Czym jest IBM MQ Advanced?

MQ Advanced to rozwiązania dla firm, które szukają nowych możliwości. Pozwala chronić coraz większe ilości danych, wykorzystując pierwszorzędne zabezpieczenia, w tym znakomity mechanizm szyfrowania na całej trasie. Zapobiega przestojom dzięki jeszcze prostszym do wdrożenia, niezawodnym mechanizmom utrzymywania ciągłości biznesowej. Ponadto ułatwia współpracę, umożliwiając udostępnianie danych za pomocą łańcucha bloków, i upraszcza przesyłanie plików między systemami, pozwalając na modernizację infrastruktury.

Produkt MQ Advanced fachowo radzi sobie z problemem bezpieczeństwa i zależności w złożonych aplikacjach i danych korporacyjnych, dzięki czemu Ty możesz skupić się na kreowaniu innowacji. Oprócz tego można go wdrożyć wszędzie tam gdzie oprogramowanie MQ — w chmurze, na urządzeniu dedykowanym, za pośrednictwem lokalnego oprogramowania lub na komputerze mainframe z systemem IBM z/OS®.

Trzy powody, by zaufać rozwiązaniu MQ Advanced

Szyfrowanie na całej trasie

Rozwiązanie doskonale chroni firmę i klientów, ułatwiając zarządzanie zgodnością z przepisami, sprzyja obniżeniu powiązanych kosztów i zwiększa wiarygodność kontroli.

Ciągłość działania

Możesz wdrożyć prosty i skuteczny plan przełączania awaryjnego, obniżyć koszty sieciowej pamięci masowej i wyeliminować pojedyncze punkty potencjalnej awarii.

Bezpieczna współpraca

Dane możesz wymieniać z podmiotami trzecimi w zaufanym środowisku, które oferuje natywną obsługę zintegrowanych rozwiązań IBM Blockchain i Salesforce.

Poznaj potencjał szyfrowania na całej trasie

MQ Advanced oferuje zaawansowany mechanizm zabezpieczania komunikacji MQ Advanced Message Security (AMS), który zapewnia znakomite szyfrowanie. Rozwiązanie AMS wyróżnia jednak to, że szyfrowanie danych na całej trasie chroni nie tylko dane, które są przesyłane lub znajdują się w pamięci operacyjnej, ale taż dane będące w spoczynku. Rozwiązania konkurencji szyfrują tylko dysk, przez co chronią komunikat jedynie do momentu zhakowania dysku. AMS może natomiast zaszyfrować samą wiadomość — przesyłaną lub znajdującą się w spoczynku w kolejce na dysku, dzięki czemu chroni ją także w razie zaatakowania dysku. AMS zapewnia kompleksową, opartą na strategii i działającą na poziomie aplikacji ochronę danych w całej infrastrukturze łączności.

 

Działanie produktu Advanced Messaging Security pokazane na diagramie, na którym aplikacja jest połączona z korporacyjnym systemem komunikacji i menedżerem kolejki.

Łatwe zapewnianie ciągłości biznesowej

MQ Advanced ułatwia zapewnianie wysokiej dostępności dzięki oferowanym przez oprogramowanie MQ menedżerom kolejek zreplikowanych danych (Replicated Data Queue Managers — RDQM). Pozwala na ciągłe świadczenie usług w razie planowanych i nieplanowych przestojów, chroni przed utratą danych i prowadzi do redukcji kosztów i uproszczenia procesów związanych z dostarczaniem rozwiązania o wysokiej dostępności. Oprócz zmniejszenia kosztów pamięci masowej, RDQM upraszcza też proces konfigurowania i aktualizacji, zapewniając jednocześnie wydajne, charakteryzujące się wysoką dostępnością rozwiązanie do replikacji danych w ramach automatycznego przełączania awaryjnego, w tym synchronicznej replikacji danych w czasie pracy unikalnego dla oprogramowania MQ mechanizmu jednorazowego dostarczania komunikatów.

 

Menadżery kolejek zreplikowanych danych służące do utrzymywania ciągłości biznesowej, pokazane na diagramie, w którym węzły sieciowe łączą się z aplikacjami MQ podlegającymi synchronicznej replikacji danych

Dwa sposoby bezpiecznej współpracy

Pierwszy sposób współpracy polega na bezpiecznym przesyłaniu danych między rozwiązaniem MQ Advanced a platformą IBM Blockchain przy użyciu prowadzącego do łańcucha bloków „mostu”, który jest częścią produktu MQ Advanced*. Dzięki tej metodzie w aplikacjach MQ łatwo można korzystać z danych łańcucha bloków. Użytkownik może wysyłać do łańcucha bloków komunikaty dotyczące zapytań i otrzymywać na nie odpowiedzi, korzystać z lokalnych, opartych na łańcuchu bloków sieci Hyperledger Fabric (w tym tych, które działają w chmurze IBM Cloud™), a także aktualizować księgi i kierować do nich zapytania.

Drugi sposób to po prostu migracja z istniejącego już protokołu FTP (File Transfer Protocol). Dzięki temu rozwiązanie MQ Advanced Managed File Transfer (MFT) może zmienić się w bramę, która pozwala na modernizację infrastruktury. Pliki są przesyłane między systemami w zarządzany i podlegający kontroli sposób, bez względu na ich rozmiar lub system operacyjny, i automatycznie konwertowane z komunikatów lub na komunikaty bez wprowadzania zmian w aplikacjach użytkownika.

*Tylko system Linux

 

Rozwiązane MQ Advanced Managed File Transfer pokazane na diagramie, na którym aplikacja korporacyjna łączy się z plikami. Od plików wychodzi strzałka prowadząca do aplikacji MQ, a później do kolejnych plików i do działania