IBM Cloud Pak® for Data obsługuje teraz platformy IBM Z i LinuxONE: w pełni zabezpieczona i wysoce odporna chmura prywatna pomaga uwolnić potencjał, jaki skrywają dane korporacyjne.

IBM Z w świecie chmury hybrydowej

Technologia przetwarzania danych i AI na platformie IBM Z® pomaga wypełnić luki między generowaniem danych, prowadzeniem analiz i podejmowaniem decyzji, pozwalając uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe. Wykorzystuj dane swojego przedsiębiorstwa tam, skąd pochodzą — we w pełni bezpieczny sposób. To ekonomiczna strategia sprzyjająca nowoczesnym interakcjom, analizom i aplikacjom AI, od których zależy powodzenie cyfrowej transformacji.

Zasoby

Oprogramowanie do analiz korporacyjnych i uczenia maszynowego

Więcej na temat IBM Z

Nowa platforma IBM Z

Udoskonalona platforma do analiz w czasie rzeczywistym zapewnia chmurę na miarę Twoich potrzeb, a także niezbędną ochronę prywatności danych i zabezpieczenia.

Oprogramowanie IBM Z

Zobacz, jak szybciej wyciągać wnioski i realizować wdrożenia dzięki odporności i bezpieczeństwu komputerów mainframe.

Możliwości komputera mainframe

Większa prywatność, wyższy poziom bezpieczeństwa i większa odporność w hybrydowych środowiskach wielochmurowych na potrzeby newralgicznych aplikacji i danych.

Dołącz do społeczności

IBM Z skupia liczną społeczność użytkowników, pozwalając dzielić się pomysłami, poznawać osoby o podobnych zainteresowaniach i poszerzać wiedzę specjalistyczną. Dołącz do niej i Ty!