Technologia łańcucha bloków z perspektywy sztuki

Poprosiliśmy pięciu artystów — niemających wcześniej do czynienia z łańcuchem bloków — o stworzenie dzieł sztuki przedstawiających korzyści zapewniane przez tę technologię. Zobacz efekty ich pracy, a następnie zdobądź więcej informacji od klientów i Partnerów Handlowych IBM, oglądając Blockparty, naszą nową serię webinariów.

Wiedza kluczowa dla skutecznej implementacji łańcucha bloków

Przygotowane przez IBM opracowanie „Łańcuch bloków dla opornych”, obecnie dostępne w 3. wydaniu, pozwoliło zapoznać się z technologią łańcucha bloków ponad 68 000 czytelników.

Zawartość:

 • Podstawowe koncepcje łańcucha bloków
 • Jak działa łańcuch bloków
 • Łańcuch bloków w działaniu: zastosowania
 • Środowisko Hyperledger, obsługiwane przez Linux Foundation
 • Dziesięć kroków do pierwszej aplikacji opartej na łańcuchu bloków

Czym jest łańcuch bloków i dlaczego odgrywa tak dużą rolę?

Podstawowe informacje na temat łańcucha bloków

Łańcuch bloków to współużytkowana, niezmienialna księga główna, która upraszcza proces rejestrowania transakcji i śledzenia zasobów w sieci biznesowej.  Zasób może być materialny (dom, samochód, gotówka, ziemia) lub niematerialny (własność intelektualna, patenty, prawa autorskie, marki). W sieci łańcucha bloków można śledzić i kupować/sprzedawać niemal wszystko, co ma jakąś wartość, ograniczając w ten sposób ryzyko i koszty ponoszone przez wszystkie zaangażowane strony.

Zasadność i nieodzowność łańcucha bloków

Technologię łańcucha bloków można łatwiej zrozumieć, poznając kontekst, w którym została stworzona. Odpowiada na zapotrzebowanie na efektywny, ekonomiczny, niezawodny i bezpieczny system do przeprowadzania i rejestrowania transakcji finansowych.

Wady obecnych systemów transakcyjnych

Na przestrzeni dziejów pojawiały się różne instrumenty zaufania — bite monety, banknoty, akredytywy i systemy bankowe — ułatwiające wymianę dóbr oraz chroniące kupujących i sprzedających. Ważne innowacje (na przykład linie telefoniczne, systemy kart kredytowych, internet i technologie mobilne) zwiększyły wygodę, szybkość i wydajność zawierania transakcji, jednocześnie zmniejszając — a czasem wręcz eliminując — dystans między kupującymi a sprzedającymi. 

Pomimo tego wiele transakcji biznesowych wciąż przebiega w nieefektywny, kosztowny i podatny na zagrożenia sposób, a to z powodu następujących ograniczeń:

 • Gotówka jest przydatna tylko w transakcjach lokalnych i przy stosunkowo małych kwotach.
 • Czas między zawarciem transakcji a jej rozliczeniem może się wydłużać.
 • Powielanie wysiłków oraz konieczność weryfikacji przez inną firmę i/lub obecność pośredników to dodatkowe komplikacje.
 • Oszustwa, cyberataki, a nawet proste błędy to dodatkowe koszty i utrudnienia podczas prowadzenia interesów. Jeśli centralny system, na przykład bank , zostanie zaatakowany, wszyscy uczestnicy sieci stają się narażeni na ryzyko.
 • Nawiązanie współpracy z wystawcami kart kredytowych wymaga dużych środków. Sprzedawcy muszą ponieść wysokie koszty wdrażania rozwiązań, którym często towarzyszy uciążliwa robota papierkowa i czasochłonny proces weryfikacji.
 • Połowa ludzi na świecie nie ma dostępu do rachunków bankowych, co wymaga opracowania przez nich równoległych systemów płatności do przeprowadzania transakcji.
 • Niepełna transparentność i niespójne informacje utrudniają sprawny przepływ towarów w branży transportowej.

Liczba transakcji na świecie rośnie w tempie wykładniczym, co z pewnością uwydatni trudności, słabe punkty, komplikacje i koszty towarzyszące dotychczasowym systemom transakcyjnym. Za wzrostem wolumenu transakcji stoi rozwój handlu elektronicznego, bankowości internetowej i zakupów w aplikacjach w połączeniu z coraz większą mobilnością ludzi na całym świecie. Ponadto wolumen transakcji poszybował w górę po narodzinach internetu rzeczy (Internet of Things — IoT) , czyli technologii skupiającej autonomiczne obiekty, na przykład lodówki robiące zakupy, gdy kończą się zapasy, czy samochody, które same podjeżdżają pod Twoje drzwi, zatrzymując się po drodze na tankowanie.

Aby sprostać tym i innym wyzwaniom, świat potrzebuje szybciej działających sieci płatniczych — takich, które zapewniają mechanizmy budujące zaufanie, nie wymagają specjalistycznego sprzętu, nie generują obciążeń finansowych ani kosztów miesięcznych oraz umożliwiają prowadzenie wspólnej księgowości gwarantującej wszystkim stronom transparentność i wiarygodność.

Najważniejsze składowe łańcucha bloków

Rozproszona księga główna

Wszyscy uczestnicy sieci mają dostęp do rozproszonej księgi głównej i zawartego w niej niezmiennego rejestru transakcji. Dzięki współdzielonej księdze głównej transakcje są rejestrowane tylko raz, co pozwala zapobiegać dublowaniu działań, często zdarzającemu się w tradycyjnych sieciach biznesowych.

Niezmienne rekordy

Po zarejestrowaniu transakcji we współdzielonej księdze głównej żaden uczestnik nie może jej modyfikować ani nią manipulować. Jeśli rekord transakcji zawiera błąd, w celu jego wyeliminowania należy dodać nową transakcję — i obie pozostają widoczne.

Inteligentne kontrakty

W celu przyspieszenia przetwarzania transakcji w łańcuchu bloków przechowywany jest i automatycznie wykonywany zestaw reguł — tzw. „inteligentna umowa” (smart contract). Może ona określać np. warunki przekazania obligacji korporacyjnych, warunki ubezpieczenia w podróży i różne inne postanowienia.

Krótkie wprowadzenie do technologii łańcucha bloków

Zrozumienie podstaw technologii łańcucha bloków nie jest łatwe. Na szczęście nasi dobrzy znajomi z zespołu IBM Food Trust™ — sieci łańcucha bloków umożliwiającej stworzenie bezpieczniejszego i inteligentniej funkcjonującego systemu dostaw żywności — przygotowali krótkie materiały wideo, które ułatwiają to zadanie.

ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ

Czym jest łańcuch bloków?

Zdobądź podstawowe informacje na temat technologii łańcucha bloków: w jaki sposób bloki zawierają dane stanowiące różnego rodzaju wartość, jak chronologicznie łączą się one w niezmienny łańcuch, na czym polegają różnice między łańcuchem bloków a kryptowalutami, takimi jak Bitcoin.

Łańcuch bloków z bliska

Dowiedz się, jak zdecentralizowana natura łańcucha bloków wyróżnia go na tle tradycyjnych metod przechowywania rekordów. Poznaj korzyści, jakie w transakcjach biznesowych zapewnia łańcuch bloków dostępny dla uprawnionych użytkowników. I zobacz, w jaki sposób sprzyja podnoszeniu poziomu zaufania i przejrzystości.

Śledzenie łańcucha dostaw

Przemysł spożywczy to jeden z wielu, którego oblicze zmienia technologia łańcucha bloków. Dowiedz się, jak pozwala ona śledzić informacje o czasie, miejscu i sposobie uprawy, dostawy i przetwarzania żywności, chroniąc przy tym dane uczestników sieci.

Łańcuch bloków fundamentem zaufania

Łańcuch bloków sprzyja budowie zaufania, ponieważ stanowi współdzielony rejestr prawdziwych informacji. Dane wiarygodne w oczach wszystkich użytkowników pomagają wykorzystywać inne nowe technologie, które radykalnie zwiększają efektywność, przejrzystość i skuteczność działań.

Typy sieci łańcucha bloków

Sieć łańcucha bloków można zbudować na wiele sposobów. Może być ona publiczna, prywatna, dostępna dla uprawnionych użytkowników lub stworzona przez konsorcjum.

Publiczne sieci łańcucha bloków

Publiczny łańcuch bloków to taki, do którego każdy może dołączyć i w nim uczestniczyć, czyli na przykład Bitcoin. Wady takiego rozwiązania to m.in. konieczność dysponowania wysoką mocą obliczeniową, nikła lub zerowa prywatność podczas realizacji transakcji, a także niski poziom zabezpieczeń. To ważne kwestie, nad którymi powinno zastanowić się każde przedsiębiorstwo implementujące technologię łańcucha bloków.

Prywatne sieci łańcucha bloków

Prywatna sieć łańcucha bloków, pod wieloma względami podobna do publicznej sieci łańcucha bloków, to zdecentralizowana sieć każdy z każdym, tyle że zarządzana przez pojedynczą organizację. Decyduje ona, kto może uczestniczyć w sieci, wykonywać protokół consensus i utrzymywać księgę współużytkowaną. W zależności od zastosowania rozwiązanie to pozwala znacząco podnieść poziom zaufania między uczestnikami sieci. Prywatny łańcuch bloków może być uruchamiany za firmowym firewallem i utrzymywany w środowisku lokalnym.

Sieci łańcucha bloków dostępne dla uprawnionych użytkowników

Przedsiębiorstwa, które implementują prywatny łańcuch bloków, zwykle decydują się na sieć łańcucha bloków dostępną dla uprawnionych użytkowników. Warto pamiętać, że publiczne sieci łańcucha dostaw również mogą być dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników. Tego typu rozwiązanie nakłada pewnie ograniczenia w zakresie uczestników sieci oraz transakcji, do których mogą mieć dostęp. Aby go uzyskać, uczestnicy muszą otrzymać zaproszenie lub uprawnienie.

Sieci łańcucha bloków stworzone przez konsorcjum

Obowiązki towarzyszące utrzymywaniu łańcucha bloków mogą być pełnione przez kilka organizacji jednocześnie. Te wstępnie wyselekcjonowane organizacje ustalają, kto może przesyłać transakcje lub uzyskiwać dostęp do danych. Sieć łańcucha bloków stworzona przez konsorcjum to idealne rozwiązanie, gdy wszyscy jej uczestnicy mają dysponować uprawnieniami i wspólnie odpowiadać za łańcuch bloków.

Zobacz, jak różne branże wykorzystują łańcuch bloków

Żywność: Śledzenie świeżych owoców morza od momentu ich połowu

IBM Food Trust pomaga Raw Seafoods zwiększyć zaufanie w obrębie całego systemu dostaw żywności poprzez jej śledzenie od chwili połowu aż po supermarkety i restauracje.

Usługi finansowe: Poprawa bezpieczeństwa kryptowalut

Metacoin, kryptowaluta od INBLOCK, opiera się na technologii Hyperledger Fabric. Sprawia, że cyfrowe transakcje przebiegają szybciej, wygodniej i bezpieczniej.

Opieka zdrowotna: Lepsze wyniki dzięki łańcuchowi bloków

IBM Blockchain Platform może zmienić sposób budowy zaufania, sprawdzania pochodzenia danych i pracy w obrębie Twojego ekosystemu. Wszystko po to, by polepszać jakość opieki nad pacjentami i rentowność organizacji.

Łańcuch dostaw: Świeże spojrzenie na łańcuch bloków, sztuczną inteligencję i internet rzeczy

Dowiedz się, jak Golden State Foods wykorzystuje niezmienność łańcucha bloków do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i zapewniania wysokiej jakości żywności.

Jak rozpocząć korzystanie z łańcucha bloków

Buduj na platformie na miarę wielochmurowego świata

Innowatorzy techniczni wybierają IBM Blockchain Platform, czołową platformę Hyperledger Fabric do budowania, eksploatowania, nadzorowania i rozwijania rozwiązań w dziedzinie łańcucha bloków w dowolnym środowisku obliczeniowym na platformie Red Hat® OpenShift®.

Nowa era zaufania w branży spożywczej. Bądź jej częścią

IBM Food Trust pomaga rolnikom, dystrybutorom i detalistom budować wiarygodność i zwiększać bezpieczeństwo żywności, ponieważ zapewnia wyjątkową przejrzystość i jasny podział odpowiedzialności na każdym etapie łańcucha dostaw żywności. Dzięki zestawowi rozwiązań, które przekładają się bezpośrednio na większe zyski, na pewno spełnisz indywidualne potrzeby swojego przedsiębiorstwa.

Współtwórz sieć, korzystając ze wskazówek naszych ekspertów

Zespół IBM Blockchain Services, najwyżej oceniany w branży dostawca usług w dziedzinie łańcucha bloków, dysponuje wiedzą ułatwiającą budowę zaawansowanych rozwiązań opartych na najlepszej technologii. Ponad 1600 ekspertów w dziedzinie łańcucha bloków wykorzystuje wiedzę czerpaną z przeszło 100 nieprzerwanie działających sieci, aby pomagać w rozwoju i tworzeniu rozwiązań.

Szybki start dzięki dołączeniu do istniejącej sieci

Rozwiązanie IBM Blockchain to najszybszy sposób na skuteczne wdrożenie łańcucha bloków. Sieci utworzone przez IBM pomagają rozpocząć pracę z nową technologią. Możesz teraz łatwo dołączyć do innych przedsiębiorstw, które odmieniają oblicze dostaw żywności, łańcucha dostaw, finansowania handlu, usług finansowych, ubezpieczeń czy mediów i reklamy.

Dowiedz się więcej z zasobów IBM Blockchain Pulse

Dowiedz się więcej z IBM Blockchain Pulse

Podcasty

Załóż słuchawki i zanurz się w oceanie wiedzy, którą przekazują innowatorzy w dziedzinie łańcucha bloków. Posłuchaj, w jaki sposób technologia łańcucha bloków pomaga m.in. w odzyskiwaniu tożsamości czy zwalczaniu ubóstwa na świecie.

Webinaria

Technologię łańcucha bloków o wiele łatwiej zrozumieć, gdy opowiadają o niej eksperci. Przygotowane materiały wideo powinni obejrzeć wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć, jak łańcuch bloków zmienia dotychczasowy sposób funkcjonowania świata.

Blog

W internecie nie brak materiałów na temat technologii łańcucha bloków. Mimo to blog IBM Blockchain Pulse Blog stanowi dla ponad miliona czytelników jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł wnikliwych analiz i spostrzeżeń dotyczących łańcucha bloków.

Dowiedz się jeszcze więcej z opracowań IBM

IBM Institute for Business Value przygotowuje jedne z najpopularniejszych raportów analitycznych poświęconych technologii łańcucha bloków. Kontynuuj naukę, zapoznając się z najnowszymi opiniami ekspertów.

Często zadawane pytania dotyczące łańcucha bloków

Czym się różnią łańcuch bloków i bitcoin?

Bitcoin jest nieuregulowaną walutą cyfrową. Bitcoin wykorzystuje technologię łańcucha bloków do rejestrowania transakcji.

Poniższy film wideo wyjaśnia, jaka jest między nimi różnica.

Co łączy rozwiązanie IBM Blockchain Platform z technologią Hyperledger?

IBM Blockchain Platform wykorzystuje technologię Hyperledger.

To rozwiązanie w dziedzinie łańcucha bloków, dzięki któremu każdy twórca oprogramowania może budować aplikacje oparte na łańcuchach bloków.

Odwiedź stronę internetową technologii Hyperledger, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Czym są inteligentne umowy?

Inteligentne umowy stanowią nieodłączną część technologii łańcucha bloków. Automatycznie przeprowadzają transakcje i zapisują informacje w rejestrze bez konieczności podejmowania działań ze strony użytkowników.

Warunki inteligentnych umów są wspólnie uzgadniane przez członków sieci. Stanowią kluczowy składnik zaufanych i owocnych relacji między stronami.

Inteligentne umowy eliminują zasadniczo wszelkie formalności, usprawniają cały proces, a także pozwalają oszczędzać czas i pieniądze.

Dr Nigel Gopie — lider ds. marketingu globalnego IBM Blockchain odpowiedzialny za rozwiązanie IBM Food Trust — na swoim blogu szczegółowo omawia inteligentne umowy, pozwalając lepiej zrozumieć ich istotę.

Jak technologia łańcucha bloków może zrewolucjonizować całą branżę?

Technologia łańcucha bloków pozwala przedsiębiorstwom odmienić dotychczasowy sposób pracy.

Na przykład w branży diamentowej każda ze stron transakcji może mieć dostęp do:

 • zdjęć w wysokiej rozdzielczości,
 • niezmienialnych rekordów płatności,
 • świadectw autentyczności i innych dokumentów.

Czy mogę wdrożyć to rozwiązanie w dowolnej chmurze?

Oprogramowanie IBM Blockchain Platform zoptymalizowano z myślą o wdrożeniu w środowisku Red Hat® OpenShift®, nowoczesnej platformie korporacyjnej Kubernetes stworzonej przez Red Hat.

Oznacza to, że dysponujesz większą swobodą implementacji komponentów sieci łańcucha bloków. Możesz więc zdecydować się na architektury środowiska lokalnego, chmur publicznych lub chmur hybrydowych.

Potrzebuję bardziej szczegółowych informacji. Gdzie mogę je znaleźć?

Szczegółowe informacje dotyczące działania i możliwości sieci łańcucha bloków zawiera publikacja Wprowadzenie do rejestrów rozproszonych.

→ Dowiedz się więcej z kursu poświęconego technologii łańcucha bloków, który jest dostępny w serwisie developerWorks.

Odkryj możliwości IBM Blockchain Platform — jedynej w pełni zintegrowanej platformy dla przedsiębiorstw, którą zaprojektowano tak, by usprawniała wdrażanie, nadzorowanie i użytkowanie sieci biznesowych dzielonych przez wiele instytucji.

→ Zarejestruj się i pobierz opracowanie poświęcone IBM Blockchain Platform.

Poznaj szczegółowe informacje na temat architektury Hyperledger Fabric i dowiedz się, czym się wyróżnia, dlaczego odgrywa tak dużą rolę w sieciach biznesowych i jak zacząć z niej korzystać.

→ Odwiedź stronę Hyperledger w serwisie developerWorks.

Skierowana do twórców oprogramowania publikacja Szybki start wyjaśnia, jak zbudować dynamicznie działającą sieć łańcucha bloków i rozpocząć programowanie aplikacji w ramach planu IBM Blockchain Platform Starter.

→ Zobacz publikację Szybki start dla twórców oprogramowania.

Co możemy razem osiągnąć?

Dowiedz się, jak klienci z całego świata wykorzystują rozwiązanie IBM Blockchain, by odmienić dotychczasowe oblicze swoich przedsiębiorstw.