Tankar från IBM Sverige

En blogg vars syfte är att väcka tankar och lyfta fram intressanta lösningar som kan göra den här världen bättre.

Debattartikel: Test

Sverige har på ett ansvarsfullt sätt öppnat gränserna för många människor i behov av en trygg och stabil framtid. Under 2015 räknar Migrationsverket med att enbart asylinvandringen kommer att uppgå till  närmare 100 000 personer. Många av dem är barnfamiljer eller ensamkommande barn i skolålder. Detta ställer stora krav på skolans förmåga att möta barn […]

Läs mer

Thomas Edison lär ha sagt; “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”

Jag gillar det sättet att resonera! Vi provar nya vägar, vissa är återvändsgränder. Andra visar sig vara framkomliga, om än omvägar och andra, genvägar till framgång. Jag har haft förmånen att träffa många CMOer och marknadsförare under vintern och fått tala med dem om ämnen som upptar deras tankar, så som; digitalisering, marketing automation, förändrade […]

Läs mer