IBM oferuje rozwiązania do obsługi danych i obciążeń w każdej lokalizacji

Do 2019 r. w chmurze będzie znajdowało się około 60 procent wszystkich aplikacji korporacyjnych[1]. Konkurencyjność organizacji coraz częściej zależy od wydajności jej architektury chmury, dlatego liderzy zespołów IT szukają sposobów na przyspieszenie wdrożeń i bezpieczne przenoszenie danych. IBM® zapewnia bezpieczną, niezawodną infrastrukturę, która ułatwia znalezienie równowagi między różnymi modelami świadczenia usług w chmurze.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie techniczne dla każdego elementu Twojej strategii wykorzystania chmury

Chmura łączy najważniejsze dane z nowymi usługami i aplikacjami — oferując organizacji nowe możliwości. Aby je wykorzystać, należy zoptymalizować architektury pod kątem bezpiecznego wdrożenia, elastyczności i automatyzacji.

Zabezpieczenia, które nie ograniczają

Bezpieczne połączenie danych i systemów biznesowych z chmurą sprawia, że dane są chronione przed zagrożeniami zarówno podczas przesyłania, jak i w spoczynku.

Elastyczność skalowania i integracji

Możesz tworzyć infrastrukturę nowej generacji, korzystając z elastycznego i błyskawicznego skalowania oraz integrowania użytkowanych systemów w różnych środowiskach, dzięki czemu dane z chmury są bez problemu odsyłane do aplikacji biznesowych.

Narzędzia do harmonizacji i automatyzacji

Masz do dyspozycji proste narzędzia do zarządzania przesyłaniem danych z dowolnej lokalizacji między środowiskami produkcyjnymi i do automatyzacji przesyłania.

Elastyczna, bezpieczna platforma to podstawowy element skutecznej strategii wdrożenia chmury hybrydowej

Możesz zacząć od wydajnej architektury chmury prywatnej i bezproblemowo ją skalować, aby wraz ze zmianą potrzeb biznesowych wykorzystywać także możliwości chmury publicznej. IBM oferuje bezpieczne platformy chmury, które możesz dopasować do skali i etapu przeprowadzanej przez Ciebie transformacji.

Narzędzia do automatyzacji i harmonizacji chmur oraz przechowywania pochodzących z nich danych.

Oferujemy fizyczne i zdefiniowane programowo pamięci masowe do harmonizacji danych i obciążeń w środowiskach złożonych z wielu chmur.

Tworzenie chmur hybrydowych, które można bezpiecznie i skutecznie skalować

Oferowana przez IBM pamięć masowa w chmurze hybrydowej umożliwia dynamiczne przenoszenie danych między lokalnymi i chmurowymi usługami przechowywania danych. Poznaj kompleksową ofertę naszych rozwiązań — od prostych, gotowych do wdrożenia lokalnego i w chmurze, przez pamięci masowe zdefiniowane programowo, po pamięci masowe dostępne w modelu usługowym.

Przechowywanie danych w dowolnym miejscu i korzystanie z nich w dowolnej lokalizacji dzięki pamięci masowej zdefiniowanej programowo

Możesz skorzystać z zaawansowanego rozwiązania do zarządzania pamięcią masową, które obsługuje dane nieustrukturyzowane z chmury, wielkich zbiorów danych, narzędzi analitycznych, obiektów i innych lokalizacji. Spectrum Scale udostępnia zunifikowaną, zdefiniowaną programowo plikową i obiektową pamięć masową przeznaczoną do obsługi intensywnych, dużych obciążeń w chmurze i środowisku lokalnym.

Pamięć masowa all-flash zwiększająca wydajność środowisk chmury hybrydowej

IBM DS8880F® konsoliduje wszystkie newralgiczne dla działalności obciążenia ze środowisk IBM Z®, IBM Power Systems™ i systemów rozproszonych w jednej pamięci masowej all-flash, która charakteryzuje się dostępnością na poziomie ponad 99,9999%.

Rozszerzenie środowiska chmury hybrydowej i zapobieganie wzajemnemu zakłócaniu sobie pracy przez klientów

Korzystając z ekonomicznej pamięci masowej all-flash, można łatwo wdrażać rozwiązania chmurowe. Chmurowa pamięć masowa przeznaczona dla architektury grid i bazująca na oprogramowaniu IBM Spectrum Accelerate™ pozwala wyeliminować konieczność równoważenia obciążeń i strojenia, zapewniając kompleksowe usługi przetwarzania danych i mechanizm ciągłej redukcji danych zoptymalizowany pod kątem technologii flash. Mechanizmy kontroli jakości usług i obsługi wielu podmiotów użytkujących nie dopuszczają do tego, by klienci korzystający z chmury zakłócali sobie nawzajem pracę.

Bezproblemowe wdrażanie aplikacji, które intensywnie korzystają z danych, w środowiskach współużytkowanych

Rozwiązania IBM Spectrum™ Computing korzystają z inteligentnego mechanizmu zarządzania obciążeniami i wykorzystaniem zasobów centrum przetwarzania danych, by zoptymalizować ich użycie zgodnie z przyjętą strategią — zarówno w infrastrukturze lokalnej, jak i w chmurze.

Infrastruktura hiperkonwergentna: prostota i moc w jednym

Rozwiązanie IBM Hyperconverged Systems oparte na technologii Nutanix ułatwia wdrażanie chmury klasy korporacyjnej. W tym celu umożliwia zarządzanie obliczeniami, pamięcią masową i siecią wszystkich newralgicznych aplikacji biznesowych za pomocą pojedynczego panelu sterowania.

Zasoby

Skalowanie pojemności dużych baz danych SAP HANA w chmurze

Na konferencji Think 2018 zaprezentowano rozwiązanie SAP S/4HANA na serwerach IBM Power Systems w chmurze IBM.

Cloud Object Storage zbiera najlepsze noty od analityków firmy Gartner

Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage zdobyło najwyższe noty we wszystkich zastosowaniach, pod kątem których firma Gartner oceniała pamięci masowe w chmurze. Pod uwagę brano funkcje takie jak analizowanie, archiwizacja, tworzenie kopii zapasowych i dystrybucja treści.

W jaki sposób wydajna architektura chmury ułatwia wdrożenie chmury hybrydowej

Dowiedz się, dlaczego wyposażenie centrum przetwarzania danych w wydajną architekturę chmury prywatnej pozwala później na bezproblemowe przejście na model chmury hybrydowej.

Przypisy

[1]Raport firmy 451 Research „Voice of the Enterprise: Cloud Transformation, Workloads and Key Projects 2017”

Zadzwoń do IBM: +48 22 609 5520 | Kod dostępu priorytetowego: IBM Systems

Bądź z nami:

Bądź z nami: