Arne Norheim forteller

Robotetikk, takk!

Forventningene til kognitiv teknologi er enorme. Viktige samfunnsoppgaver kan løses langt mer effektivt og med høyere kvalitet når kunstig intelligente maskiner lager grunnlag for viktige beslutninger. Samtidig er det liten tvil om at nye etiske problemstillinger vil oppstå. Kognitive dataløsninger basert på maskinlæringsteknologi kommer til å endre og forbedre verden på en rekke områder de […]

Continue reading

#metoo – vi må ta ansvar gjennom handling

Med #metoo har vi sett at selv om vi tror vi lever i et likestilt Norge, som er inkluderende og viser respekt for individet, så viser det seg at alt for mange har opplevd overtramp og ukultur i norsk arbeidsliv. #metoo-kampanjen har satt fokus på et alvorlig problem. Ledelsen i mange norske selskap har tydeligvis […]

Continue reading

Raskere omstiling og innovasjon med skyløsninger

Digitalisering er avgjørende når effektiv omstilling og ny innovasjon skal oppnås. Det handler om økt konkurransekraft og høyere produktivitet. Dette er bakgrunnen for åpningen av IBMs nye skydatasenter utenfor Oslo. Gjennom IBM Cloud datasenteret vil både offentlig og privat sektor bedre kunne utnytte endringskraften teknologien gir. Riktige valg av skyløsninger vil gi et mer effektivt […]

Continue reading

En robot som styremedlem?

Robotene vil snart kunne bidra til bedre beslutninger i styrerommene. Basert på analyse av enorme mengder relevante data verden over, finner teknologien mønstre og ser sammenhenger som gir tydelig retning for beslutningene. Maskiner vil etterhvert kunne overgå ordinære styremedlemmers forutsetninger og evne til å stake ut riktig kurs for verdiskaping. Ordinære styremedlemmers beslutningsgrunnlag er begrenset […]

Continue reading

Disruptiv innovasjon og nye muligheter

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi har i årtier lagt til rette for nye og mer effektive arbeidsprosesser. Slik er det fortsatt, men nå skaper også teknologien i seg selv helt nye markeder. Endring har blitt en konstant faktor, som alle markedsaktører må forholde seg til. Og det er verken økonomi eller globalisering som ventes å være driverne […]

Continue reading