Internet of Things (IoT)

IoT geeft asset management nieuwe impuls

Share this post:

Vergeet alle klassieke opvattingen over enterprise asset management (EAM).

Koppeling met een technologie als IoT opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Het managen van de levenscyclus van bedrijfsmiddelen en werkprocessen krijgt daarmee een realtime en mobiele component. Die ontwikkeling blijft niet onopgemerkt.

Met IBM Maximo zijn we onlangs door Gartner voor de negentiende maal aangewezen als leider op het gebied van enterprise asset management. Een succes dat samenhangt met het feit dat we het product voortdurend verder hebben doorontwikkeld en verrijkt met nieuwe technologieën. Zaken als internet of things (IoT), cognitieve computing, koppeling aan externe databronnen, blockchain-technologie en augmented reality. Daar komt bovendien mobile bij: met Maximo Anywhere is alles te managen vanaf de smartphone of tablet.

Waar Maximo in het verleden primair de gebruiker specifieke inzicht verschafte in de bedrijfsmiddelen, worden deze assets door de inzet van sensortechnologie en IoT realtime met het systeem verbonden. De traditionele EAM wordt daarmee verrijkt met relevante informatie over de intensiteit van gebruik, de staat van onderhoud en externe omstandigheden. Denk hierbij aan weersinvloeden op een specifieke locatie.

Enterprise assets krijgen hierdoor voor klanten een geheel nieuwe waarde. Bijvoorbeeld in het kader van geoptimaliseerd onderhoud, inventarisatie, planning, audits en de creatie van nieuwe businessmodellen.

Grensverleggend

Dat leidt tot grensverleggende mogelijkheden. Neem het beheer van een windmolenpark, waarbij elke turbine na een bepaalde hoeveelheid draaiuren een specifieke vorm van onderhoud nodig heeft. In een traditioneel asset management-systeem bepaal je op basis van de historische gegevens wanneer je dat het beste kunt doen. Wanneer de betreffende onderdelen zijn uitgerust met sensoren, dan is het optimale onderhoudsmoment veel beter te bepalen. Bijvoorbeeld later, omdat er een periode weinig wind was. Of eerder vanwege een storm of andere vormen van extreem weer. Zeker wanneer het systeem is gekoppeld aan externe databronnen, zoals The Weather Company, dat alleen al in Nederland zo’n 5.500 meetpunten heeft, kun je enorme voordelen behalen. Door het combineren van alle data – zowel vanuit de assets als de externe bronnen – binnen een EAM-pakket krijgt de monteur een beter beeld van de status en de te ondernemen acties. Wanneer deze gegevens vervolgens door middel van een mobiel device of een AR-bril geprojecteerd worden, dan kan de monteur adequater aan de slag.

Het gaat zelfs nog verder. Havens, nutsbedrijven, en overheden krijgen met deze combinatie van technologieën niet alleen beter inzicht in hun eigen assets en processen. Door koppeling van alle data binnen een groter geheel kunnen ze uiteindelijk ‘smart infrastructures’ en dito ecosystemen creëren. Voor manufacturers en hun ketenpartners komt de ‘smart industry’ binnen handbereik. Bedrijven kunnen, doordat hun producten worden verrijkt met een informatielaag, hun activiteiten op basis van andere modellen op de markt zetten.

Een liftfabrikant transformeert zo tot een bedrijf dat ‘people movement’ aanbiedt. Een fabrikant van autobanden levert de gewenste profieldiepte als een service. Sensoren vertellen namelijk alles over specifiek gebruik, eventuele a-typische slijtage en externe invloeden. De eindklant profiteert door een lagere prijs, meer flexibiliteit en bovenal een veel betere en op de individuele situatie afgestemde dienstverlening. Het beter en slimmer gebruiken van data gaat, kortom, leiden tot diverse vormen van disruptie.

Businesspartners

Uiteraard verschillen de mogelijkheden en kansen per sector en per bedrijf. Onze businesspartners spelen een belangrijke rol in de advisering en implementatie van IBM Maximo. Het zijn steevast partijen, die het product vaak als geen ander kennen en altijd de benodigde technische expertise en industrie-specifieke kennis meebrengen. Zij zijn in staat om de oplossing optimaal in te richten en met de klant mee te denken hoe zij de toepassing nog verder kunnen benutten en verrijken. Onder meer met markt- of sectorspecifieke oplossingen.

De cloud speelt daarbij als deliverymodel een steeds belangrijkere rol. Hoewel IBM Maximo bij veel klanten on-premise draait, maken steeds meer gebruikers de stap naar de cloud. Zeker bij het faciliteren van een mobiele workforce en de koppeling met IoT en externe databronnen en bijvoorbeeld IBM Watson kunstmatige intelligentie. Cloud is daarbij vooral een middel en geen doel op zichzelf.

Zoals gezegd is ook de beweging naar mobiel een belangrijke volgende stap. Alle functionaliteit wordt beschikbaar voor de mobiele medewerker, ongeacht het merk of platform. Als IBM doen we daarmee een forse investering in de verdere ontwikkeling van Maximo, om ook de komende jaren leidend te blijven. Download de infographic en onderzoek hoe Maximo voor jouw organisatie kan werken.

Business Partner Manager Netherlands @ IBM for Asset management, Internet of Things, Supply Chain and AI.

More stories

Red Hat OpenShift en MAS – een gouden combinatie

De nieuwste versie van IBM Maximo Application Suite (MAS) draait sinds kort op een Red Hat OpenShift-infrastructuur. Welke nieuwe mogelijkheden brengt dat met zich mee en wat zijn daarvan de voordelen? In dit blog gaat Marc Loos, Evangelist Hybrid Cloud, Enterprise Container en IBM Cloud Advocate hier dieper op in. Red Hat OpenShift is een […]

Continue reading

IBM MAS opent een wereld aan mogelijkheden voor edge computing

Softwarematige intelligentie verschuift steeds meer naar de randen van een netwerk: machines, devices, voertuigen en camera’s. Doordat deze IoT-apparaten steeds slimmer worden, kunnen ze autonoom beslissingen nemen. Dat opent een wereld aan mogelijkheden voor werkzaamheden met IBM Maximo Application Suite (MAS). IBM MAS is een software suite met verschillende Enterprise Asset Management-tools, zoals voor visuele […]

Continue reading

IBM MAS opens up a world of opportunity for edge computing

Software intelligence is shifting more to the edges of a network: machines, devices, vehicles and cameras. As these IoT devices get smarter, they can make decisions autonomously. This opens up a world of opportunity for IBM Maximo Application Suite (MAS). IBM MAS is a software suite with various Enterprise Asset Management tools, such as visual […]

Continue reading