Forretningsutvikling

Social business – best practices

Share this post:

På et grunnleggende nivå, er sosiale medier hva vi bruker i våre personlige liv. Et sosialt samhandlingsverktøy er det vi bruker når vi er på jobb. Fellesnevneren er at begge er sosiale – det vil si, det handler om mennesker, forbindelser, relasjoner og kommunikasjon.

Blant de organisasjonene som utmerker seg i sin sosiale virksomhet med sine samarbeidsstrategier, finnes det noen «best practices»

  1. Rett person med rette ferdigheter til rett prosjekt første gang
  2. Samarbeid mellom verktøy for å akselerere læring og ta raskere og bedre beslutninger
  3. Fokus på å optimalisere forretningsresultater for kunder
  4. Bli kvitt unødvendige og ofte kunstige avdelingsskiller (der det er mulig og fornuftig)
  5. Bruk sosiale teknologier for å endre forretningsprosesser, ikke bare til grunnleggende kommunikasjon

 

Disse punktene går igjen og stemmer godt overens med egen erfaring fra prosjekter i Norge og Norden.

Social Media er ikke det samme som Social Business.

Social Business handler om å gjøre jobb-hverdagen enklere. Det handler om å ha verktøy tilgjengelig når du trenger det for å kunne ta «neste steg i prosessen». At de valg du har tilgjengelig er basert på fakta og analyse ikke bare magefølelse – selv om det viser seg at denne også ofte stemmer.

socialbusiness

Om har en sosial samhandlingsplatform som grunnmur tilstede i dine forretningsprosesser har du kommet langt på vei mot en ny og bedre hverdag for deg og dine brukere/kollegaer/partnere.

Client Solution Professional

More Forretningsutvikling stories

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Yngre utgave av datamaskinens mor

Først publisert i Computerworld 25. september 2019. KOMMENTAR: Vi tar for gitt at de tekniske løsningene vi omgir oss med fungerer. Det kan vi takke «datamaskinenes mor» for. Mainframe – eller IBM Z – lever i beste velgående. Har du noen gang tenkt på hvor mye av hverdagen du tar for gitt? Mobilen vekker deg om […]

Continue reading