Genel Bakış

IBM Cloud Paks nedir?

Konteynerlerin ve Kubernetes'in ötesinde, kuruluşlar üretim topolojilerini düzenlemeli ve uygulamalarının yönetimini, güvenliğini ve yönetişimini sağlamalıdır.

IBM Cloud Paks, geliştirme süresini %84'e kadar, operasyon giderlerini %75'e kadar azaltan, geliştirme ve yönetime yönelik ortak yazılım hizmetleri, konteynerli IBM ara katman yazılımı ve Açık Kaynak bileşenlerini bütünleştiren, ilk kurumsal düzey, tam donanımlı bulut çözümleridir.* 

Teknik ayrıntıları öğrenin (PDF, 644 KB)

Değer

Eksiksiz, ancak basit

Eksiksiz, ancak basit

Tamamen modüler ve kullanımı kolay olan uygulama, veri ve yapay zeka hizmetleri

IBM sertifikalı

IBM sertifikalı

Tam yazılım grubu desteği ve sürekli güvenlik, uyum ve sürüm uyumluluğu

Her yerde çalışır

Her yerde çalışır

Şirket içi, özel ve genel bulutlarda ve önceden entegre edilmiş sistemlerde

Cloud Paks

5 IBM Cloud Pak bulut yolculuğunuzdaki önemli iş yüklerini kapsar. Kısa sürede devreye almak için IBM Cloud Pak System'ı kullanın

01

Çoklu Bulut Yönetimi

Olay yönetimi, altyapı yönetimi, uygulama yönetimi, çoklu küme yönetimi, ağ ucu yönetimi, mevcut araçlar ve süreçlerle entegrasyon gibi çeşitli hibrit, çoklu bulut yönetimi yetenekleri genelinde tutarlı bir görünürlük, otomasyon ve yönetişim sağlanmasına yardımcı olur.

Bulut görünürlüğünü, yönetişimini ve otomasyonunu iyileştirin

Çoklu Bulut Yönetimi simgesi

02

Entegrasyon

Entegrasyon ve dijital dönüşüm girişimlerinizin tümü için gereken hızı, esnekliği, güvenliği ve ölçeği desteklemeye yardımcı olur ve API yaşam döngüsü, uygulama ve veri entegrasyonu, ileti sistemi ve olaylar, yüksek hızlı aktarım ve entegrasyon güvenliği dahil birçok yetenekle önceden entegre edilmiş olarak gelir.

Uygulama, veri, bulut hizmetleri ve API'leri entegre edin

Entegrasyon simgesi

03

Otomasyon

İş kullanıcıları için az kodlu araçlar ve iş yöneticileri için gerçek zamanlı performans görünürlüğüyle Kubernetes'in desteklendiği her yerde, seçtiğiniz bulutlar üzerinde devreye almanıza yardımcı olur. Müşteriler, otomasyon çalıştırma ortamlarını uygulamada değişiklik veya veri geçişi olmadan taşıyabilir ve tek bir satıcı firmaya bağlı kalmadan, uygun ölçekte otomasyon yapabilir.

İş sürecini, kararlarını ve içeriğini dönüştürün

 

Otomasyon simgesi

04

Uygulamalar

Mikro hizmet işlevleri ve sunucusuz bilgi işlem desteği dahil, yerleşik geliştirici araçları ve süreçlerinden yararlanarak bulut tabanlı uygulamaların oluşturulma sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Mevcut IBM ara katman yazılımı müşterileri modernizasyona giden en makul yolu elde ederken, müşteriler her bulutta uygulamaları kısa sürede oluşturabilir.

Uygulamaları oluşturun, devreye alın ve çalıştırın

Uygulamaların simgesi

05

Veri

Verilerin toplanması, düzenlenmesi ve analizi süreçlerini birleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olur. Kuruluşlar entegre bir bulut tabanlı mimari sayesinde verileri içgörülere dönüştürebilir. IBM Cloud Pak for Data, IBM, açık kaynak ve üçüncü kişi mikro hizmet eklentilerinin entegre bir kataloğuyla benzersiz müşteri verileri ve yapay zeka ortamlarına göre kolayca özelleştirilebilir ve geliştirilebilir.

Verileri toplayın, düzenleyin ve analiz edin

Veri simgesi