Integracija
za mobilne usluge

Prava IT infrastruktura može rukovati mobilnim uslugama i izvan centra podataka. Sastavite i izložite API-je. Integrirajte kroz enterprise IT i hibridne cloudove, te ostvarite nove vrijednosti.

Integrirajte osnovne poslovne podatke s mobilnim uslugama.

Podaci
za analitičke usluge

Brzo dohvatite velike količine podataka i efikasno ih stavite na optimalnu lokaciju. Obradite ih u stvarnom vremenu sa sustavima oblikovanim za analitiku i davanje uvida u stvarnom vremenu.

Kreirajte nove poslovne prilike s IT infrastrukturom i analitikom u stvarnom vremenu.

Operacije
za predvidivost usluga

Infrastruktura s pravim dizajnom i sposobnostima upravljanja vam može pomoći u postizanju nenadmašnih razina usluga, pouzdanosti i dostupnosti u današnjem nepredvidivom svijetu.

Visoko dostupna IT infrastruktura

CTO perspektiva

Infrastruktura podešena za kognitivnu eru


Integracija

Konvertirajte u API ekonomiju

S najsnažnijom platformom za API integraciju i upravljanje, IBM pomaže tvrtkama da sigurno rade na inovacijama.

Podaci

Imajte koristi od podataka u stvarnom vremenu

Kvintilijuni bitova podataka se generiraju svaki dan. IBM sustavi pomažu tvrtkama u korištenju prednosti analitičkih usluga.

Operacije

Predvidite budućnost

Sustavi sigurni od potresa. Međuoprema koja otkriva, automatizira i rješava probleme. Rad bez prekida.

Što je novo u IBM Systems

Infografika

Provjerite trendove za IBM Systems


Novogo
dišnja rješenja za podatke

Promjene koje možete napraviti na vašoj softverski definiranoj infrastrukturi da bi imali zdrav i sretan centar podataka.


Gledanje natrag i naprijed

Pund-IT™ objavljuje Tom Rosamilia sastanak s analitičarima na kojem se raspravljalo o napretku i planovima za IBM Systems.


Kognitivno je ovdje za stalno

IBM rukovoditelji govore o glavnim predviđanjima za 2016, o kognitivnom, hibridnom cloudu, pohrani podataka i još više.