Genel Bilgiler

IBM Cloud Paks nedir?

Kuruluşlar, konteynerlerin ve Kubernetes'in ötesinde üretim topolojileri için orkestrasyon uygulamaya ve uygulamaları için yönetim, güvenlik ve yönetişim sağlamaya ihtiyaç duyuyor.

Kurumsal kullanıma hazır, konteynerli yazılım çözümleri olan IBM Cloud™ Paks, müşterilere temel iş uygulamalarını herhangi bir buluta taşımak için açık, daha hızlı ve daha güvenli bir yol sunuyor. Her IBM Cloud Pak™, geliştirme süresini %84'e ulaşan oranda kısaltmak ve operasyonel giderleri %75'e ulaşan oranda azaltmak için tasarlanan ortak bir entegrasyon katmanı üzerinde geliştirme ve yönetim için konteynerli IBM ara katman yazılımlarını ve ortak yazılım hizmetlerini içerir.* IBM Cloud Paks çözümleri, Red Hat® OpenShift®'in çalıştığı her yerde çalışır ve Red Hat OpenShift on IBM Cloud üzerinde üretkenlik ve performans için optimize edilmiştir.

Teknik ayrıntıları öğrenin (PDF, 629 KB)

Değer

Eksiksiz, ancak basit

Tamamen modüler ve kullanımı kolay olan uygulama, veri ve yapay zeka hizmetleri

IBM sertifikalı

Tam yazılım grubu desteği ve sürekli güvenlik, uyum ve sürüm uyumluluğu

Her yerde çalışır

Şirket içinde, özel ve genel bulutlar üzerinde ve önceden entegre edilmiş sistemlerde

Cloud Paks

Altı adet IBM Cloud Paks çözümü, bulut yolculuğunuzdaki önemli iş yüklerini karşılar. Kısa sürede devreye almak için IBM Cloud Pak System'ı kullanın

05

Çoklu Bulut Yönetimi

Olay yönetimi, altyapı yönetimi, uygulama yönetimi, çoklu küme yönetimi, ağ ucu yönetimi, mevcut araçlar ve süreçlerle entegrasyon gibi çeşitli hibrit, çoklu bulut yönetimi yetenekleri genelinde tutarlı bir görünürlük, otomasyon ve yönetişim sağlanmasına yardımcı olur.

Bulut görünürlüğünü, yönetişimini ve otomasyonunu iyileştirin

03

Entegrasyon

Entegrasyon ve dijital dönüşüm girişimlerinizin tümü için gereken hızı, esnekliği, güvenliği ve ölçeği desteklemeye yardımcı olur ve API yaşam döngüsü, uygulama ve veri entegrasyonu, ileti sistemi ve olaylar, yüksek hızlı aktarım ve entegrasyon güvenliği dahil birçok yetenekle önceden entegre edilmiş olarak gelir.

Uygulama, veri, bulut hizmetleri ve API'leri entegre edin

04

Otomasyon

İş kullanıcıları için az kodlama gerektiren araçlar ve iş yöneticileri için gerçek zamanlı performans görünürlüğüyle, seçtiğiniz bulutlar üzerinde devreye almanıza yardımcı olur. Müşteriler, otomasyon çalıştırma ortamlarını uygulamada değişiklik veya veri geçişi olmadan taşıyabilir ve tek bir satıcı firmaya bağlı kalmadan, uygun ölçekte otomasyon yapabilir.

İş sürecini, kararlarını ve içeriğini dönüştürün

 

01

Uygulamalar

Mikro hizmet işlevleri ve sunucusuz bilgi işlem desteği dahil, yerleşik geliştirici araçları ve süreçlerinden yararlanarak bulut tabanlı uygulamaların oluşturulma sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Mevcut IBM ara katman yazılımı müşterileri modernizasyona giden en makul yolu elde ederken, müşteriler her bulutta uygulamaları kısa sürede oluşturabilir.

Uygulamaları oluşturun, devreye alın ve çalıştırın

02

Veri

Verilerin toplanması, düzenlenmesi ve analizi süreçlerini birleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olur. Kuruluşlar entegre bir bulut tabanlı mimari sayesinde verileri içgörülere dönüştürebilir. IBM Cloud Pak for Data, IBM, açık kaynak ve üçüncü kişi mikro hizmet eklentilerinin entegre bir kataloğuyla benzersiz müşteri verileri ve yapay zeka ortamlarına göre kolayca özelleştirilebilir ve geliştirilebilir.

Verileri toplayın, düzenleyin ve analiz edin