Infrastruktur

Raskere omstiling og innovasjon med skyløsninger

Share this post:

Digitalisering er avgjørende når effektiv omstilling og ny innovasjon skal oppnås. Det handler om økt konkurransekraft og høyere produktivitet. Dette er bakgrunnen for åpningen av IBMs nye skydatasenter utenfor Oslo. Gjennom IBM Cloud datasenteret vil både offentlig og privat sektor bedre kunne utnytte endringskraften teknologien gir. Riktige valg av skyløsninger vil gi et mer effektivt Norge, både med tanke på ressursutnyttelse, servicegrad og kvalitet.

socialmap_oslo-01Økt produktivitet er ikke bare ønsketenkning, men også en nødvendighet for å kunne opprettholde bedrifters lønnsomhet og velferdssamfunnet som helhet. Men hvordan skal vi få det til? Det handler blant annet om å tilpasse ressursene til de nye mulighetene – og den nye virkeligheten. Og ikke minst bidra til at de allerede lønnsomme bedriftene opprettholder sin konkurransekraft.

Datalagring og skytjenester er tett knyttet opp mot hverandre. De som vil henge med og sikre effektiv verdiskaping fremover må forholde seg til denne teknologiske virkeligheten. Dette medfører både muligheter og trusler. Derfor vil vi skape størst mulig trygghet for deg, uansett hvilken løsning du velger.

Vi gjør det mulig for partnere og kunder å lagre data trygt på norsk jord, samtidig som de kan utnytte sine eksisterende IT-investeringer. Dette er et viktig punkt som skiller IBM fra konkurrentene. Lokal tilgang til IBMs globale nettverk av skydatasentre gir den beste fleksibiliteten for kundene våre. Det nye skydatasenteret utenfor Oslo er utviklet for å fremme innovasjon og få kundene raskt i gang med de nye løsningene for å effektivisere driften.

Ettersom de nordiske landene er blant de fremste i verden når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, har vi sett behovet for å kunne tilby sikker lagring og drift i regionen. IBMs skydatasenter i Norge tilbyr en bred portefølje av infrastrukturtjenester fra IBM Cloud, inkludert dedikerte servere, virtuelle servere, lagring, sikkerhetstjenester og nettverksløsninger. Disse tjenestene kan tas i bruk ved behov og gir full ekstern tilgang og kontroll, slik at du kan skape egne, tilpassede nettskymiljøer – offentlig, privat eller hybrid.

Skydatasentre er kjernen i den nye IT-infrastrukturen. Skytjenester gjør data og løsninger tilgjengelige når som helst fra hvor som helst, og kan enkelt skaleres opp – eller ned etter behov. Hybride skyløsninger gir deg muligheten til å utnytte eksisterende IT-investeringer samtidig som du får bruke utvalgte og nøye tilpassede skydataløsninger. Alt koblet sømløst sammen i en hybrid modell, som gir bedriften fleksibilitet og sikkerhet etter behov og ønske.

Mange norske virksomheter opererer i et globalt marked med store svingninger som er vanskelige å forutse. Dette var også tilfellet under Vasaloppet i 2014, hvor det var opp mot 85 000 samtidige brukere på IKT-infrastrukturen. Det ga utfordringer. Derfor valgte arrangøren en skyløsning fra IBM som ga full skalerbarhet – knyttet til faktisk trafikk.
Riktige valg av skyløsning gir konkurransefortrinn og bidrar til økt digitaliseringstakt. Skyen er blitt et miljø for innovasjon og forretningsverdi. Jeg ser frem til å oppleve endringskraften teknologien byr på, og hjelpe norske virksomheter med å ta mulighetene i bruk!

/Arne Norheim

Tidligere administrerende direktør IBM Norge

More stories

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading