına giden en hızlı yoldur. IBM; gıda tedariği, tedarik zincirleri, ticaret finansmanı, finansal hizmetler, sigortacılık, medya ve reklamcılık alanlarını dönüştürmekte olan diğer kuruluşlara katılmak istediğinizde sisteme alma sürecini kolaylaştıran ağlar ve yönetişim modelleri oluşturdu.

IBM Blockchain Pulse kaynaklarıyla daha fazla bilgi edinin

Web seminerleri

Blockchain'i uzmanlardan öğrendiğinizde çok daha kolay anlayabilirsiniz. Blockchain'in dünyanın işleyişini nasıl değiştirdiğini anlamak isteyen herkes bu semineri izlemeli.

Haber bülteni

Aylık haber bültenimiz, yararlanabileceğiniz blockchain haberlerini içerir ve parmaklarınızın ucundaki yüzlerce haber kaynağı arasında düzenli “okunması gereken” bir bülten haline gelebilir.

Blog

İnternette bolca blockchain içeriği var. Ancak 1 milyondan fazla okuyucu için IBM Blockchain Pulse Bloğu, blockchain düşünce liderliği ve içgörüler için en güvenilir kaynaklardan biri.

Pod yayınları

Kulaklıklarınızı kapın ve blockchain yenilikçilerinin paylaştığı bilgilere kulak verin. Blockchain'in bireylerin kimlik denetimini tekrar ele geçirmesine, küresel yoksulluk ve kirlilikle mücadele etmesine ve daha fazlasına nasıl yardımcı olduğuna kulak verin.

IBM içgörüleri ile daha da derinleşin

Blockchain düşünce liderliğiyle ilgili dünyanın en çok okunan raporlarından bazıları IBM İş Değeri Enstitüsü tarafından üretiliyor. Blockchain eğitiminize en yeni perspektiflerle devam edin.

Blockchain Hakkında Sık Sorulan Sorular

Blockchain ile bitcoin arasındaki fark nedir?

Bitcoin, yasal düzenlemelere tabi olmayan bir dijital para birimidir. Bitcoin, işlem kayıt defteri olarak blockchain teknolojisini kullanır.

Aşağıdaki video ikisi arasındaki farkı gösterir.

IBM Blockchain Platform ile Hyperledger'ın birbiriyle ilgisi nedir?

IBM Blockchain Platform, Hyperledger teknolojisiyle desteklenir.

Bu blockchain çözümü, herhangi bir geliştiriciyi blockchain geliştiricisine dönüştürebilir.

Ayrıntılar için Hyperledger web sitesini ziyaret edin.

Akıllı sözleşme nedir?

Akıllı sözleşmeler blockchain teknolojisinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşlemleri otomatik olarak yürütür ve bilgileri kayıt defterine insan müdahalesi olmadan kaydeder.

Akıllı sözleşmelerin koşulları, ağın üyeleri tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış koşullardır. Bunlar, taraflar arasında güven ve verimlilik oluşturmanın önemli bir unsurudur.

Akıllı sözleşmeler evrak işlerini ortadan kaldırır, süreci basitleştirir, zaman ve para tasarrufu sağlar.

Nigel Gopie (Dr., IBM Food Trust Global Pazarlama Lideri - IBM Blockchain) akıllı sözleşmeleri daha iyi anlamanızı sağlayacak ayrıntılı bir blog gönderisi yazdı.

Blockchain bir sektörün tamamını nasıl etkileyebilir?

Blockchain, kuruluşların çalışma şekillerini yeniden tasarlamalarına olanak sağlar.

Örneğin, elmas sektöründe her bir taraf aşağıdakilere erişebilir:

 • Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar
 • Değişmez ödeme kayıtları
 • Gerçeklik sertifikaları ve daha fazlası

İstediğim herhangi bir bulut üzerinde devreye alabilir miyim?

IBM Blockchain Platform yazılımı, Red Hat’in son teknoloji kurumsal Kubernetes platformu olan Red Hat® OpenShift® üzerinde devreye alınmak üzere optimize edilmiştir.

Bu, blockchain ağ bileşenlerinizin, şirket içinde mi, genel bulut üzerinde mi yoksa hibrit bulut mimarilerinde mi devreye alınacağını seçerken daha fazla esnekliğe sahip olduğunuz anlamına gelir.

Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacım var. Nerede bulurum?

Bir blockchain ağının nasıl çalıştığı ve nasıl kullanılabileceği hakkında daha ayrıntılı bilgi için Dağıtık büyük defterlere girişi okuyun.

→  developerWorks sitesindeki blockchain eğitici programından daha fazla bilgi edinin.

IBM Blockchain Platform'un yeteneklerini keşfedin - IBM Blockchain Platform, çok kuruluşlu bir iş ağının geliştirilmesi, yönetilmesi ve işletilmesini hızlandırmak üzere tasarlanmış, tam olarak bütünleşik, kurumsal kullanıma hazır tek blockchain platformudur.

→ IBM Blockchain Platform teknik belgesini yüklemek için kaydolun.

Hyperledger Fabric ile ilgili ayrıntılı bilgi edinin ve neden benzersiz olduğunu, iş ağları bakımından neden önemli olduğunu ve nasıl kullanmaya başlayacağınızı keşfedin.

→ developerWorks sitesinde Hyperledger sayfasını ziyaret edin.

Geliştiricilere yönelik hızlı başlangıç kılavuzunda, hızlı bir başlangıçla blockchain ağı oluşturulması ve IBM Blockchain Platform Starter Plan ile kodlamaya başlanması anlatılıyor.

→ Geliştiriciler için hızlı başlangıç kılavuzunu görüntüleyin.

Birlikte neleri çözebiliriz?

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin şimdi işlerinde dönüşüm yaratmak için IBM Blockchain'i nasıl kullandığını keşfedin.