Bank- och finans

Nöjda bankkunder och högt förtroende (eller?) – observationer från Sverige 2012

På konferensen Strategitorget Bank & Finans nyligen diskuterades ämnena nöjda kunder och förtroendet för branschen intensivt. På ytan har svenska banker goda siffror (i alla fall bättre än vissa andra länder och myndigheterna i Sverige…). I mitt anteckningsblock kan diskussionen i (och med) branschen sammanfattas i följande teman: 1) Det finns en interaktion mellan den privata […]

Läs mer

Dagens finansbransch – hur gå från kreativ förstörelse till konstruktiv kreativitet?

Det var över 70 år sedan som den legendariske ekonomen Joseph Schumpeter myntade begreppet ”kreativ förstörelse”. Han gjorde detta eftersom han fann att i arbetet med innovation, skapade smarta människor och företag lösningar som gjorde befintliga saker värdelösa. Händelserna under de senaste månaderna har fått mig att tänka mycket på förstörelse. Vi har sett stora värden försvinna från […]

Läs mer

Studio IBM – ett urval smarta nyheter

Studio IBM, en film där du kan höra några nyheter om och av IBM som bidrar till en smartare värld.

Läs mer

Går det bra nu, eller är det fortfarande finanskris?

Är det fortfarande pest och ond bråd död som gäller för ekonomin eller är vi på andra sidan finanskrisen? David Wajnblom betraktar SIBOS, ett av de största årliga evenemangen inom bank- och finanssektorn.

Läs mer

Vad finansiella aktörer vill ha och vad de erbjuds

Under SIFMA gjorde jag en jämförelse, med hjälp av Wordle, av vad de finansiella aktörerna vill prata om och vad leverantörerna tror att deras kunder vill prata om.

Läs mer

Hur ska bankerna skapa nya innovationer?

Hur ska bankerna skapa nya innovationer? David Wajnbloms iaktagelser från SIFMA Financial Services Technology visar på potential och utmaningar inom algoritmisk handel, möjligheter genom regelering av finansmarknaden samt innovation för att möjliggöra smartare banker.

Läs mer

Är reglering av finansmarknaden ett hot?

Är reglering av finansmarknaden ett hot? David Wajnbloms reflektion från SIFMA Financial Services Technology Expo är att finansiella institut är teknikintensiva livsformer och regulatorer, samt att reglering inom bank- och finanssektorn inte ses med positiva ögon.

Läs mer

Stafettväxling i finanssektorn

David Wajnblom kommer på bloggen om en smartare planet att utforska den finansiella sektorn ur ett makroperspektiv, men även titta på och diskutera mikroperspektivet.

Läs mer