Przegląd

Buduj szybciej. Bezpieczniej. Wszędzie.

Spójne wdrażanie i uruchamianie aplikacji w środowiskach lokalnych, środowiskach przetwarzania brzegowego i środowiskach chmur publicznych od dowolnego dostawcy.

Korzystanie w dowolnej lokalizacji ze wspólnego zestawu usług chmurowych, w tym łańcuchów narzędzi, baz danych i sztucznej inteligencji. Rozwiązanie zarządzanej chmury rozproszonej IBM Cloud Satellite udostępnia usługi przetwarzania w chmurze, interfejsy API, strategie dostępu oraz mechanizmy kontroli bezpieczeństwa a także zachowania zgodności.

Jak to działa

Usprawnianie obsługi klienta

Zobacz, w jaki sposób UMC Mainz zarządza regulowanymi obciążeniami

Zobacz, w jaki sposób UMC Mainz zarządza regulowanymi obciążeniami (0:56)

Korzystaj z usług chmury publicznej w swoim centrum przetwarzania danych

Wprowadź elastyczność i zwinność zapewnianą przez usługi w chmurze publicznej do swojego bezpiecznego, lokalnego centrum przetwarzania danych. Błyskawicznie twórz nowe aplikacje, zachowując skuteczne mechanizmy kontroli zgodności z wymogami.

Ograniczanie opóźnień

Analizuj w czasie rzeczywistym dane występujące na brzegu sieci

Przetwarzaj dane w miejscu, w którym są generowane, aby zmniejszyć opóźnienia. Natychmiast rozszerz swój zasięg o nowe lokalizacje i zarządzaj nimi z jednej konsoli.

Modernizacja aplikacji

Dowiedz się więcej o przypadkach użycia rozwiązań telekomunikacyjnych 5G

Dowiedz się więcej o przypadkach użycia rozwiązań telekomunikacyjnych 5G (04:37)

Korzystaj z otwartej architektury

Uruchamiaj obciążenia na całym świecie w spójny sposób dzięki rozproszonym wdrożeniom 5G. Zyskaj informacje na temat tego, które aplikacje działają oraz gdzie i kiedy zostały uruchomione. Zwiększ możliwości kontroli.

Szybsze uzyskiwanie wyników analiz

Wdrażaj mechanizmy sztucznej inteligencji na potrzeby danych

Korzystaj ze spójnego zestawu usług danych i sztucznej inteligencji we wszystkich środowiskach. Wdrażaj narzędzia analityczne w celu zmniejszenia opóźnień, ograniczenia obciążeń związanych z ruchem wychodzącym i spełnienia wymagań dotyczących lokalizacji.

Korzyści

Dlaczego warto wybrać IBM Cloud Satellite

Przyspieszenie innowacji dzięki uproszczonym operacjom „drugiego dnia” w chmurach i w systemach lokalnych

Zagwarantuj swoim zespołom czas niezbędny do skupienia się na tym, co ważne. IBM świadczy usługi zarządzane, eliminując konieczność nadmiernego obciążania wewnętrznych zasobów DevOps i SRE.

Wyróżnione usługi

IBM Cloud Databases

IBM Cloud Satellite pozwala udostępnić bazy danych jako usługę w miejscach działania aplikacji.

IBM Cloud Pak® for Data-as-a-Service

Analizuj dane w miejscu, w którym się znajdują. Ograniczaj opłaty za opóźnienie oraz ruch wychodzący i spełniaj standardy suwerenności danych.

Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud

Użyj usług IBM Cloud Satellite do uruchamiania aplikacji na wspólnej platformie kontenerowej we wszystkich środowiskach.

Usługi Satellite Infrastructure

W przypadku lokalizacji w pełni zarządzanej firma IBM dostarcza sprzęt do centrum przetwarzania danych, a następnie instaluje go i wdraża.

Zasoby

Omówienie rozwiązania IBM Cloud Satellite

Poznaj rozwiązanie IBM Cloud Satellite za pośrednictwem filmów wideo, podcastów, kursów i nie tylko.

Bezpieczeństwo i kontrola – wszędzie

IBM Cloud Satellite udostępnia wzorcowe elementy kontrolne poziomu usług finansowych w dowolnym środowisku, zapewniając niezawodny zestaw mechanizmów kontroli bezpieczeństwa, zgodności i zarządzania ryzykiem.

Dlaczego stworzono rozwiązanie IBM Cloud Satellite?

Lisa Martin z SiliconANGLE rozmawia z Jasonem McGee, wiceprezesem i dyrektorem ds. technicznych IBM Cloud, oraz z Brianą Frank, dyrektorem ds. zarządzania produktami, na temat powstawania rozwiązania IBM Cloud Satellite opartego na opiniach rzeczywistych klientów.

Przedsiębiorstwo cyfrowe i chmura rozproszona

W miarę wprowadzania przez firmy cyfrowych rozwiązań biznesowych, które intensywnie przetwarzają dane w różnych lokalizacjach, rośnie potrzeba spójnego zarządzania chmurą rozproszoną.

Często zadawane pytania

Omówienie IBM Cloud Satellite

Jak działa IBM Cloud Satellite?

Korzystając z pojedynczego interfejsu API można utworzyć lokalizację IBM Cloud Satellite i dodać hosty z dowolnej chmury, lokalnego centrum przetwarzania danych lub brzegu sieci. Następnie można korzystać z usług IBM Cloud wszędzie tam, gdzie są one potrzebne. Możliwe jest spójnie wdrażanie i kontrolowanie obciążeń w tych środowiskach, a także zarządzanie nimi.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania IBM Cloud Satellite?

Istnieje możliwość uruchomienia obciążeń w wybranej lokalizacji, aby lepiej spełniać wymogi prawne oraz standardy dotyczące zgodności, szybkości przesyłania danych i opóźnień w sieci. Można to zrobić, jeśli w celu zmodernizowania aplikacji i zwiększenia szybkości programowania używane są bezpieczne usługi IBM Cloud.

Jak zarządzać aplikacjami w różnych środowiskach?

IBM Cloud Satellite Config zapewnia globalny wgląd w aplikacje oraz kontrolę konfiguracji i wdrażania aplikacji. Za pomocą jednego panelu kontrolnego, pozwalającego zarządzać wdrażaniem zasobów Kubernetes w środowiskach chmurowych, lokalnych i brzegowych, można uzyskać globalną widoczność aplikacji oraz operacji.

Jak zarządzać ruchem w sieci?

Istnieje możliwość sterowania i kontroli ruchu w sieci oraz komunikacji między lokalizacjami dzięki wbudowanemu rozwiązaniu IBM Cloud Satellite Link. Usługi monitorowania i rejestrowania na platformie IBM Cloud mogą być również używane w celu skonsolidowania dzienników, pomiarów i alertów.

Jak uzyskać dostęp do usług IBM Cloud?

Każda lokalizacja IBM Cloud Satellite jest połączona z platformą IBM Cloud przez szyfrowany tunel TLS o nazwie Satellite Link. Dostęp do tego łącza można uzyskać w bezpieczny sposób, korzystając z usług IBM Cloud w lokalizacji IBM Cloud Satellite. Usług IBM Cloud można używać z takimi samymi mechanizmami zabezpieczeń i zachowania zgodności jak w przypadku platformy IBM Cloud.

Jakie usługi IBM Cloud są dostępne w rozwiązaniu Satellite?

Za pośrednictwem rozwiązania Satellite można uzyskać dostęp do wielu usług IBM Cloud, a udostępnienie kolejnych jest planowane w przyszłości. Można się spodziewać środków kontroli usług finansowych zapewniających warstwę zgodności, do której będzie mieć dostęp wiele branż. Obecnie w lokalizacji Satellite mogą być wdrożone następujące usługi: rozwiązania IBM Cloud Pak®, IBM Cloud® Databases, IBM® Edge Application Manager, oprogramowanie (w tym oprogramowanie pośredniczące) z katalogu IBM Cloud oraz oprogramowanie z serwisu RedHat® Marketplace.

Czy IBM świadczy usługi konsultacyjne związane z rozwiązaniem Satellite?

Klienci mogą się umówić na konsultację z działem IBM Cloud Garage® w zakresie usług transformacji cyfrowej. Mogą oni również skorzystać z oferty IBM® Global Business Services® w celu uzyskania usług profesjonalnych bądź też z oferty ekosystemu IBM Business Partner®, aby uzyskać usługi w zakresie infrastruktury i budowania.

Czy w celu skorzystania z rozwiązania IBM Satellite trzeba kupić sprzęt?

Nie, nie trzeba kupować sprzętu, ale niezbędne jest dysponowanie infrastrukturą do obsługi lokalizacji Satellite. Środowisko infrastruktury może znajdować się w lokalnym centrum przetwarzania danych, u innego dostawcy usług chmurowych albo na kompatybilnych urządzeniach brzegowych w dowolnym miejscu. W przypadku środowisk lokalnych można skorzystać z oferty IBM Global Technology Services® w zakresie usługi IBM Satellite Infrastructure lub poszukać innych partnerów infrastrukturalnych na naszej stronie.