Internet of Things (IOT)

IoT geeft asset management nieuwe impuls

Share this post:

Vergeet alle klassieke opvattingen over enterprise asset management (EAM).

Koppeling met een technologie als IoT opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Het managen van de levenscyclus van bedrijfsmiddelen en werkprocessen krijgt daarmee een realtime en mobiele component. Die ontwikkeling blijft niet onopgemerkt.

Met IBM Maximo zijn we onlangs door Gartner voor de negentiende maal aangewezen als leider op het gebied van enterprise asset management. Een succes dat samenhangt met het feit dat we het product voortdurend verder hebben doorontwikkeld en verrijkt met nieuwe technologieën. Zaken als internet of things (IoT), cognitieve computing, koppeling aan externe databronnen, blockchain-technologie en augmented reality. Daar komt bovendien mobile bij: met Maximo Anywhere is alles te managen vanaf de smartphone of tablet.

Waar Maximo in het verleden primair de gebruiker specifieke inzicht verschafte in de bedrijfsmiddelen, worden deze assets door de inzet van sensortechnologie en IoT realtime met het systeem verbonden. De traditionele EAM wordt daarmee verrijkt met relevante informatie over de intensiteit van gebruik, de staat van onderhoud en externe omstandigheden. Denk hierbij aan weersinvloeden op een specifieke locatie.

Enterprise assets krijgen hierdoor voor klanten een geheel nieuwe waarde. Bijvoorbeeld in het kader van geoptimaliseerd onderhoud, inventarisatie, planning, audits en de creatie van nieuwe businessmodellen.

Grensverleggend

Dat leidt tot grensverleggende mogelijkheden. Neem het beheer van een windmolenpark, waarbij elke turbine na een bepaalde hoeveelheid draaiuren een specifieke vorm van onderhoud nodig heeft. In een traditioneel asset management-systeem bepaal je op basis van de historische gegevens wanneer je dat het beste kunt doen. Wanneer de betreffende onderdelen zijn uitgerust met sensoren, dan is het optimale onderhoudsmoment veel beter te bepalen. Bijvoorbeeld later, omdat er een periode weinig wind was. Of eerder vanwege een storm of andere vormen van extreem weer. Zeker wanneer het systeem is gekoppeld aan externe databronnen, zoals The Weather Company, dat alleen al in Nederland zo’n 5.500 meetpunten heeft, kun je enorme voordelen behalen. Door het combineren van alle data – zowel vanuit de assets als de externe bronnen – binnen een EAM-pakket krijgt de monteur een beter beeld van de status en de te ondernemen acties. Wanneer deze gegevens vervolgens door middel van een mobiel device of een AR-bril geprojecteerd worden, dan kan de monteur adequater aan de slag.

Het gaat zelfs nog verder. Havens, nutsbedrijven, en overheden krijgen met deze combinatie van technologieën niet alleen beter inzicht in hun eigen assets en processen. Door koppeling van alle data binnen een groter geheel kunnen ze uiteindelijk ‘smart infrastructures’ en dito ecosystemen creëren. Voor manufacturers en hun ketenpartners komt de ‘smart industry’ binnen handbereik. Bedrijven kunnen, doordat hun producten worden verrijkt met een informatielaag, hun activiteiten op basis van andere modellen op de markt zetten.

Een liftfabrikant transformeert zo tot een bedrijf dat ‘people movement’ aanbiedt. Een fabrikant van autobanden levert de gewenste profieldiepte als een service. Sensoren vertellen namelijk alles over specifiek gebruik, eventuele a-typische slijtage en externe invloeden. De eindklant profiteert door een lagere prijs, meer flexibiliteit en bovenal een veel betere en op de individuele situatie afgestemde dienstverlening. Het beter en slimmer gebruiken van data gaat, kortom, leiden tot diverse vormen van disruptie.

Businesspartners

Uiteraard verschillen de mogelijkheden en kansen per sector en per bedrijf. Onze businesspartners spelen een belangrijke rol in de advisering en implementatie van IBM Maximo. Het zijn steevast partijen, die het product vaak als geen ander kennen en altijd de benodigde technische expertise en industrie-specifieke kennis meebrengen. Zij zijn in staat om de oplossing optimaal in te richten en met de klant mee te denken hoe zij de toepassing nog verder kunnen benutten en verrijken. Onder meer met markt- of sectorspecifieke oplossingen.

De cloud speelt daarbij als deliverymodel een steeds belangrijkere rol. Hoewel IBM Maximo bij veel klanten on-premise draait, maken steeds meer gebruikers de stap naar de cloud. Zeker bij het faciliteren van een mobiele workforce en de koppeling met IoT en externe databronnen en bijvoorbeeld IBM Watson kunstmatige intelligentie. Cloud is daarbij vooral een middel en geen doel op zichzelf.

Zoals gezegd is ook de beweging naar mobiel een belangrijke volgende stap. Alle functionaliteit wordt beschikbaar voor de mobiele medewerker, ongeacht het merk of platform. Als IBM doen we daarmee een forse investering in de verdere ontwikkeling van Maximo, om ook de komende jaren leidend te blijven. Download de infographic en onderzoek hoe Maximo voor jouw organisatie kan werken.

IBM Watson Internet of Things, Business Partner Manager, Benelux

More Internet of Things (IOT) stories

De volgende stap in de digitale transformatie van de publieke sector

Er bestaat geen twijfel over dat “digitale transformatie” aan de basis lag van de digitale strategie van de afgelopen vijf jaar. Overheidsinstellingen over de hele wereld zijn op zoek gegaan naar manieren om hun processen te digitaliseren en meer open platformen aan te bieden met een veilige toegang tot gegevens. Vandaag de dag kijken deze […]

Continue reading

Waarom een digitale transformatie begint met workflows die mensen en technologie samenbrengen.

  Bedrijfsproblemen zouden niet eenvoudig opgelost kunnen worden — als ze überhaupt al opgelost konden worden. Een van ‘s werelds grootste bedrijven uit de voedings- en drankenindustrie had een proces nodig om de verkoopresultaten te meten en snel nieuwe oplossingen in hun portfolio met 200 merken door te voeren. Op andere plaatsen in Europa probeerden […]

Continue reading

Een nieuwe telg in de mainframe wereld

Kenners weten het Althans een groot vermoeden leefde bij hen. Zo eens in de twee jaar gebeurt het. Een nieuwe telg in de mainframe wereld! En deze week, 12 september, is hij door IBM aangekondigd, het nieuwe systeem. Volledig in lijn met de verwachtingen kreeg het de naam: IBM Z15 de IBM Z15 Het nummer […]

Continue reading