Generic

De meerwaarde van verbondenheid

Share this post:

Een collega van me vond de onderstaande foto en nam die mee naar onze bespreking. Hij vond de opname bruikbaar voor ons IoT-evenement van 6 oktober. Ik ben het helemaal met hem eens, want het beeld dat je hier ziet is symbolisch voor de situatie in onze economie.

Zo heb je overal nog processen die op zichzelf staan, zoals de molen op de voorgrond. Die draaien nog prima en ze kunnen eigenlijk nog best een behoorlijke tijd mee. Eventueel kan hun technische levensduur ook nog wel een eindje worden opgerekt. Een nadeel van van zulke stand alone processen is dat wat zich daarbinnen afspeelt niet voldoende helder is. De molenaar weet het in grote lijnen, maar ook niet precies. Hij gaat af op zijn kennis, zijn ervaring en zijn intuïtie. Niet op harde data. En hij zal zeker leren van de ervaringen van collega-molenaars, maar dat is een traag verlopend proces.

De nieuwe wereld

Achter de molen verrijst een modern, strak windmolenpark. Op de achtergrond is er ergens een operator, maar die zie je niet. Dit is de nieuwe wereld. Daarin kan het wat onpersoonlijk aandoen, maar er staan enorme voordelen tegenover. De windturbines staan niet op zichzelf, maar zijn onderling verbonden in een netwerk. Als ze bovendien van sensoren worden voorzien en van software die de data analyseert dan is er sprake van een intelligent netwerk. Dat netwerk ontwikkelt inzicht in zaken die anders verborgen zouden blijven.

Ik zal een voorbeeld geven. Als er 25 identieke turbines in het veld zijn opgenomen en twee daarvan presteren duidelijk minder dan de rest, dan kun je naar de oorzaken gaan zoeken en optimalisaties aanbrengen. Ook kan door analyse van de data duidelijk worden welke signalen voorafgaan aan storingen. Er kunnen dan alerts worden ingesteld voor als zich zulke signalen voordoen, waardoor preventief onderhoud mogelijk wordt. Gevolg: een continue storingsvrije performance.

Data verzamelen

De sensoren kunnen ook atmosferische data gaan verzamelen, wat een nieuwe inkomstenbron kan zijn voor de operator. Hij is namelijk niet langer louter energieproducent, maar ook dataproducent. In deze hoek zitten allerlei mogelijk disruptieve toepassingen. Met andere woorden: connected molens zijn meer dan alleen molens. Het zijn ook datageneratoren.

Het ontwerp en de exploitatie van dergelijke connected infrastructuren vraagt om een andere benadering van de architectuur en de inrichting van zo’n netwerk. Al bij het ontwerp moet worden nagedacht over de onderlinge verbondenheid en de gevoeligheid van het netwerk dankzij allerlei typen sensors. Die ‘zintuigen’ moeten al in het ontwerp worden ingebakken.
En vervolgens is er voor de operationele sturing goede software nodig en aansluiting bij machine learning toepassingen voor de analyse van de data. Omschakeling naar een connected economie vraagt ook om omschakeling in het denken en in het portfolio aan tools dat wordt ingezet bij dit ‘nieuwe connected denken’.

Een architectuur van drie wieken

IBM biedt een dekkend portfolio voor de architectuur van zulke Internet of Things toepassingen. Ik gebruik daarvoor het beeld van de drie wieken van de windmolen. Voor het ontwerp van zo’n molen maak je gebruik van continuous engineering software. Dat is de eerste wiek. Daarbij gaat het met name om een stuk product development.

Als de molen eenmaal is geplaatst, gaat het om asset management, facility management en predictive maintenance. Wat de analyse van de ongestructureerde data betreft gaat het om de connectie met Watson IoT for Connected Products. Dat is de tweede wiek van de molen.

Bij de derde wiek gaat het om innovatieve toepassingen, zoals inspectie met behulp van drones en inzet van visual recognition technology. Of om de ontwikkeling van nieuwe business modellen met behulp van de gegenereerde datastromen.

De drie wieken van de windmolen vormen samen het nieuwe speelveld van het Internet of Things. Van specifieke, branchegerichte IoT-oplossingen verwacht ik de komende jaren behoorlijk wat ‘disruptie’.

Is jouw business klaar voor zulke IoT-toepassingen? Onderzoek het op ons event Watson IoT Comes to You 2017 op vrijdag 6 oktober in het IBM hoofdkantoor in Amsterdam.

Business Partner Manager Netherlands @ IBM for Asset management, Internet of Things, Supply Chain and AI.

More stories

Technologie in actie op Think Summit 2021

  Corona, de energietransitie en klimaatverandering vragen om business agility… en wel meteen! Organisaties die langzaam uit de startblokken komen bij hun digitale transformatie, worden onherroepelijk ingehaald door concurrenten: bedrijven die wel snel nieuwe, duurzame businessmodellen kunnen realiseren met een remote workforce. Hoe kunnen organisaties innovaties zoals AI, machine learning en hybrid cloud benutten om […]

Continue reading

Rethinking the future with Victoria Bunyard, CTO IBM Benelux

In July 2020, IBM Benelux welcomed Victoria Bunyard as their new CTO. British by birth, Ms Bunyard moved to the Netherlands in 2004 and has found her second home close to the beach in Noordwijk. Her biggest passions? Rowing on the Amstel, skiing, and, of course, driving innovation. When you ask Victoria Bunyard about her […]

Continue reading

IBM joins the High-Tech Software Cluster to help accelerate digital transformation within the Dutch high tech & smart systems industry

The digital journeys of the past decade are now becoming cognitive journeys driven by the maturity of IoT, AI, blockchain, automation, 5G, edge computing and other exponential technologies. As these capabilities are applied at scale, they increasingly result in change to the core of organizations — and their mission-critical capabilities — to reshape their competitive […]

Continue reading