Przegląd

Cechy

Funkcje usługi Watson Language Translator

Powiązane produkty

Watson Assistant

Rozwiązuj problemy klientów już przy pierwszym kontakcie przy użyciu wirtualnego asystenta korzystającego ze sztucznej inteligencji dostępnego dla dowolnych aplikacji, urządzeń i kanałów.

Watson Speech to Text

Zamiana głosu na tekst pisany w oparciu o zaawansowaną technologię uczenia maszynowego.

Watson Text to Speech

Zwiększaj zaangażowanie klientów dzięki interakcjom z użytkownikami prowadzonym w ich własnym języku przy użyciu tekstu pisanego.

Zasoby

Kurs dotyczący obsługi Watson Language Translator

Ten kurs przedstawia komendy służące do tłumaczenia tekstu i identyfikacji języka na próbce tekstu.

Materiały pomocnicze dotyczące interfejsu API usługi Watson Language Translator

Ta usługa oferuje wiele modeli tłumaczeń dostarczanych przez IBM, które można dostosować do własnych potrzeb.

Pobierz pakiety SDK produktu Watson dla programistów

Kolekcja pakietów SDK działających z interfejsami API REST produktu Watson.

Budowanie modeli niestandardowych

Twórz niestandardowe modele branżowe lub specyficzne dla regionu, korzystając z funkcji wymuszonego glosariusza lub korpusu struktur paralelnych.

Przykładowe zastosowania usługi Watson Language Translator

Zobacz, co inni tworzą z wykorzystaniem usługi Watson Language Translator.

Obsługiwane języki

Obsługujemy szeroką gamę języków oraz umożliwiamy dostosowywanie wielu modeli tłumaczeniowych.

Postaw pierwsze kroki z usługą Watson Language Translator w kilka minut