Skyplattform og tjenester

IBM kan hjelpe deg å gå fra Social business til Open business.

Share this post:

Social business handler mest av alt om oss mennesker og de aktiviteter vi skaper. IBM har valgt en strategi hvor mennesket settes i sentrum. På den måten kan vi være mer fleksible i forhold til hva, hvordan, hvor og med hvem en aktivitet utføres, samt hva denne aktiviteten resulterer i.

Med de rette verktøyene tilgjengelig når bruker trenger det, kan man på en mer effektiv utføre jobben sin og komme seg videre til neste steg.

Social business eller Digital business skal og må understøtte de prosesser som er definerte og skal hjelpe en bruker på mest mulig effektiv måte å utføre jobben sin. En plattform eller verktøy for Social business må la brukeren enkelt jobbe alene eller sammen med andre. Disse «andre» kan være fra samme eller en annen organisasjon som kunde, partner eller underleverandør. Når alt dette er på plass kan brukerne kunne velge både sted (kontoret, hjemme, på hytten, på flyplassen osv.) og klient (pc, Mac, mobil, nettbrett osv.). På denne måten hjelper IBM til med å viske ut skillene som har og fortsatt eksisterer i tradisjonelle organisasjonshierarkier.

Social business kan for eksempel hjelpe deg med å lett finne ut av hvem som kan hva i bedriften. Det kan også gi store muligheter til innovasjon.

Hvordan kan Social business hjelpe deg med å finne ekspertise? Hva om hver ansatt har sin egen profil? Da tenker du kanskje at en telefonbok har du jo allerede. Hva om denne «telefonboken» utvides til også å omfatte hva personen kan og hva andre i organisasjonen mener at personen kan? Jeg synes hvert fall selv at dette er nyttig og jeg stoler på min kollegaer. Dersom mange har «sagt» at en person kan noe om noe så kan personen sannsynligvis masse om akkurat det!

Hvordan kan Social business hjelpe deg med innovasjon? Hva om alle ansatte har en plass hvor de kan presentere sine idéer og så kan andre ansatte gi sin stemme eller tommel opp til dette. Dersom en idé får mange stemmer er det kanskje noe å ta med seg videre? En kunde av oss økte sitt salg med 10% basert på dette. En annen kunde kuttet svinn dramatisk ved hjelp av en ide fra en fra «gulvet» som ellers kanskje ikke hadde blitt hørt.

Hvordan deler du i dag informasjon med dine samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon? Hva om den plattformen du bruker internt også kan brukes til deling med eksterne ressurser? På den måten kan også eksterne ressurser ta del i en åpen plattform for samhandling som er sikret og sikrer at alle til enhver tid enkelt kan vite hva som gjelder, hva som er siste versjon. IBM kan levere dette i vår plattform for sosial samhandling. IBM kan levere dette uten at det koster din organisasjon noe ekstra for disse eksterne ressursene og heller ikke for dem.

Open Business handler om å bli mer gjennomsiktig og tilgjengelig både for interne og eksterne ressurser gjennom å utnytte sosiale plattformer for samhandling.

Er du klar for å skifte fra «å være klar over» til «å være klar for»?social-media-290x230-THINKSTOCK
Trenden er åpenbar. Det forventes at organisasjoner jobber med denne typen verktøy og at man vet hvor data er lagret og at de er tilstrekkelig sikret. Ved å knytte dine egne ressurser sammen med eksterne i en sikker plattform oppnår du en vinn-vinn situasjon. Nå er tiden kommet for å hoppe på toget og ta dette neste steget mot å bli en åpen og tilgjengelig business.

 

Client Solution Professional

More Skyplattform og tjenester stories

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Hvordan kan din bedrift bli mer bærekraftig?

Med det stadig økende fokuset på bærekraftsrapportering i bedrifter i dag, har behovet for å kunne spore, måle og dokumentere bærekraftsinitiativer aldri vært viktigere. Derfor har IBM invitert til bærekraftseminar med fokus på hvordan intelligente workflows kan hjelpe med med en av de viktigste utfordringene mange bedrifter står overfor: Mer bærekraftig forretningsmodeller. Vi samlet noen […]

Continue reading