Pamięć masowa w chmurze

menu icon

Pamięć masowa w chmurze

Wprowadzenie do istotnych aspektów pamięci masowej w chmurze: jak działa, jakie są jej korzyści oraz rodzaje dostępnych typów pamięci w chmurze.

Czym jest pamięć masowa w chmurze?

Pamięć masowa w chmurze pozwala zapisywać dane i pliki w lokalizacji zewnętrznej, do której użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem internetu publicznego lub dedykowanego połączenia w sieci prywatnej. Za dane przesyłane poza siedzibę przedsiębiorstwa w celu magazynowania odpowiada zewnętrzny dostawca chmury. Dostawca hostuje, zabezpiecza i obsługuje serwery oraz powiązaną infrastrukturę, zarządza nimi i zapewnia dostęp do danych zawsze, gdy jest to potrzebne.

Pamięć masowa w chmurze zapewnia ekonomiczną, skalowalną alternatywę dla przechowywania plików na lokalnych dyskach twardych lub w lokalnych sieciach pamięci masowej. Na komputerowych dyskach twardych można przechowywać tylko skończoną ilość danych. Gdy użytkownik wyczerpie dostępną pamięć, musi przesyłać pliki do zewnętrznej pamięci masowej. Tradycyjnie organizacje tworzyły i utrzymywały sieci pamięci masowych (SAN) na potrzeby archiwizacji danych i plików. Sieci SAN są jednak kosztowne w utrzymaniu, gdyż w miarę wzrostu ilości przechowywanych danych firmy muszą inwestować w rozbudowę serwerów oraz infrastruktury, aby dostosować się do rosnącego zapotrzebowania.

Usługi pamięci masowej w chmurze zapewniają elastyczność, która pozwala zwiększać pojemność magazynową, gdy woluminy danych rosną, albo ją zmniejszać, jeśli zachodzi taka potrzeba. Przechowując dane w chmurze, organizacja oszczędza, ponieważ płaci za technologię pamięci masowej i pojemność jak za usługę zamiast ponosić koszty budowy i utrzymania wewnętrznych sieci pamięci masowej. Klient płaci tylko za taką pojemność magazynową, jaką wykorzystuje. Wraz z upływem czasu koszty mogą wzrosnąć z powodu obsługi większych woluminów danych, ale nie trzeba od razu wykupować nadmiarowej przestrzeni sieciowej z myślą o przewidywanym wzroście ilości danych.

Jak to działa?

Podobnie jak w lokalnych sieciach pamięci masowej, również w przypadku pamięci masowej w chmurze dane są zapisywane na serwerach, przy czym takie dane są wysyłane do serwerów znajdujących się poza siedzibą przedsiębiorstwa. Większość używanych serwerów to maszyny wirtualne hostowane na serwerze fizycznym. Kiedy potrzeby związane z przestrzenią magazynowania wzrastają, dostawca zakłada nowe serwery wirtualne w celu zaspokojenia popytu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat maszyn wirtualnych, zapoznaj się z częścią „Maszyny wirtualne: kompletny przewodnik”.

Zazwyczaj z pamięcią masową w chmurze łączymy się za pośrednictwem internetu lub dedykowanego połączenia prywatnego, przez portal sieciowy, witrynę internetową lub aplikację mobilną. Serwer, z którym nawiązywane jest połączenie, przesyła dane do puli serwerów znajdujących się w jednym lub kilku centrach przetwarzania danych, w zależności od rozmiaru działalności dostawcy chmury.

W ramach usługi dostawcy zazwyczaj przechowują te same dane na wielu urządzeniach w celu zapewnienia pożądanej nadmiarowości. Dzięki temu jeśli jeden serwer nie działa z powodu konserwacji lub awarii wciąż można uzyskać dostęp do danych.

Pamięć masowa w chmurze jest oferowana w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych.

 • Pamięć masowa w chmurze publicznej: w tym modelu użytkownik łączy się przez internet z pamięcią masową w chmurze, która jest obsługiwana przez dostawcę chmury i używana przez inne firmy. Dostawcy zazwyczaj zapewniają dostęp za pomocą dowolnego urządzenia, w tym smartfonów i komputerów stacjonarnych, a także pozwalają w zależności od potrzeb powiększać lub ograniczać zakres usługi.
 • Pamięć masowa w chmurze prywatnej: pamięć masowa w chmurze prywatnej powiela zazwyczaj model chmurowy, ale jest osadzona w sieci użytkownika, wykorzystując serwer fizyczny do tworzenia instancji serwerów wirtualnych w celu zwiększania pojemności. Użytkownik może korzystać z pełnej kontroli w lokalnej chmurze prywatnej albo wykupić usługi dostawcy pamięci masowej w chmurze, aby zbudować dedykowaną chmurę prywatną z dostępem za pomocą połączenia prywatnego. Do organizacji, które najczęściej wybierają pamięć masową w chmurze prywatnej, zaliczamy banki i firmy sprzedaży detalicznej, a to ze względu na prywatny charakter danych, które przetwarzają i przechowują.
 • Pamięć masowa w chmurze hybrydowej: model ten łączy elementy chmury prywatnej i publicznej, a organizacje same mogą wybrać, jakie dane przechowywać w jakiej chmurze. Na przykład dane objęte wysokimi wymogami regulacyjnymi i podlegające ścisłym wymogom archiwizacji oraz replikacji są zwykle bardziej dostosowane do środowiska chmury prywatnej, natomiast mniej wrażliwe dane (takie jak wiadomości e-mail, które nie zawierają tajemnic handlowych) mogą być przechowywane w chmurze publicznej. Niektóre organizacje używają chmur hybrydowych, aby uzupełnić nimi wewnętrzne sieci pamięci masowych oparte na pamięci masowej w chmurze publicznej.

Zalety i wady

Podobnie jak inne technologie oparte na chmurze, również pamięć masowa w chmurze oferuje znaczne korzyści. Budzi też jednak pewne obawy wśród firm, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem i kontrolą administracyjną.

Zalety

Korzyści związane z pamięcią masową w chmurze obejmują:

 • Zarządzanie poza siedzibą firmy: dostawca chmury przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie i ochronę magazynowanych danych. Zwalnia to personel z zadań związanych z pamięcią masową, takich jak pozyskiwanie, instalacja, administracja oraz konserwacja. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na innych priorytetach.
 • Szybkie wdrożenie: korzystanie z usługi w chmurze przyspiesza proces konfiguracji i zwiększa przestrzeń magazynową. Dzięki pamięci masowej w chmurze można zamówić usługę i zacząć z niej korzystać w kilka godzin lub dni, przy czym czas oczekiwania zależy od zamówionej pojemności.
 • Ekonomiczność: jak wspomnieliśmy, płaci się za wykorzystywaną pojemność. Pozwala organizacji traktować koszt magazynowania w chmurze jako stały wydatek operacyjny, a nie koszt inwestycyjny, ponoszony z góry i objęty obowiązkiem podatkowym.
 • Skalowalność: ograniczenia związane z przyrostem danych to jedne z największych ograniczeń lokalnych metod magazynowania. Dzięki pamięci masowej w chmurze infrastrukturę można stopniowo dostosowywać do rosnących potrzeb. Pojemność jest praktycznie nieograniczona.
 • Ciągłość biznesowa: przechowywanie danych poza siedzibą firmy zapewnia ciągłość biznesową w sytuacjach skrajnych, na przykład gdy klęska żywiołowa lub atak terrorystyczny uniemożliwiają dostęp do biura.

Wady

Oto wady pamięci masowej w chmurze:

 • Bezpieczeństwo: problemy z bezpieczeństwem dotyczą wielu usług opartych na chmurze. Dostawcy pamięci masowej w chmurze próbują zabezpieczyć swoją infrastrukturę, stosując nowoczesne techniki i metody, ale zdarzają się przypadki naruszeń, które niepokoją użytkowników.
 • Kontrola administracyjna: możliwość przeglądania danych, uzyskiwania do nich dostępu i swobodnego przenoszenia to kolejne typowe problemy związane z zasobami w chmurze. Przeniesienie zadań konserwacji i zarządzania na zewnętrznego dostawcę oferuje korzyści, ale może ograniczyć kontrolę nad danymi.
 • Opóźnienie: czasami z powodu przeciążenia występują opóźnienia podczas przesyłania danych do chmury i ich pobierania. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku korzystania ze wspólnych, publicznych sieci internetowych. Niemniej firmy mogą zminimalizować opóźnienia, zwiększając przepustowość połączenia.
 • Zgodność z przepisami: w niektórych sektorach, na przykład opieki zdrowotnej i finansów, należy przestrzegać zasad ścisłej ochrony danych i archiwizacji, przez co firmy mogą mieć zakaz umieszczania w chmurze niektórych rodzajów plików, na przykład dokumentacji medycznej czy inwestycyjnej. Jeśli jest to możliwe, należy wybrać takiego dostawcę pamięci masowej w chmurze, który zapewni zgodność z wszelkimi wymogami branżowymi, którym podlega nasza działalność.

Przykłady

Istnieją trzy główne rodzaje pamięci masowej w chmurze: blokowa, plikowa i obiektowa. Każdy z tych rodzajów ma swoje zalety:

Blokowa pamięć masowa

Tradycyjnie używana w sieciach SAN blokowa pamięć masowa jest również powszechnie stosowana w chmurowych środowiskach pamięci masowej. W tym modelu pamięci masowej dane są porządkowane w dużych woluminach nazywanych „blokami”. Każdy blok odzwierciedla osobny dysk twardy. Dostawcy pamięci masowej w chmurze używają bloków do dzielenia dużych ilości danych na wiele węzłów pamięci. Blokowe pamięci masowe oferują większą wydajność w sieci dzięki niewielkim opóźnieniom operacji we/wy (czas potrzebny do nawiązania połączenia pomiędzy systemem a klientem) i najlepiej sprawdzają się w przypadku wielkich baz danych oraz aplikacji.

Używana w chmurze blokowa pamięć masowa może być łatwo rozbudowywana wraz ze wzrostem liczby baz danych i aplikacji w organizacji. Jest przydatna, gdy w witrynie internetowej rejestrowane są duże ilości danych gości, które należy magazynować.

Szczegółowe informacje na temat blokowej pamięci masowej znajdują się w części „Blokowa pamięć masowa: kompletny przewodnik”.

Plikowa pamięć masowa

Plikowa pamięć masowa pozwala zapisywać dane w hierarchicznej strukturze plików i folderów, dobrze znanej większości użytkowników. Dane zachowują format niezależnie od tego, czy znajdują się w systemie pamięci masowej, czy u klienta, od którego pochodzą, a hierarchia sprawia, że w miarę potrzeby można łatwiej i bardziej intuicyjnie pobierać pliki. Plikowa pamięć masowa jest powszechnie stosowana na potrzeby platform programistycznych, katalogów podstawowych i repozytoriów plików wideo, audio i innych.

W filmie „Blokowa pamięć masowa a plikowa pamięć masowa” Amy Blea porównuje te dwa rodzaje pamięci masowej w chmurze:

Blokowa pamięć masowa a plikowa pamięć masowa (04:03)

Obiektowa pamięć masowa

Pamięć obiektowa różni się od plikowej oraz blokowej pamięci masowej pod tym względem, że w jej przypadku danymi zarządza się jak obiektami. Każdy obiekt zawiera dane w formie pliku, powiązane z nim metadane, a także identyfikator. Obiekty pozwalają magazynować dane w formacie, w którym są przesyłane oraz dostosowywać metadane tak, aby można było łatwiej uzyskiwać dostęp do danych i je analizować. Obiekty nie są porządkowane w hierarchicznej strukturze plików i folderów, lecz przechowywane w repozytoriach, które zapewniają praktycznie nieograniczoną skalowalność. Ponieważ nie istnieje hierarchia archiwizacji, a metadane można dostosowywać, obiektowa pamięć masowa pozwala ekonomicznie optymalizować zasoby magazynowe.

Obejrzyj film „IBM Cloud Object Storage: rozwiązanie stworzone dla biznesu”, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach obiektowej pamięci masowej:

IBM Cloud Object Storage: rozwiązanie stworzone dla biznesu (04:10)

Pamięć masowa w chmurze dla biznesu

Istnieje szeroka gama usług pamięci masowej w chmurze przeznaczonych dla prawie każdego rodzaju firmy — od jednoosobowych działalności po duże przedsiębiorstwa.

Jeżeli prowadzisz małą firmę, pamięć masowa w chmurze może okazać się dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy nie posiadasz zasobów ani umiejętności, aby samodzielnie nią zarządzać. Pamięć masowa w chmurze pomaga też planować budżet, oferując przewidywalność kosztów przechowywania danych, a także daje możliwość powiększania przestrzeni magazynowej wraz z rozwojem firmy.

Większe przedsiębiorstwa (np. w firmie produkcyjnej, świadczącej usługi finansowe lub sprzedaży detalicznej z oddziałami w wielu lokalizacjach) czasami regularnie przesyłają setki gigabajtów danych wymagających magazynowania. W takich przypadkach należy podjąć współpracę z uznanym dostawcą usług w chmurze, który obsłuży wszystkie woluminy danych. Czasami można negocjować z dostawcami indywidualne umowy, aby uzyskać najlepszy stosunek jakości usługi do jej ceny.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pamięci masowej w chmurze jest złożonym zagadnieniem, zwłaszcza gdy organizacja przetwarza dane poufne, takie jak dane karty kredytowej czy dokumentację medyczną. Użytkownik chce, by jego dane były chronione przed cyberzagrożeniami za pomocą najbardziej aktualnych metod. Organizacje powinny też wprowadzić zabezpieczenia obejmujące ochronę punktów końcowych, filtrowanie treści i poczty e-mail oraz analizę zagrożeń, a także stosować sprawdzone praktyki obejmujące regularne aktualizacje i poprawki. Ponadto potrzebne jest opracowanie dobrze zdefiniowanych zasad dostępu oraz uwierzytelniania.

Większość dostawców pamięci masowej w chmurze oferuje podstawowe środki bezpieczeństwa obejmujące kontrolę dostępu, uwierzytelnianie użytkownika i szyfrowanie danych. Zadbanie o wprowadzenie tych zabezpieczeń jest szczególnie ważne, gdy przetwarzane dane obejmują poufne pliki biznesowe, dokumentację personelu oraz własność intelektualną. Dane, których przetwarzanie musi być zgodne z przepisami mogą wymagać dodatkowej ochrony, dlatego należy sprawdzić, czy wybrany dostawca przestrzega wszystkich obowiązujących regulacji.

Przesyłane dane zawsze są podatne na ryzyko związane z bezpieczeństwem. Użytkownik jest współodpowiedzialny za zabezpieczanie danych przeznaczonych do przechowywania w chmurze. Firmy mogą minimalizować ryzyko, szyfrując przesyłane dane oraz korzystając z dedykowanych połączeń prywatnych (zamiast internetu publicznego) do nawiązywania połączenia z dostawcą pamięci masowej w chmurze.

Kopia zapasowa

Tworzenie kopii zapasowych danych jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo. Firmy muszą tworzyć kopie zapasowe danych, aby uzyskiwać dostęp do kopii plików i aplikacji — a także zapobiegać przerwom w działalności — na wypadek utraty danych z powodu cyberataku, klęski żywiołowej czy błędu człowieka.

Chmurowe usługi tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych danych są popularne od samego początku, gdy zaczęto stosować rozwiązania oparte na chmurze. Podobnie jak w przypadku samej pamięci masowej w chmurze, dostęp do usługi jest realizowany za pośrednictwem publicznego lub prywatnego połączenia internetowego. Chmurowe usługi tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych zwalniają organizację z potrzeby regularnego powielania kluczowych danych biznesowych, aby zapewnić błyskawiczną dostępność na wypadek utraty danych spowodowanej klęską żywiołową, atakiem cybernetycznym lub niezamierzonym błędem użytkownika.

Tworzenie kopii zapasowych w chmurze oferuje firmom takie same korzyści jak pamięć masowa — opłacalność, skalowalność oraz łatwy dostęp. Jedną z najatrakcyjniejszych funkcji tworzenia kopii zapasowych w chmurze jest automatyzacja. Skuteczność proszenia użytkowników o ciągłe tworzenie kopii zapasowych danych jest dyskusyjna, ponieważ niektórzy użytkownicy zawsze to odkładają albo o tym zapominają. Doprowadza to do sytuacji, w której utrata danych jest nieunikniona. Dzięki zautomatyzowanemu tworzeniu kopii zapasowych użytkownik może zdecydować, jak często tworzyć kopie zapasowe danych: codziennie, co godzinę, czy też po każdym wprowadzeniu do sieci nowych danych.

Tworzenie kopii zapasowej danych w chmurze zewnętrznej wiąże się z jeszcze jedną zaletą: odległością. Jeśli budynek zostanie zniszczony w wyniku katastrofy naturalnej, ataku terrorystycznego lub innego zdarzenia, istnieje ryzyko utraty lokalnych systemów kopii zapasowych i niemożności odtworzenia utraconych danych. Natomiast tworzenie kopii zapasowych poza siedzibą firmy chroni przed takimi zagrożeniami.

Serwery

Serwery pamięci masowej w chmurze są wirtualnymi, zdefiniowanymi programowo serwerami, które emulują serwery fizyczne. Na serwerze fizycznym może działać wiele serwerów wirtualnych, co pozwala łatwiej udostępniać chmurowe rozwiązania pamięci masowej wielu klientom. Korzystanie z serwerów wirtualnych zwiększa wydajność, gdyż serwery fizyczne zazwyczaj nie wykorzystują w pełni swojej pojemności, przez co następuje marnotrawienie ich mocy obliczeniowej.

Taka metoda pozwala dostawcom pamięci masowej w chmurze oferować swoje usługi magazynowe w modelu płatności według rzeczywistego wykorzystania, czyli naliczać należność tylko za faktycznie wykorzystaną pojemność. Gdy serwery pamięci masowej w chmurze są już prawie zapełnione, dostawca chmury wprowadza dodatkowy serwer, aby uzupełnić pojemność — lub pozwala użytkownikowi dodać własną maszynę wirtualną.

W opracowaniu „Wirtualizacja: kompletny przewodnik” przedstawiamy całościowy przegląd wirtualizacji oraz serwerów wirtualnych.

Open Source

Jeśli użytkownik dysponuje wiedzą specjalistyczną w dziedzinie budowania własnych wirtualnych serwerów w chmurze, jedną z dostępnych dla niego opcji jest pamięć masowa w chmurze typu Open Source. Termin Open Source oznacza, że użytkownicy i programiści mogą dowolnie badać, kontrolować, modyfikować oraz dystrybuować oprogramowanie używane do świadczenia usługi.

Pamięć masowa w chmurze typu Open Source jest zazwyczaj związana z systemem Linux oraz innymi otwartymi platformami, które umożliwiają tworzenie własnego serwera pamięci masowej. Korzyści związane z tym podejściem to kontrola nad zadaniami administracyjnymi i bezpieczeństwo.

Kolejną zaletą jest ekonomiczność. Podczas gdy dostawcy pamięci w chmurze oferują praktycznie nieograniczoną pojemność, wiąże się z tym pewna cena. Im więcej przestrzeni magazynowej używamy, tym więcej płacimy. W rozwiązaniach typu Open Source można zwiększać pojemność dopóki wystarcza nam doświadczenia związanego z kodowaniem i programowaniem, aby tworzyć i utrzymywać pamięć masową w chmurze.

Różni dostawcy pamięci masowej w chmurze typu Open Source oferują różne poziomy funkcjonalności, dlatego przed wybraniem usługi należy porównać zakres funkcji. Oto niektóre funkcje udostępniane w ramach usług pamięci masowej w chmurze typu Open Source:

 • Synchronizacja plików pomiędzy urządzeniami w wielu lokalizacjach
 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
 • Narzędzia kontroli
 • Szyfrowanie przesyłu danych
 • Współużytkowanie chronione hasłem

Ceny

Jak wspomnieliśmy, pamięć masowa w chmurze pomaga firmom obniżyć koszty dzięki możliwości wyeliminowania lokalnej infrastruktury magazynowej. Ale modele cenowe pamięci masowej w chmurze są różne. Niektórzy dostawcy pobierają miesięczną opłatę od gigabajta, natomiast inni naliczają należność od faktycznej ilości magazynowanych danych. Opłaty mogą być bardzo różne: miesięczny koszt przechowania 100 GB może wynieść od 1,99 USD do 10 USD w zależności od wybranego dostawcy. Do ceny obsługi pamięci masowej w chmurze dolicza się zazwyczaj koszty przesyłania danych z sieci użytkownika.

Oprócz podstawowych kosztów magazynowania i transferu danych dostawcy mogą naliczać opłaty dodatkowe. Dodatkowe koszty mogą być naliczane na przykład za każdorazową modyfikację lub usunięcie danych z chmury albo za przeniesienie danych z jednego miejsca do innego. Im więcej takich działań wykonujemy w ciągu miesiąca, tym wyższe są koszty. Nawet jeśli łączna cena podana przez dostawcę obejmuje pewien bazowy poziom aktywności, to po przekroczeniu dozwolonego limitu naliczane są koszty dodatkowe.

Dostawcy mogą uzależniać wysokość opłat od liczby użytkowników uzyskujących dostęp do danych, częstotliwości uzyskiwania przez nich takiego dostępu, czy dystansu, jaki pokonują dane. Mogą też ustalać różne ceny w zależności od typów przechowywanych danych oraz tego, czy wymagają wyższego poziomu bezpieczeństwa na potrzeby zachowania prywatności oraz zgodności z przepisami.

Przykłady

Usługi pamięci masowej w chmurze są oferowane przez szereg dostawców, którzy wychodzą naprzeciw różnym potrzebom użytkowników indywidualnych oraz międzynarodowych organizacji z wieloma oddziałami. W chmurze można na przykład przechowywać wiadomości e-mail i hasła, a także pliki, na przykład arkusze kalkulacyjne czy dokumenty programu Word, które mają być udostępniane współpracownikom. Taka funkcja ułatwia użytkownikom wspólną pracę nad projektem, co wyjaśnia, dlaczego przesyłanie i współużytkowanie plików należą do najczęstszych zastosowań magazynowania w chmurze.

Niektóre usługi umożliwiają zarządzanie plikami i synchronizację, aby wersje tych samych plików były po każdej modyfikacji aktualizowane w wielu lokalizacjach. Usługi pamięci masowej w chmurze umożliwiają też zarządzanie plikami. Dzięki tej funkcji można w dowolny sposób porządkować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i inne pliki oraz udostępniać je innym użytkownikom. Usługi pamięci masowej w chmurze pozwalają obsługiwać pliki multimedialne z treściami wideo i audio, a także duże ilości rekordów baz danych, które w innym przypadku zajmowałyby zbyt dużo miejsca w sieci użytkownika.

Bez względu na potrzeby związane z magazynowaniem danych, każdy bez trudu odnajdzie taką usługę pamięci masowej w chmurze, która zapewni żądaną pojemność oraz funkcjonalność.

Pamięć masowa w chmurze i IBM

IBM Cloud Storage oferuje kompleksowy pakiet usług pamięci masowej w chmurze, w tym gotowe do wykorzystania rozwiązania, komponenty pozwalające stworzyć własny system magazynowania, a także autonomiczną i dodatkową pamięć masową.

Korzyści z użytkowania rozwiązań IBM Cloud:

 • Globalny zasięg
 • Skalowalność
 • Elastyczność
 • Prostota

Można też skorzystać ze zautomatyzowanego systemu IBM do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, zarządzanego za pomocą narzędzia przeglądarki IBM Cloud Backup WebCC. System pozwala bezpiecznie tworzyć kopie zapasowe danych w jednym lub kilku chmurowych centrach przetwarzania danych IBM, które znajdują się na całym świecie.

Przewiduje się, że oprogramowanie magazynujące stanie się popularniejsze niż fizyczne pamięci masowe przed upływem 2020 roku, kiedy to będzie musiało obsługiwać 40 zettabajtów (40 sekstyliony bajtów) danych. Przeczytaj raport IBM „Hybrydowa pamięć masowa w chmurze hybrydowej”.

Rozwiń umiejętności w dziedzinie magazynowania danych dzięki kursom Cloud Architect Professional oraz Cloud SRE Professional.

Już dzisiaj załóż konto w IBM Cloud.