Åke Freij

Vetenskapsmän återspeglat i populärkulturen – galningar eller smarta innovatörer?

Jag anser mig själv vara både vetenskapsman och affärsman och i detta samt nästa inlägg kommer jag att diskutera gränsdragningen mellan vetenskap och samhälle. Vi kommer alla regelbundet i kontakt med vetenskapen. Det kan vara när vi googlar information (Google grundades i samband med ett forskningsprojekt vid Stanford University) eller vid ett läkarbesök där läkaren […]

Läs mer

Nöjda bankkunder och högt förtroende (eller?) – observationer från Sverige 2012

På konferensen Strategitorget Bank & Finans nyligen diskuterades ämnena nöjda kunder och förtroendet för branschen intensivt. På ytan har svenska banker goda siffror (i alla fall bättre än vissa andra länder och myndigheterna i Sverige…). I mitt anteckningsblock kan diskussionen i (och med) branschen sammanfattas i följande teman: 1) Det finns en interaktion mellan den privata […]

Läs mer

Vilka är framtidens innovationer?

Jag har i  mina två tidigare inlägg Processer – ett hinder för innovationsarbetet samt Information och innovation – en omöjlig kombination? inlett en djupdykning inom innovation i finansbranschen. Jag har då identifierat följande sex grundläggande teman som visar på utvecklingen inom innovation i finansbranschen idag och imorgon: Produkter, värdekedja, förenkling, perspektiv, förtroende och struktur. De flesta förknippar innovation med skapande av […]

Läs mer

Information och innovation: en omöjlig kombination?

Visst skulle man kunna tro att ju mer information man har alltid borde underlätta arbetet med att skapa innovativa lösningar? Ju mer man vet desto bättre kan man ju bli!? Men det finns en hake: ju mer man vet om något desto mindre vet man om allt annat. Detta kallas “path dependency” eller “organisational inertia”. […]

Läs mer

Processer – ett hinder för innovationsarbetet?

Många organisationer driver idag projekt inom området BPM (Business Process Management). Ofta förväntar man sig att dessa projekt ska generera innovation. Men: är detta en realistisk förväntan? Mitt svar är NEJ… men samtidigt JA! Varför ska man inte förvänta sig innovation av dessa projekt? I grunden gör dessa initiativ att man bygger en struktur och mall […]

Läs mer