IBM Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti stupa na snagu 01. decembra 2020.god.

Prethodna verzija ove Izjave dostupna je ovde

U kompaniji IBM prepoznajemo značaj zaštite vaših ličnih podataka i posvećeni smo njihovoj odgovornoj obradi i usklađenosti sa primenjivim zakonima o zaštiti podataka u svim zemljama u kojima radi kompanija IBM. 

U ovoj Izjavi o privatnosti opisuju se opšte prakse o privatnosti kompanije IBM koje se primenjuju na informacije o ličnosti koje prikupljamo, koristimo i delimo o našim klijentima, poslovnim partnerima, dobavljačima i ostalim organizacijama sa kojima kompanija IBM ima poslovan odnos ili razmišlja o tome kao i pojedince koji rade za njih. Ova Izjava o privatnosti se ne primenjuje u meri u kojoj kompanija IBM obrađuje podatke o ličnosti u ime klijenata radi njihove koristi i pod njihovom kontrolom (kao "obrađivač"), poput Cloud usluga ili aplikacija ("aplikacije"). Može se primeniti na prikupljanje podataka u vezi sa ovlašćenim korisnicima navedenih usluga u meri u kojoj kompanija IBM obrađuje ove podatke radi svojih sopstvenih interesa (kao "rukovalac").

Ovu Izjavu o privatnosti prati IBM Izjava o privatnosti na mreži, što pruža dodatne informacije u onlajn kontekstu, uključujući angažovanje. Možemo obezbediti dodatne ili specifičnije informacije o prikupljanju ili korišćenju ličnih podataka na veb lokacijama ili u vezi sa specifičnim proizvodom ili uslugom. 

Zašto i kako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke 

Možemo prikupiti vaše lične podatke kao pojedinačne u različite svrhe, poput sledećeg: 

 • Pristup i upotreba veb lokacija ili druge usluge na mreži (uključujući "aplikacije")
  Prilikom ulaska na neku od naših veb lokacija ili korišćenja usluge na mreži (gde reference na usluge na mreži obuhvataju aplikacije na radnoj površini ili mobilnom uređaju ili "aplikacije"), beležimo informacije koje su neophodne da bismo Vam obezbedili pristup, za rad veb lokacije i kako bismo radili u saglasnosti sa sigurnosnim i pravnim zahtevima koji se tiču rada lokacije, poput lozinki, IP adrese i postavki pregledača. Mi takođe prikupljamo podatke o vašim aktivnostima tokom vaše posete kako bismo prilagodili vaše iskustvo na veb lokaciji, poput snimanja vaših ličnih podešavanja i postavki, i prikupili statistiku koja nam pomaže da poboljšamo i dalje razvijemo naše veb lokacije, proizvode i usluge.

 • Odgovaranje na zahtev za informacijama, porudžbinu ili podršku
  Kada nas kontaktirate (onlajn ili oflajn) u vezi sa zahtevom za informacije, da biste poručili proizvod ili uslugu, obezbedili podršku ili učestvovali u forumu ili drugoj alatki društvenih funkcija, prikupljamo informacije koje su neophodne da se ispuni vaš zahtev, da bismo vam dodelili pristup proizvodu ili usluzi, da bismo vam obezbedili podršku i da bismo mogli da vas kontaktiramo. Na primer, mi prikupljamo vaše ime i kontakt informacije, detalje o vašem zahtevu i vašem ugovoru sa nama i ispunjenju, isporuci i fakturisanju vaše porudžbine i mi možemo uključiti i informacije o ispitivanju zadovoljstva klijenta. Zadržavamo takve informacije u administrativne svrhe, braneći naša prava i u vezi sa našim odnosom sa vama.

  Kada navedete svoje ime i kontakt informacije da biste se registrovali u vezi sa navedenim zahtevom, registracija može služiti radi identifikacije kada posetite naše veb lokacije. Za porudžbinu većine usluga i proizvoda potrebno je da imate registrovani IBMid. Registracija vam takođe može omogućiti da prilagodite i kontrolišete svoja podešavanja privatnosti. 

 • Vaše korišćenje IBM Cloud usluga 
  Mi prikupljamo informacije o vašem korišćenju IBM Cloud usluga da bismo omogućili rad funkcija proizvoda, poboljšali vaše korisničko iskustvo, prilagodili naše interakcije sa vama, obavestili naše klijente o ukupnom korišćenju usluga, obezbedili podršku i poboljšali i razvili naše proizvode i usluge. Za detalje o tehnologijama koje koristimo, ličnim podacima koje prikupljamo kao i o tome kako kontrolišemo ili blokiramo praćenje ili brišemo kolačiće, pročitajte u IBM Izjava o privatnosti na mreži

 • Kontaktiranje zaposlenih od naših klijenata, potencijalnih klijenata, partnera i dobavljača 
  U našem odnosu sa klijentima i volonterima, partnerima i dobavljačima, oni nam takođe obezbeđuju i poslovne kontakt informacije (kao što su ime, poslovni kontakt detalji, položaj ili titula njihovih zaposlenih, izvođača, savetnika i ovlašćenih korisnika) radi upravljanja ugovorima, ispunjavanja, isporuke proizvoda i usluga, obezbeđivanja podrške, fakturisanja i upravljanja uslugama ili odnosom. 

 • Informacije o posetiocima 
  Registrujemo pojedince koji posećuju naše lokacije (ime, identifikacija i poslovne kontakt informacije) i koristimo video nadzor radi bezbednosti i sigurnosti stvari i lica, kao i u regulatorne svrhe. 

 • Marketing 
  Većina informacija koje prikupljamo o vama dolazi od naših direktnih interakcija sa vama. Kada se registrujete za događaj, možemo prikupljati informacije (onlajn ili oflajn) u vezi sa organizacijom događaja, i tokom događaja, poput učešća u sesijama i rezultatima anketa. Mi kombinujemo lične podatke koje prikupimo da bismo napravili zbirnu analizu i poslovnu inteligenciju za obavljanje našeg poslovanja i u marketinške svrhe. Možete odabrati da primate informacije e-poštom, telefonom ili sporom poštom o našim proizvodima i uslugama. Kada posećujete naše veb lokacije ili korišćenjem naših usluga možemo vam obezbediti personalizovane informacije. Uvek se možete odjaviti od primanja personalizovane komunikacije od kompanije IBM ako podesite željena podešavanja za marketinšku korespondenciju ovde. Za prijave, pratite uputstva o odjavi koja se nalaze na kraju svake e-pošte. Više informacija možete pronaći u IBM Izjavi o privatnosti na mreži

  Kada navedemo da koristimo vaše lične podatke u vezi sa zahtevom, porudžbinom, transakcijom ili ugovorom (ili pripremom ugovora) ili da bismo vam obezbedili usluge koje ste zahtevali (poput veb lokacije), to radimo jer nam je neophodno za sprovođenje ugovora sa vama. 

  Kada navedemo da koristimo vaše podatke o ličnosti u vezi sa marketingom, poboljšavanjem ili razvojem naših proizvoda ili usluga, radi bezbednosti i sigurnosti, ili regulatornih zahteva koji nisu u vezi sa vašim ugovorom ili zahtevom, to činimo na osnovu legitimnih interesa nas ili nezavisne strane, ili uz vaš pristanak. Kada prikupljamo i koristimo vaše lične podatke koji su predmet EU zakonodavstva o privatnosti, to može uticati na Vaša prava

Deljenje ličnih podataka 

Kao globalna organizacija koja nudi široki raspon proizvoda i usluga, sa poslovnim procedurama, strukturama upravljanja i tehničkim sistemima koji prelaze granice, IBM implementira globalne politike, zajedno sa standardima i procedurama, za stalnu zaštitu ličnih informacija. Kao globalna kompanija, mi možemo podeliti informacije o vama sa našim podružnicama širom sveta i prebaciti ih u zemlje gde poslujemo u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. 

Između IBM kontrolisanih podružnica dajemo pristup samo ličnim podacima koji su potrebni radi obavljanja aktivnosti, neophodne zbog kojih se takav pristup daje. U nekim slučajevima, IBM koristi dobavljače koji se nalaze u različitim zemljama radi prikupljanja, korišćenja, analiziranja i na drugi način obrađivanja ličnih podataka u to ime. 

Gde je primenjivo, IBM može takođe deliti vaše lične podatke sa izabranim partnerima da bi nam pomogli da vam pružimo, ili kompaniji za koju radite, proizvode ili usluge, ili da ispunimo vaše zahteve ili uz vaš pristanak. Kada biramo naše dobavljače i partnere, uzimamo u obzir njihove procedure rukovanja podacima. 

Ako IBM odluči da proda, kupi, se spaja ili da na drugi način reorganizuje kompanije u nekim zemljama, takva transakcija može uključivati objavljivanje ličnih podataka potencijalnim ili aktuelnim kupcima ili prijem navedenih informacija od prodavaca. Praksa je kompanije IBM da zahteva odgovarajuću zaštitu za podatke o ličnosti u ovim vrstama transakcija. 

Imajte na umu da se u nekim slučajevima lični podaci mogu otkriti vladinim ustanovama za vreme sudskih i pravnih procesa ili po naredbi suda. Možemo takođe deliti vaše lične podatke da bismo zaštitili prava ili vlasništvo kompanije IBM, naše poslovne partnere, dobavljače ili klijente i ostale kada osnovano verujemo da su navedena prava ili vlasništvo pod uticajem ili mogu biti pod uticajem. 

Međunarodni transferi

Međunarodni otisak kompanije IBM obuhvata veliki broj transfera ličnih podataka između različitih podružnica, kao i nezavisnih proizvođača koji se nalaze u zemljama u kojima poslujemo. Neke zemlje su usvojile restrikcije za transfere ličnih podataka, u vezi sa kojima kompanija IBM sprovodi različite mere, uključujući:

 • Kada je potrebno, IBM implementira Standardne ugovorne klauzule koje je odobrila EU Komisija ili slične ugovorne klauzule u drugim zakonima. To obuhvata transfere dobavljačima ili drugim trećim licima. Možete zahtevati primerak EU Standardnih ugovornih klauzula ovde.
 • Kompanija IBM posluje u skladu sa APEC Prekograničnim pravilima o privatnosti (CBPR) sistema.

Dok se EU-SAD i Švajcarsko-SAD Okvir o zaštiti privatnosti više ne koristi ili više nije pouzdan za prenos podataka o ličnosti, kompanija IBM nastavlja da radi u saglasnosti sa svim obavezama EU-SAD Okvira o zaštiti privatnosti i Švajcarsko-SAD Okvira o zaštiti privatnosti. Više informacija se može pronaći ovde: Smernice IBM Okvira o zaštiti privatnosti i Tržišni sektor SAD.

Bezbednost i tačnost podataka 

Nameravamo da vaše lične podatke zaštitimo i očuvamo njihovu tačnost. Kompanija IBM primenjuje opravdane fizičke, administrativne i tehničke mere zaštite vaših ličnih podataka u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa, upotrebe i otkrivanja. Na primer, određene osetljive lične podatke, kao što su informacije o kreditnim karticama, šifrujemo prilikom prenosa preko Interneta. Od dobavljača takođe zahtevamo da takve podatke štite od neovlašćenog pristupa, upotrebe i otkrivanja. 

Period zadržavanja 

Nećemo zadržavati lične podatke duže od perioda koji je potreban da se ispuni svrha za koju se obrađuju, uključujući bezbednost naše obrade usklađene sa zakonskim i regulatornim obavezama (npr. revizija, računovodstvo i statutorni uslovi zadržavanja), rešavanje sporova, i za osnivanje, izvršavanje ili odbranu zakonskih potraživanja u zemljama u kojima poslujemo. 

Zbog toga što okolnosti mogu da variraju u zavisnosti od konteksta i usluga, informacije koje se nalaze u Izjavi o privatnosti na mreži ili pribavljene radi specifičnog razloga mogu dati detaljnije informacije o primenjivim uslovima o zadržavanju informacija.

 

Kako da nas kontaktirate 

Ako imate pitanje u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti, obratite nam se pomoću ovog obrasca. Vaša poruka će biti prosleđena odgovarajućem članu Tima za privatnost podataka kompanije IBM, kao što su Službenici za zaštitu podataka ili članovi njihovih timova. 

Tamo gde je relevantno, rukovalac vašim informacijama o ličnosti je International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 North Castle Drive, Armonk, Njujork, Sjedinjene Države, osim ako nije navedeno drugačije. Gde se zahteva na osnovu zakona o zaštiti podataka da IBM Corp. ili podružnica koju kontroliše zaposli pravnog predstavnika u Evropskoj ekonomskoj oblasti (EEA) ili Ujedinjenom Kraljevstvu, predstavnik za EEA biće IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Holandija; a predstavnik za Ujedinjeno Kraljevstvo biće IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmut, Hempšir, PO6 3AU, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Korporacija IBM nije rukovalac u situacijama kao što su: 

 • Lični podaci obrađeni u vezi sa ugovornim odnosom ili ulaskom u ugovorni odnos sa određenom  
  IBM podružnicom. U ovom slučaju rukovalac ličnih podataka je IBM ugovorna kompanija, koja je pravno lice sa kojom vi ili vaš poslodavac imate, ili ćete imati, ugovor. 

 • Lični podaci koji su prikupljeni na fizičkoj lokaciji ili lokaciji IBM podružnice. U ovom slučaju ta podružnica je rukovalac ličnih podataka.

Vaša prava

Možete zahtevati da pristupite, ažurirate ili ispravite Vaše podatke o ličnosti i pod određenim uslovima, da ih izbrišete. Takođe imate pravo da odbijete direktni marketing. Možete pristupiti proceduri zahteva ovde

Možete imati dodatna prava u skladu sa svojim lokalnim zakonom koji se primenjuje na obradu. Više informacija se može pronaći ovde

Pravo na podnošenje žalbe 

Kada smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka nije u skladu sa primenjivim zakonima za zaštitu podataka, možete podneti žalbu: 

 • Direktno kompaniji IBM pomoću ovog obrasca.
 • Kod nadležnog organa za zaštitu podataka. Ime i kontakt detalji Institucija za zaštitu podataka u Evropskoj Uniji mogu se pronaći ovde.

Promene na našim Izjavama o privatnosti 

Možda ćemo povremeno ažurirati ovu Izjavu o privatnosti da bismo prikazali promene na našim praksama prilikom upravljanja podacima. Revidovana Izjava o privatnosti biće postavljena ovde sa ažuriranim datumom revizije. Preporučujemo da periodično proveravate ima li promena ili ažuriranja. Ako unesemo promenu u našu Izjavu o privatnosti, postavićemo obaveštenje na vrh ove strane tokom 30 dana. Nastavljanjem korišćenja naših veb lokacija nakon stupanja na snagu navedene revizije prepostavljamo da ste pročitali i razumeli promene. 

 

Ostale izjave & smernice o privatnosti