Genel Bakış

IBM Cloud Paks nedir?

Kuruluşlar, konteynerlerin ve Kubernetes'in ötesinde üretim topolojileri için orkestrasyon uygulamaya ve uygulamaları için yönetim, güvenlik ve yönetişim sağlamaya ihtiyaç duyuyor.

Kurumsal kullanıma hazır, konteynerli yazılım çözümleri olan IBM Cloud™ Paks, müşterilere temel iş uygulamalarını herhangi bir buluta taşımak için açık, daha hızlı ve daha güvenli bir yol sunuyor. Her IBM Cloud Pak™, geliştirme süresini %84'e ulaşan oranda kısaltmak ve operasyonel giderleri %75'e ulaşan oranda azaltmak için tasarlanan ortak bir entegrasyon katmanı üzerinde geliştirme ve yönetim için konteynerli IBM ara katman yazılımlarını ve ortak yazılım hizmetlerini içerir.* IBM Cloud Paks, Red Hat® OpenShift®'in çalıştığı her yerde çalışır ve Red Hat OpenShift on IBM Cloud üzerinde üretkenlik ve performans için optimize edilmiştir.

Değer

Kapsamlı, ancak basit

Tamamen modüler ve kullanımı kolay olan uygulama, veri ve yapay zeka hizmetleri

IBM sertifikalı

Yazılım takımı için tam destek ve sürekli güvenlik, uygunluk ve sürüm uyumluluğu

Her yerde çalıştırın

Şirket içinde, özel ve genel bulutlarda ve önceden entegre edilmiş sistemlerde çalıştırın

Tüm bulutlar genelinde çalışmanın ve yönetmenin en iyi yolu

IBM Cloud Paks'in IBM Cloud üzerinde çalıştırılması, kritik uygulamalarınızın iş için en güvenli bulut üzerinde geliştirilmesine ve yönetilmesine odaklanmanıza olanak sağlar.

IBM Cloud Paks

Altı adet IBM Cloud Pak, buluta yolculuğunuzdaki önemli iş yüklerini kapsar.

01

Uygulamalar

IBM Cloud Pak™ for Applications, mikro hizmet işlevleri ve sunucusuz bilgi işlem desteği dahil olmak üzere, yerleşik geliştirici araçlarından ve süreçlerinden yararlanarak bulut tabanlı uygulamaların oluşturulmasını hızlandırmaya yardımcı olur. Müşteriler uygulamaları herhangi bir bulut üzerinde kısa sürede oluşturabilirken, mevcut IBM ara katman yazılımı müşterileri de modernizasyona giden en doğru yolu elde eder.

02

Veri

IBM Cloud Pak™ for Data, verilerin toplanmasını, düzenlenmesini ve analiz edilmesini birleştirmeye ve basitleştirmeye yardımcı olur. Kuruluşlar entegre bir bulut tabanlı mimari sayesinde verileri içgörülere dönüştürebilir. IBM Cloud Pak for Data; IBM, açık kaynak ve üçüncü kişi mikro hizmet eklentilerinden oluşan entegre bir katalog aracılığıyla, benzersiz müşteri verilerine ve yapay zeka ortamlarına göre kolayca özelleştirilebilir ve genişletilebilir.

03

Entegrasyon

IBM Cloud Pak™ for Integration, entegrasyon ve dijital dönüşüm girişimlerinizin tümü için gereken hızı, esnekliği, güvenliği ve ölçeği desteklemeye yardımcı olur ve API yaşam döngüsü, uygulama ve veri entegrasyonu, ileti sistemi ve olaylar, yüksek hızlı aktarım ve entegrasyon güvenliği dahil birçok yetenekle önceden entegre edilmiş olarak gelir.

Uygulama, veri, bulut hizmetleri ve API'leri entegre edin

04

Otomasyon

IBM Cloud Pak™ for Automation, iş kullanıcıları için düşük kodlu araçlar ve iş yöneticileri için gerçek zamanlı performans görünürlüğüyle kendi seçeceğiniz ve Kubernetes'in desteklendiği herhangi bir bulut üzerinde devreye almanıza yardımcı olur. Müşteriler, uygulamada herhangi bir değişiklik veya veri geçişi gerekmeksizin otomasyon çalıştırma zamanı ortamlarını taşıyabilir ve tek bir satıcı firmaya bağlı kalmadan, uygun ölçekte otomatikleştirme gerçekleştirebilirler.

05

Çoklu Bulut Yönetimi

IBM Cloud Pak™ for Multicloud Management, olay yönetimi, altyapı yönetimi, uygulama yönetimi, çoklu küme yönetimi, edge yönetimi, mevcut araçlarla ve süreçlerle entegrasyon gibi çeşitli hibrit, çoklu bulut yönetimi yetenekleri genelinde tutarlı bir görünürlük, otomasyon ve yönetişim sağlanmasına yardımcı olur.

06

Güvenlik

IBM Cloud Pak™ for Security, gizli tehditlerin açığa çıkarılmasına, bunların getirdiği risklere ilişkin bilgiye dayalı kararlar alınmasına ve ardından, verileri bulunduğu yerden taşımadan bu tehditlere daha hızlı müdahale edilmesine yardımcı olur. Müşteriler, araçları entegre edebilir ve iş akışlarını herhangi bir yerde çalışabilen bir güvenlik platformu kullanarak hibrit, çoklu bulut ortamları genelinde birbirine bağlayabilir.

IBM Cloud Paks: Modernizasyon ve buluta geçiş için açık, daha hızlı, daha güvenilir bir yöntem.