Czym jest IBM Watson OpenScale?

Zobacz, jak IBM Watson® OpenScale™ śledzi i mierzy wyniki działania sztucznej inteligencji w całym jej cyklu życia, nadzoruje jej pracę i modyfikuje jej właściwości w zależności od sytuacji biznesowej — bez względu na miejsce utworzenia i działania modelu.

Wiadomości i zasoby dotyczące technologii AI w praktyce

Logo 451 Research Firestarter 2019

451 Research wyróżnia Watson OpenScale za innowacyjność

Użytkownicy biznesowi mogą teraz badać modele bez pomocy analityków danych. Dowiedz się z raportu, jak to możliwe.

Kelly Combs na czarnym tle

KPMG: zarządzanie odpowiedzialnym funkcjonowaniem AI z pomocą Watson OpenScale

Kelly Combs, uhonorowana tytułem IBM Women Leader in AI, wyjaśnia, w jaki sposób rozwiązanie Watson OpenScale pomaga nadzorować i skalować technologię sztucznej inteligencji na potrzeby klientów przedsiębiorstwa KPMG.

Dinesh Nirmal na różowym tle

Zobacz, jak uwolnić potencjał swoich danych

Obejrzyj prezentację na temat architektury, która pozwala nadzorować i kontrolować skutki biznesowe i czynniki ryzyka towarzyszące technologii sztucznej inteligencji.

Mężczyzna pracujący przy śmigle samolotu

Obejrzyj webinarium: Szybsze korzyści z AI

Uzyskaj porady ekspertów dotyczące trendów i sprawdzonych procedur, które przyczyniają się do wzrostu stopy zwrotu z inwestycji (ROI) w AI.

Zrzut ekranu z funkcji wykrywania odchyleń w modelach AI oferowanej przez Watson OpenScale

Nowości: automatyczne wykrywanie nieprawidłowości w działaniu AI

Dowiedz się, w jaki sposób Watson OpenScale automatycznie wskazuje potencjalne odchylenia występujące w modelach AI.

Kort tenisowy z Wimbledonu

Najważniejsze informacje z Wimbledonu selekcjonowane przez AI

Dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie OpenScale pomaga w wyborze najważniejszych i najciekawszych w oczach fanów treści.

Cechy

Pomiar i monitorowanie wyników AI

Monitoruj wydajność AI w zastosowaniach produkcyjnych i jej wpływ na cele biznesowe. Pomagają w tym przydatne metryki dostępne z poziomu pojedynczej konsoli.

Dopasowywanie AI do specyfiki działalności

Wykorzystuj wyniki biznesowe do budowy sprzężenia zwrotnego, które pozwala osiągać coraz lepsze rezultaty pracy AI.

Nadzorowanie i tłumaczenie działań AI

Utrzymuj zgodność z przepisami poprzez śledzenie i wyjaśnienie decyzji AI w obrębie różnych przepływów pracy. Osiągaj coraz lepsze wyniki dzięki inteligentnemu wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych odchyleń.

Zastosowania

Modelowanie ryzyka kredytowego

Kredytodawcy mogą monitorować modele ryzyka pod kątem wydajności, odchyleń i przejrzystości, tak by ograniczać ryzyko wynikające z przepisów i tworzyć przejrzystsze, jaśniejsze z punktu widzenia klientów oferty.

Grafika przedstawiająca modelowanie ryzyka kredytowego

Przejrzyste przetwarzanie roszczeń

Ubezpieczyciele mogą wykorzystywać techniki uczenia maszynowego do spójniejszego i trafniejszego oceniania ryzyka wystąpienia roszczenia, przygotowywania dla klientów korzystnej oferty oraz wyjaśniania sugestii AI na potrzeby celów określonych w przepisach i inteligentnej analizy danych.

Grafika przedstawiająca przetwarzanie roszczeń w przejrzysty sposób

Przewidywanie awarii zasobów CSP

Analitycy danych mogą budować modele uczenia maszynowego i współpracować z zespołami operacyjnymi IT, tak aby wskazywać dostawcom usług komunikacyjnych (CSP) sprawdzone, proaktywne działania w zakresie konserwacji zasobów.

Grafika przedstawiająca przewidywanie awarii zasobów CSP

Możliwości sterowania modelem AI

Zrzut ekranu z funkcji wykrywania odchyleń w działaniu AI oferowanej przez Watson OpenScale

Watson OpenScale pomaga eliminować nieprawidłowości w modelach AI

Zobacz, jak oprogramowanie Watson OpenScale wykrywa i niweluje odchylenia występujące w modelu AI dotyczącym scenariusza ryzyka kredytowego.

Zrzut ekranu z funkcji tłumaczenia rezultatów pracy sztucznej inteligencji oferowanej przez Watson OpenScale

Watson OpenScale objaśnia wyniki AI

Zobacz, jak oprogramowanie Watson OpenScale w przyjazny i zrozumiały sposób tłumaczy rezultaty pracy sztucznej inteligencji.

Zrzut ekranu z funkcji wykrywania dryfu modelu AI oferowanej przez Watson OpenScale

Watson OpenScale pomaga korygować dryf modelu AI

Zobacz, jak Watson OpenScale monitoruje i porównuje dane, aby powiadamiać użytkowników o dryfie modelu AI.

Pierwsze kroki z Watson OpenScale

Poznaj możliwości Watson OpenScale — otwartej platformy, która umożliwia przedsiębiorstwom automatyzację i wykorzystywanie technologii AI na dużą skalę niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Uzyskuj wgląd w każdy etap cyklu życia AI i spraw, by Twoja firma pokładała większe zaufanie w rezultatach pracy AI.