Weź udział w serii webinarów IBM poświęconych najnowszym technologiom chmurowym

Dlaczego warto wybrać chmurę IBM?

Od 20 lat IBM dużo inwestuje w kod i społeczność Open Source, między innymi pod egidą Cloud Native Computing Foundation.

IBM Cloud™ świetnie się spisuje, o czym świadczy ponad 19 000 działających produkcyjnych klastrów Kubernetes.

IBM Cloud zapewnia jeden z najwyższych standardów szyfrowania danych. Przestrzega ponad 30 programów zgodności z przepisami i normami.

Od czego zacząć — unowocześniać czy budować od zera?

W wielu sytuacjach tworzenie nowych aplikacji nie jest konieczne. Modernizowanie istniejących aplikacji pozwala przedsiębiorstwu na użycie dotychczasowych inwestycji przy jednoczesnym korzystaniu z elastyczności i skalowalności chmury.

Jednak w przypadku niektórych organizacji rozpoczęcie od zera jest prostsze niż doskonalenie dotychczasowych aplikacji. Budowanie nowych aplikacji pomaga oferować użytkownikom oczekiwane przez nich innowacje, bez konieczności uwzględniania wcześniejszych iteracji czy decyzji. Od czego zacząć?

Przypisy

¹ The Weather Company jest zastrzeżonym znakiem towarowym TWC Product and Technology, LLC, spółki zależnej IBM.