De Nederlandse IBM THINK Blog is gewijd aan de vastlegging van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in deze fast-moving wereld van cognitive computing. Auteurs komend uit verschillende onderdelen van IBM verschaffen inzichten in baanbrekend onderzoekswerk, technologieën en thought leadership in gebieden als  Cloud, Analytics, Internet of Things, Blockchain en meer. Deze blog volgt de IBM Social Computing Guidelines en wordt beheerd door Jamie Vermeulen (Jamie.Vermeulen@nl.ibm.com) en Ruven Klaucke (Ruven.Klaucke@be.ibm.com).

N.B. De berichten op deze site zijn van de schrijver en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de posities, strategieën of meningen van IBM.


The Dutch IBM THINK Blog is dedicated to chronicling insights and developments in the fast-moving world of cognitive computing. Authored by IBM leaders from different areas provide insights into pivotal and disruptive technologies and thought leadership in areas such as Cloud, Analytics, Internet of Things, Blockchain and more. This blog follows IBM’s Social Computing Guidelines and is being managed by Jamie Vermeulen (Jamie.Vermeulen@nl.ibm.com) and Ruven Klaucke (Ruven.Klaucke@be.ibm.com).

N.B. The postings on this site are the writer’s own and don’t necessarily represent IBM’s positions, strategies or opinions.