IMS High Performance Pointer Checker for z/OS çözümünü keşfedin

IMS™ High Performance Pointer Checker for z/OS® alan kullanımını izler ve fiziksel ya da mantıksal doğrudan işaretçi sorunlarını saptar ve raporlar. Bu raporlar IMS veritabanındaki hataları ve konumlarını tam olarak belirler. IMS veritabanlarını daha iyi uyarlamak için raporlar da oluşturur. IMS veritabanlarının çalışır, iyi ayarlanmmış olmasını ve işaretçi hataları içermemesini sağlar.

IMS HD Pointer Checker kullanarak:

  • Doğrudan işaretçi hatalarını ya da bir veritabanı yeniden düzenleme ihtiyacını saptamak için düzenli olarak veritabanlarını izleyin.
  • Onarım sürecinin bir parçası olarak bozuk bir veritabanını analiz ederek programcılar ya da analistlerin tanılama ve onarım için harcadıkları zamanı azaltın.
IMS High Performance Pointer Checker for z/OS

Bozuk veritabanlarını hızla analiz eder

Aynı zamanda sorunları tanılamak ve onarmak için harcanan zamanı azaltmanızı sağlar.

Raporlar üretir

Sistem uyarlama sürecini kolaylaştıracak raporlar edinin, alan kullanımın raporlayın, birincil ve ikincil dizinlerdeki sorunları saptayın ve raporlayın.

Veritabanlarını onarır

İnteraktif ya da toplu olarak işaretçi veya veri hataları içeren VSAM ve OSAM ile düzenlenen IMS veritabanlarını onarır.

Onarımları hızla gerçekleştirir

Etkilenen veritabanının çevrimdışı duruma alındığı süreyi azaltın.

İnteraktif modda çalışır

Tüm veri bloklarını ya da diğer segmentlere geçmek için tek tek IMS segmentlerini görüntüleyin. Yapılan tüm değişiklikler izlenir ve geri alınamaz.

Toplu kipte çalışır

Veri kümesinden blokları temizleyin ya da blok verilerine değişiklikleri gönderin.