Inteligentna analiza danych

Podejście IBM do automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji

IBM postrzega automatyzację opartą na sztucznej inteligencji jako ciągły, zamknięty proces, w którym wzorce danych są wykrywane i analizowane, umożliwiając przekładanie decyzji podejmowanych na podstawie analiz danych na zautomatyzowane działania. Sztuczna inteligencja zapewnia proaktywne optymalizacje na każdym etapie tego procesu.

Wykorzystując to podejście do inteligentnej analizy danych, IBM pomaga w realizowaniu operacji IT i biznesowych z większą szybkością, przy niższych kosztach i z wykorzystaniem udoskonalonego interfejsu użytkownika.

Sprawdzone podejście do automatyzacji

Odkrywanie

Pokrętło z czterema punktami: Odkrywanie, Decydowanie, Działanie i Optymalizacja. Pokrętło jest ustawione w pozycji Odkrywanie. U dołu znajduje się napis „Platforma chmury hybrydowej”

Odkrywanie

Skorzystaj z funkcji eksploracji procesów i zadań, aby lepiej zrozumieć i sklasyfikować nieustrukturyzowane dane i procesy, zmniejszając obciążenia związane z ręcznym analizowaniem i orkiestracją działań. Zdarzenia aplikacji i chmury wraz z działaniami dotyczącymi pracy umożliwiają identyfikowanie obszarów aktywnych i wąskich gardeł w realizowanych operacjach.

Decydowanie

Pokrętło z czterema punktami: Odkrywanie, Decydowanie, Działanie i Optymalizacja. Pokrętło jest ustawione w pozycji Decydowanie. U dołu znajduje się napis „Platforma chmury hybrydowej”

Decydowanie

Połącz precyzję automatyzacji procesów IT z dobrze zdefiniowaną metodyką automatyzacji biznesowej, aby umożliwić szybszą i dokładniejszą automatyzację. Określaj wymagające działań obszary działalności biznesowej i IT, które generują koszty i wpływają na kluczowe wskaźniki wydajności. Następnie podejmuj właściwe decyzje.

Działanie

Pokrętło z czterema punktami: Odkrywanie, Decydowanie, Działanie i Optymalizacja. Pokrętło jest ustawione w pozycji Działanie. U dołu znajduje się napis „Platforma chmury hybrydowej”

Działanie

Zastosuj rekomendowane rozwiązania AI i automatyzacji w celu optymalizacji i usprawnienia operacji. Wykorzystaj boty oprogramowania w sposób naturalny i umożliwiający współpracę oraz zwiększający samoobsługowość i produktywność.

Optymalizacja

Pokrętło z czterema punktami: Odkrywanie, Decydowanie, Działanie i Optymalizacja. Pokrętło jest ustawione w pozycji Optymalizacja. U dołu znajduje się napis „Platforma chmury hybrydowej”

Optymalizacja

Stale monitoruj automatyczne operacje w czasie rzeczywistym, aby z wyprzedzeniem przewidzieć potencjalne incydenty, proaktywnie rozwiązywać problemy zanim wpłyną na działalność i zredukować czynniki blokujące procesy, co spowoduje poprawę kluczowych wskaźników wydajności.

Dowiedz się, jak przebiegają procesy

Zbieraj, organizuj i klasyfikuj ogromne ilości danych

Połącz dane operacyjne z aplikacji oraz alerty i dzienniki z infrastruktury informatycznej w jeden model reprezentujący wszystkie zdarzenia i wzorce decyzyjne w firmie. Skorzystaj z mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu ustalenia relacji i korelacji, uzyskania głębszego wglądu w dane oraz ustanowienia podstawowych wskaźników KPI. Bez sztucznej inteligencji wykrywanie danych związane z automatyzacją jest w większości ograniczone do ustrukturyzowanych procesów i danych. W przypadku wykorzystania sztucznej inteligencji proces wykrywania nie jest już blokowany przez brak struktury. Sztuczna inteligencja pozwala przejść od odkrywania do podejmowania decyzji.

Zdecyduj, co i jak zautomatyzować

Zidentyfikuj miejsca, w których automatyzacja może zwiększyć wydajność, i określ ich priorytet

Daj zespołom możliwość decydowania, skąd czerpać wydajność i jak korzystać z naszych rozwiązań w celu wizualizacji wykonywania oraz identyfikacji wąskich gardeł, newralgicznych punktów, anomalii i odchyleń. Prognozuj zmiany dzięki zaawansowanym analizom i funkcjom uczenia maszynowego. Wykrywanie wzorców danych w obszarze biznesowym i informatycznym pozwala zwiększyć wpływ podejmowanych decyzji w całym przedsiębiorstwie, a zespoły mogą natychmiast zidentyfikować miejsca, w których automatyzacja może zmaksymalizować wydajność.

Działaj w obszarze biznesowym i informatycznym

Udostępnij pracownikom funkcje analizy informacji, aby osiągnąć pożądane wyniki

Szybko i w sposób scentralizowany zautomatyzuj operacje w całym przedsiębiorstwie — procesy biznesowe, rozwój oprogramowania, integrację systemu, zarządzanie infrastrukturą i zaplecze informatyczne — w sieciach i środowiskach brzegowych. Wykorzystaj potencjał sztucznej inteligencji, jednocześnie dostarczając pracownikom analizy informacji, których potrzebują, aby podejmować bardziej świadome decyzje i uzyskiwać lepsze wyniki. Wykorzystaj boty oprogramowania w sposób naturalny i umożliwiający współpracę oraz zwiększający samoobsługowość i produktywność. Wykorzystaj sprawniejszą współpracę między sztuczną inteligencją a pracownikami w celu zbudowania hybrydowej siły roboczej.

Optymalizacja pod kątem ciągłego doskonalenia

Wykorzystaj nowe analizy w celu proaktywnego usprawnienia przepływów pracy

Zdobywaj wiedzę dzięki błyskawicznym iteracjom i eksperymentom, obserwując obrazy stanu prezentujące wpływ zastosowanych automatyzacji i mierzące wartość wprowadzanych rozwiązań. Wykorzystaj nowe analizy i usprawniaj operacje bazowe, korzystając z działającego w zamkniętym obiegu mechanizmu opartego na danych. Przewiduj z wyprzedzeniem potencjalne incydenty, tak aby systemy mogły proaktywnie rozwiązać problemy zanim będą miały wpływ na normalne operacje.

Automatyzacja odkrywania, decydowania, działania i optymalizacji może sprawiać wrażenie, że automatyzacja jest procedurą sekwencyjną i długotrwałą. Chociaż prawdą jest, że doskonalenie procesu automatyzacji może potrwać kilka tygodni lub miesięcy, istnieją szybkie ścieżki osiągnięcia postępów. Na przykład wykorzystanie funkcji RPA i projektowania niskokodowego pozwala przyspieszyć automatyzację działań lub procesów „bitowych”, dzięki czemu klienci mogą uzyskać natychmiastowy zwrot z inwestycji bez konieczności oczekiwania na zautomatyzowanie całego, złożonego procesu. Krótki czas realizacji pozwala również na szybsze potwierdzanie niepowodzeń biznesowych i IT dzięki szybkim iteracjom i reagowaniu na czynniki zewnętrzne w czasie rzeczywistym.

Rozpocznij automatyzację, korzystając ze wsparcia

Rozwój przy wsparciu

Szybko generuj innowacyjne pomysły i urzeczywistniaj je dzięki odpowiednim praktykom, technologiom i wiedzy. IBM GarageTM to kompleksowy model przyspieszający transformację cyfrową w całym przedsiębiorstwie. 

Rozwój przy całkowitej swobodzie działania

Skoncentruj się na innowacjach, utrzymaj istniejące zasoby i spraw, by Twoja organizacja zawsze była na bieżąco, pozwalając naszym ekspertom zapewnić pełne wsparcie podczas wdrożenia automatyzacji opartej na AI. 

Rozwijaj się razem z partnerami branżowymi

Najlepsza w swojej klasie technologia IBM łączy się z rozległą wiedzą branżową naszych partnerów. Partnerzy przybliżają naszą wizję technologii klientom, spełniają konkretne potrzeby branżowe lub wykorzystują nasze możliwości do budowania nowatorskich rozwiązań klienckich.