social business

Social business – best practices

På et grunnleggende nivå, er sosiale medier hva vi bruker i våre personlige liv. Et sosialt samhandlingsverktøy er det vi bruker når vi er på jobb. Fellesnevneren er at begge er sosiale – det vil si, det handler om mennesker, forbindelser, relasjoner og kommunikasjon. Blant de organisasjonene som utmerker seg i sin sosiale virksomhet med […]

Continue reading

IBM kan hjelpe deg å gå fra Social business til Open business.

Social business handler mest av alt om oss mennesker og de aktiviteter vi skaper. IBM har valgt en strategi hvor mennesket settes i sentrum. På den måten kan vi være mer fleksible i forhold til hva, hvordan, hvor og med hvem en aktivitet utføres, samt hva denne aktiviteten resulterer i. Med de rette verktøyene tilgjengelig […]

Continue reading

Hvordan bli en sosial vinner?

En undersøkelse i regi av IBM Institute of Business Value, A New Way of Working, viser at samhandlingsverktøy er en viktig faktor for å bli et fremragende selskap. Bruken av sosiale verktøy gir høyere effektivitet og skaper vekst. Noen nøkkelpunkter er kritiske: Ansatte må kunne arbeide uavhengig av tid, sted og utstyr. Ledere må ha […]

Continue reading