Flere målrettede dataangrep

IBM har nylig offentliggjort”X-Force 2012 Mid-Year Trend and Risk Report”. Sikkerhetsrapporten viser at det er ikke er tilstrekkelig fokus på sikkerhet og bedriftsretningslinjer. Her er hovedelementene: Grunnleggende problem – dårlig passordsikkerhet: Mange tar for lett på passordene sine. Hvis man tenker på det stadig økende antallet sosiale nettverk folk deltar i – fra mer personlige […]

Continue reading