Czy usługa Secure Gateway jest siecią SSL VPN?

Usługa Secure Gateway Service nie jest siecią VPN. Nawiązuje ona trwałe, zabezpieczone połączenie pomiędzy siecią lokalną a platformą BlueMix (serwer-klient), co następnie pozwala na nawiązywanie połączeń z konkretnymi zasobami w sieci lokalnej. Usługa nie łączy środowisk na poziomie sieci, lecz zapewnia precyzyjną kontrolę zarówno nad zasobami w chmurze, jak i zasobami lokalnymi. Aby połączenie to mogło zostać nawiązane, potrzebne są jedynie dwa żądania wychodzące z sieci lokalnej oraz domyślna odmowa dostępu do zasobów lokalnych. Dzięki temu zasoby nie są jawne, w związku z czym nie ma konieczności ograniczania łączności siecią VPN.

Którą warstwę modelu OSI reprezentuje usługa Secure Gateway?

Usługa Secure Gateway reprezentuje warstwę 4 modelu OSI.

Jaką wersję protokołu TLS obsługuje usługa Secure Gateway?

Usługa Secure Gateway obsługuje protokół TLS w wersji 1.2.

Jakie inne zabezpieczenia poza protokołem TLS oferuje usługa?

W przypadku protokołów szyfrowanych oferujemy zarówno uwierzytelnianie po stronie serwera, jak i uwierzytelnianie wzajemne. Ponadto w przypadku publicznych procesów nasłuchujących obsługujemy tabele IP, tak aby połączenia mogły być inicjowane wyłącznie przez konkretne lokalizacje. Na poziomie klienta rozwiązania Secure Gateway dostępna jest także lista mechanizmów kontroli dostępu, która określa możliwe połączenia klienta. Dzięki temu nawet w sytuacji, gdy zasób został zdefiniowany i dostępny jest publiczny punkt końcowy, żaden zasób nie zostanie ujawniony, dopóki lista mechanizmów kontroli dostępu nie zostanie zmodyfikowana.

Jakie protokoły obsługuje usługa Secure Gateway?

Obecnie obsługiwane są protokoły TCP, TLS, HTTP, HTTPS i UDP. W teorii powinno być możliwe korzystanie z wszystkich zasobów działających na tych protokołach. Po zdefiniowaniu zasobu w usłudze Secure Gateway dostarczony zostanie unikalny publiczny punkt połączenia, który umożliwi dostęp do tego zasobu.

Postaw pierwsze kroki z usługą Secure Gateway w kilka minut