Przegląd

Dzięki odpowiedniej infrastrukturze, oprogramowaniu systemowemu i systemom operacyjnym można przyspieszyć obsługę obciążeń, uprościć operacje i rozwijać aplikacje od początku przeznaczone dla chmury — wszystko to z poziomu każdego z naszych serwerów.

Korzyści

Modernizacja

Zmodernizuj swoje środowisko na potrzeby bezproblemowej integracji z chmurą hybrydową i sztuczną inteligencją.

Elastyczność

Spełnij wymagania, korzystając z rozwiązań cenowych opartych na rzeczywistym wykorzystaniu oraz modelu IaaS.

Cyberodporność

Skorzystaj z platform ukierunkowanych na bezpieczeństwo we wszelkich możliwych miejscach i stosujących zasadę zerowego zaufania.

Oprogramowanie dla serwerów mainframe IBM Z

Modernizuj aplikacje, korzystaj z konteneryzacji w chmurze lub automatyzuj procesy z zastosowaniem mechanizmów AI.

Oprogramowanie dla serwerów IBM Power

Spełniaj wymagania, upraszczaj działania w chmurze i zarządzaj bezpieczeństwem w sposób scentralizowany.

Pamięć masowa zdefiniowana programowo

Zarządzaj przyrostem danych i przygotuj się do pracy w chmurze, korzystając z zalet przewidywalnych cen.

Polecane oprogramowanie serwera i pamięci masowej

Kontenery i Kubernetes

Skorzystaj z systemu Red Hat® OpenShift® i stwórz nowoczesne aplikacje przeznaczone dla chmury — skalowalne i przenośne.

Projektowanie dla chmury z zastosowaniem AI

Rozwiązanie IBM Cloud Paks® oparte na platformie Red Hat OpenShift pomaga zarządzać aplikacjami od początku przeznaczonymi dla chmury.

Pamięć masowa dla kontenerów

Skorzystaj z globalnych usług pamięci masowej i dostępu do danych w chmurze hybrydowej dla środowiska OpenShift.

Usługi spójnych danych

Przejdź do chmury hybrydowej, przenosząc usługi zarządzania danymi przedsiębiorstwa do środowiska kontenerów.

Zarządzanie chmurami prywatnymi

Wdrażaj wysoce dostępną i bezpieczną chmurę prywatną oraz zarządzaj nią w prosty sposób w systemach IBM Power Systems.

Tworzenie interfejsów API RESTful

Zapewnij dostęp do interfejsu API komputerom mainframe i błyskawicznie twórz nowe, możliwe do wykorzystania interfejsy API.

Rozwiązania systemu operacyjnego serwera

System operacyjny komputera mainframe

Komputery mainframe IBM Z działają z systemami z/OS, Linux®, z/VM®, z/VSE® oraz z/TPF i mogą równolegle obsługiwać do kilku systemów operacyjnych.

System operacyjny serwera Power

Serwery IBM Power Systems działają z wieloma systemami — Linux, Unix® oraz AIX® — i mogą równolegle obsługiwać nawet kilka systemów operacyjnych.

Serwery z systemem operacyjnym Linux

Zyskaj elastyczność dzięki możliwości użycia preferowanego rozwiązania Linux, w tym Red Hat, SUSE lub Ubuntu, na bezpiecznych serwerach IBM.

Elastyczne płatności

Czy ograniczenia budżetowe wstrzymują Twój projekt w dziedzinie oprogramowania systemowego, chmury hybrydowej lub AI?

Następne kroki