X-Force

Kognitiv bekjempelse av cyberkriminalitet!

Den nye digitale hverdagen er fantastisk! Den gir oss nær ubegrensede muligheter til behovstilpasset kommunikasjon, både i den private sosiale sfæren og i den mer profesjonelle. Nye digitale forretningsmodeller utvikles, ny teknologi blir stadig mer aktuell og flere begynner å bruke data for å forstå både seg selv, venner, kolleger og sine kunder bedre. Men […]

Continue reading

IBM hjelper deg å bekjempe cyberangrep –gratis!

Nye trusler mot bedrifters IT-sikkerhet dukker opp stadig vekk, og datakriminelle har beveget seg langt forbi det å lage virus på gutterommet. Datamaskiner utsettes for angrep hele tiden, fra hele verden, og for ofte oppdager vi et angrep for sent. På årets BusinessConnect vil du få innblikk i den raske utviklingen mot hybride skyløsninger som […]

Continue reading

Flere målrettede dataangrep

IBM har nylig offentliggjort”X-Force 2012 Mid-Year Trend and Risk Report”. Sikkerhetsrapporten viser at det er ikke er tilstrekkelig fokus på sikkerhet og bedriftsretningslinjer. Her er hovedelementene: Grunnleggende problem – dårlig passordsikkerhet: Mange tar for lett på passordene sine. Hvis man tenker på det stadig økende antallet sosiale nettverk folk deltar i – fra mer personlige […]

Continue reading