Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Power Systems Software

Rozwiązania Power Systems Software™ obejmują narzędzia do zarządzania infrastrukturą opartą na standardzie OpenStack, automatyzacji maszyn wirtualnych, zwiększania bezpieczeństwa i efektywniejszego utrzymywania zgodności z przepisami, dzięki czemu korzystając z tych produktów, spełnisz najważniejsze potrzeby biznesowe swojej firmy.

Pakiet oprogramowania Power Software

Poznaj najnowsze rozwiązania Power Systems Software i nie daj się wyprzedzić konkurencji.

Centrum wirtualizacji

IBM PowerVC udostępnia zaawansowane narzędzia do zarządzania wirtualizacją i środowiskiem chmury przeznaczone dla serwerów Power Systems™. Umożliwia przechwytywanie informacji, przeprowadzenie wdrożenia opartego na strategii, przechwytywanie obrazu maszyny wirtualnej, a także korzystanie z funkcji uruchamiania/zatrzymywania oraz monitorowania maszyn wirtualnych.

Wirtualizacja bez ograniczeń

Rozwiązanie PowerVM® udostępnia bezpieczne i skalowalne środowisko wirtualizacji serwerów przeznaczone dla aplikacji AIX®, IBM i oraz Linux opartych na zaawansowanych funkcjach RAS i wykorzystaniu ponadprzeciętnej wydajności platformy Power Systems.

Odporność i brak przestojów

Technologia PowerHA® SystemMirror dla systemów AIX oraz IBM i jest charakteryzującym się wysoką dostępnością rozwiązaniem klastrowym do utrzymywania odporności w centrach przetwarzania danych i wielu ośrodkach jednocześnie, które zaprojektowano w celu ochrony aplikacji biznesowych przed praktycznie każdym rodzajem przestojów, tak by działalność mogła być prowadzona przez całą dobę.

Wiarygodne i zautomatyzowane narzędzia do zapewniania bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

Rozwiązanie IBM PowerSC™ służy do utrzymywania bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w środowiskach zwirtualizowanych na serwerach Power Systems, które korzystają z systemów PowerVM, AIX lub Linux.

Rozwiązanie IBM Cloud Management Console for Power Systems

Rozwiązanie IBM Cloud Management Console (CMC) for Power Systems umożliwia korzystanie ze skonsolidowanego widoku infrastruktury chmury za pomocą usługi utrzymywanej w chmurze IBM.

Otwarta wirtualizacja

Maszyna wirtualna Linux KVM (Kernel-based Virtual Machine) daje użytkownikom oferowanych przez IBM skalowalnych wszerz systemów Linux możliwość otwartej wirtualizacji.

Przykładowe wdrożenia

Duńskie Siły Zbrojne

Duńska armia uzyskała 10 razy szybszy czas odpowiedzi dzięki przejściu na rozwiązanie SAP HANA na platformie IBM Power Systems.

Itambé

Dzięki wykorzystaniu serwerów IBM Power Systems obsługa rozliczeń z klientami zajmuje firmie Itambé o 30% mniej czasu, miesięczne raporty dotyczące zarządzania dostępne są trzy dni wcześniej, a kopie zapasowe newralgicznych systemów są wykonywane o 50% szybciej.

Vuble

Serwery IBM Power Systems pomogły firmie Vuble skrócić czas odpowiedzi o 15%, co przełożyło się na poprawę jakości usług i większe przychody.

Usługi i rozwiązania finansowe IBM, które umożliwiają inteligentne przetwarzanie danych

Na całym świecie zespoły IBM odpowiedzialne za usługi i eksperci partnerów handlowych IBM pomagają naszym klientom w opracowywaniu strategii najlepszego wykorzystania używanych przez nich rozwiązań Power Systems, oferując wiele różnych form pomocy — od elektronicznych narzędzi do samooceny i warsztatów po kompleksową ewaluację i usługi migracji.

Znajdź środki, aby przejść na rozwiązania IBM

Usługi laboratoriów i szkolenia

Zadzwoń do IBM: +48 22 609 30 35 | Kod dostępu priorytetowego: Power

Bądź z nami:

Bądź z nami: