Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Power Systems Software

Uproszczenie oprogramowania systemowego

Uproszczenie oprogramowania systemowego do zarządzania chmurą hybrydową

Wysoka dostępność

Spełnianie newralgicznych wymagań biznesowych dzięki oprogramowaniu systemowemu zapewniającemu wysoką dostępność

Bezpieczeństwo

Scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością


Poznaj produkty do zarządzania oprogramowaniem serwerowym, które pozwalają skutecznie odpowiadać na potrzeby związane z przetwarzaniem danych na platformie Power Systems

Chmura hybrydowa i wirtualizacja

Oto rozwiązania programistyczne, które pomagają w budowie infrastruktury w modelu usługowym na platformie Power Systems, tworzeniu nowoczesnych aplikacji od początku działających w chmurze oraz ich wdrażaniu w środowisku wielochmurowym.

IBM Power Systems - Enterprise Cloud Editions

Ekonomiczny pakiet, który umożliwia inteligentne zarządzanie wdrożeniami chmur prywatnych w środowiskach AIX® lub Linux działającymi na platformie Power Systems.

Infrastruktura IBM PowerVC

Infrastruktura PowerVC opiera się na specyfikacji OpenStack, która oferuje zaawansowane funkcje wirtualizacji i zarządzania chmurą. Umożliwia samoobsługowe udostępnianie rozwiązań, realizowanie wdrożeń w oparciu o strategie, dynamiczne równoważenie obciążeń, rejestrowanie informacji o maszynach wirtualnych i wiele innych działań.

Rozwiązanie IBM Cloud Management Console for Power Systems

Skonsolidowany widok infrastruktury chmury na platformie Power Systems dostępny za pośrednictwem usługi utrzymywanej w chmurze IBM Cloud.

Wysoka dostępność i usuwanie skutków katastrofy

Wykorzystuj rozwiązania programistyczne podnoszące poziom odporności, aby błyskawicznie odzyskiwać możliwość ciągłości działania.

IBM PowerHA

Poznaj zapewniający wysoką wydajność system klastrów, który stanowi gwarancję wysokiej odporności i braku przestojów systemów AIX oraz IBM i, a także technologię Linux do utrzymywania odporności w centrach przetwarzania danych i wielu ośrodkach jednocześnie. Rozwiązanie zaprojektowano w celu ochrony aplikacji biznesowych przed praktycznie każdym rodzajem przestojów, tak by działalność mogła być prowadzona przez całą dobę.

IBM VM Recovery Manager for IBM Power Systems

Większa dostępność i proste przełączanie między ośrodkami dzięki ekonomicznemu, zautomatyzowanemu i łatwemu we wdrażaniu i zarządzaniu rozwiązaniu z mechanizmami wysokiej dostępności i usuwania skutków katastrofy na serwerach IBM Power Systems.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Rozwiązanie programistyczne Power® umożliwia scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością na platformie Power Systems.

IBM PowerSC

Rozwiązanie to służy do utrzymywania bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w środowiskach zwirtualizowanych na serwerach Power Systems, które korzystają z systemów PowerVM, AIX lub Linux.


Poznaj korzyści, jakie czerpią światowe organizacje z platformy IBM Power Systems

Duńskie Siły Zbrojne

Duńska armia uzyskała 10 razy szybszy czas odpowiedzi dzięki przejściu na rozwiązanie SAP HANA na platformie IBM Power Systems.

Itambé

Dzięki wykorzystaniu serwerów IBM Power Systems obsługa rozliczeń z klientami zajmuje firmie Itambé o 30% mniej czasu, miesięczne raporty dotyczące zarządzania dostępne są trzy dni wcześniej, a kopie zapasowe newralgicznych systemów są wykonywane o 50% szybciej.

Vuble

Serwery IBM Power Systems pomogły firmie Vuble skrócić czas odpowiedzi o 15%, co przełożyło się na poprawę jakości usług i większe przychody.

Usługi i rozwiązania finansowe IBM, które umożliwiają inteligentne przetwarzanie danych