Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti od května 2018.

Ve společnosti IBM si uvědomujeme význam ochrany vašich osobních údajů a jsme odhodláni je zpracovávat odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů ve všech zemích, kde IBM působí.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje obecné postupy ochrany osobních údajů společnosti IBM, které se vztahují na osobní údaje, jež shromažďujeme, používáme a sdílíme a které se týkají našich zákazníků a dalších fyzických osob, v rámci našich zákazníků , obchodních partnerů, dodavatelů a dalších organizací, s nimiž společnost IBM spolupracuje či spolupráci s nimiž zvažuje.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je doplněno Prohlášením o online ochraně osobních údajů IBM, které obsahuje podrobnější informace o online kontextu, včetně náboru pracovníků. Můžeme poskytnout dodatečné nebo konkrétnější informace o shromažďování nebo používání osobních údajů na webových stránkách nebo v souvislosti s konkrétním produktem či službou.

Proč a jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje Vás jakožto fyzické osoby můžeme shromažďovat pro různé účely, jako je např.:

 • Přístup a používání webových stránek nebo jiných online služeb
  Při vstupu na některou z našich webových stránek nebo v případě použití online služby zaznamenáme informace nezbytné pro to, abychom vám mohli poskytnout přístup a řádný provoz webových stránek, stejně tak abychom mohli splnit své povinnosti zabezpečení a zákonné povinnosti v souvislosti s provozem svých stránek, jako jsou heslo, adresa IP nebo nastavení prohlížeče. Rovněž shromažďujeme informace o vaší činnosti během vaší návštěvy za účelem přizpůsobení vašich zkušeností s webovými stránkami, jako jsou záznam vašich předvoleb a nastavení, a za účelem shromáždění statistik, které nám pomáhají se zlepšováním a dalším rozvojem našich webových stránek, produktů a služeb.
 • Reakce na vaše žádosti o informace, objednávky nebo podporu
  V případě, že nás kontaktujete (online či offline) v souvislosti s žádostí o informace, pro objednávku produktu či služby, poskytnutí podpory nebo pro účast na fóru nebo jiném sociálním počítačovém nástroji, shromažďujeme informace nezbytné pro splnění vaší žádosti, za účelem poskytnutí přístupu k produktu nebo službě, poskytnutí podpory nebo abychom vás mohli kontaktovat. Shromažďujeme například vaše jméno a kontaktní údaje, podrobnosti o vaší žádosti a vaší dohodě s námi, jakož i plnění, dodání a fakturaci vaší objednávky. Současně jsme oprávněni zahrnout informace o průzkumu spokojenosti zákazníka. Tyto informace uchováváme pro administrativní účely, ochranu svých práv a v souvislosti se vztahem s vámi.

  Když nám poskytnete své jméno a kontaktní údaje pro registraci v souvislosti s takovou žádostí, registrace může sloužit k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek. Pro objednávku většiny služeb a produktů vyžadujeme, abyste měli zaregistrováno IBMid. Registrace vám může rovněž umožnit přizpůsobovat a ovládat vaše nastavení ochrany soukromí.
 • Vaše používání služeb IBM Cloud Services
  Shromažďujeme informace o vašem používání služeb IBM Cloud Services, abychom umožnili fungování vlastností produktu, zlepšili vaši uživatelskou zkušenost, přizpůsobili na míru svou interakci s vámi, informovali své zákazníky o celkovém používání služeb, poskytovali podporu či zlepšovali a rozvíjeli své produkty a služby. Pro podrobnosti o technologiích, které používáme, osobních údajích, které shromažďujeme, jakož i o tom, jak ovládat a nebo blokovat sledování nebo odstraňovat soubory cookies, odkazujeme na Prohlášení o online ochraně osobních údajů IBM.
 • Kontaktování zaměstnanců našich zákazníků, potenciálních zákazníků, partnerů a dodavatelů
  V našem vztahu se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, partnery a dodavateli nám tito rovněž poskytují obchodní kontaktní informace (jako jsou jméno, obchodní kontaktní údaje, funkce nebo titul jejich zaměstnanců, dodavatelů, poradců a oprávněných uživatelů) pro účely, jako jsou správa smlouvy, plnění, dodávka produktů a poskytování služeb, poskytování podpory, fakturace a správa služeb nebo vztahu.
 • Informace o návštěvnících
  Registrujeme fyzické osoby, které navštěvují naše prostory a lokality (jméno, identifikační údaje a obchodní kontaktní údaje), a používáme bezpečnostní kamery z důvodu zabezpečení a bezpečnosti osob a majetku, jakož i pro regulační účely.
 • Marketing
  Většina informací, které o vás shromažďujeme, pochází z přímé interakce s vámi. Pokud se zaregistrujete na určitou akci, můžeme shromažďovat informace (online nebo offline) ve vztahu k organizaci akce, jakož i během akce, jako je účast na přednáškách a výsledky průzkumů. Osobní údaje, které shromažďujeme, kombinujeme tak, abychom vytvořili souhrnnou analýzu a obchodní informační služby (BI) pro své podnikání a marketingové účely. Můžete se rozhodnout dostávat informace o našich produktech a službách e-mailem, telefonicky nebo poštou, případně si zaregistrovat předplatné. Při návštěvě našich webových stránek nebo používání našich služeb vám můžeme poskytovat přizpůsobené informace. Registraci k odběru přizpůsobených sdělení můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailu na adresu NETSUPP@us.ibm.com. Podrobnější informace najdete v Prohlášení o online ochraně osobních údajů IBM.

V případě, že odkazujeme na používání vašich osobních údajů v kontextu žádosti, objednávky, transakce či smlouvy (nebo v rámci jejich přípravy), nebo pokud vám poskytujeme služby, které požadujete (jako např. webové stránky), činíme tak, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.

V případě, že odkazujeme na používání vašich osobních údajů v souvislosti s marketingem, zlepšením nebo vývojem svých produktů nebo služeb, z důvodů bezpečnosti a zabezpečení nebo pro splnění regulačních požadavků, jinak než v souvislosti s vaší smlouvou nebo žádostí, činíme tak na základě svého oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí osoby či s vaším souhlasem. Pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, na které se vztahuje Legislativa EU o ochraně osobních údajů, může to mít dopady na vaše práva.

Sdílení osobních údajů

Jako globální organizace nabízející širokou paletu produktů a služeb s obchodními procesy, strukturou řízení a technickými systémy, které přesahují hranice, zavedla společnost IBM globální zásady, stejně jako standardy a postupy pro konzistentní ochranu osobních údajů. Jako globální společnost můžeme sdílet informace o vás se svými dceřinými společnostmi po celém světě a převádět je do zemí, kde podnikáme, a to v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Dceřiným společnostem ovládaným společností IBM poskytujeme přístup k osobním údajům pouze dle potřeby a v rozsahu nezbytném pro účely, pro něž je přístup udělen. V některých případech společnost IBM využívá dodavatele se sídlem v různých zemích, kteří shromažďují, používají, analyzují a jinak zpracovávají osobní údaje jejím jménem.

V příslušných případech může společnost IBM rovněž sdílet vaše osobní údaje s vybranými partnery, kteří nám pomáhají poskytovat vám nebo společnosti, pro kterou pracujete, produkty nebo služby, či plnit vaše žádosti, nebo tak činíme s vaším souhlasem. Při výběru svých dodavatelů a partnerů zohledňujeme jejich procesy zacházení s údaji.

Pokud se společnost IBM rozhodne pro prodej, koupi, fúzi nebo jinou reorganizaci podniku v některých zemích, může taková transakce zahrnovat poskytnutí osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo přijetí takových informací od prodávajících. Je běžným postupem společnosti IBM vyžadovat u těchto typů transakcí odpovídající ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si upozornit, že za určitých okolností se mohou na osobní údaje vztahovat povinnosti poskytnutí vládním orgánům v rámci soudních řízení, dle nařízení soudu nebo v rámci zákonného postupu. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet za účelem ochrany práv či majetku IBM, našich obchodních partnerů, dodavatelů či zákazníků IBM a dalších osob, pokud máme rozumný důvod se domnívat, že taková práva či majetek byly či by mohly být dotčeny.

Mezinárodní předávání

Mezinárodní přítomnost společnosti IBM zahrnuje velký počet předávání osobních údajů mezi různými dceřinými společnostmi, stejně jako třetími osobami se sídlem v zemích, kde podnikáme. Některé země zavedly určitá omezení předávání osobních údajů a v souvislosti s tím společnost IBM přijala různá opatření, například:

 • V příslušných případech společnost IBM uplatňuje Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí nebo podobné smluvní doložky v jiných právních řádech. To zahrnuje předávání dodavatelům nebo jiným třetím osobám. Kopii standardních smluvních doložek EU si můžete vyžádat zde.
 • Společnost IBM je certifikována v rámci Zásad přeshraniční ochrany osobních údajů APEC.
 • Společnost IBM je certifikována v rámci rámcové ochrany osobních údajů EU–USA a Švýcarsko–USA. Podrobnější informace najdete zde.

Zabezpečení a správnost informací

Naším cílem je chránit vaše osobní údaje a zachovat jejich správnost. Společnost IBM zavádí přiměřená fyzická, administrativní a technická ochranná opatření, která nám pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním. Například šifrujeme některé citlivé osobní údaje, jako jsou informace o kreditní kartě, pokud takové informace přenášíme přes Internet. Vyžadujeme rovněž, aby naši dodavatelé takové informace chránili před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním.

Doba uchování

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi (např. audit, účetnictví a zákonné lhůty pro uchování), řízení sporů a pro vytvoření, uplatnění nebo ochranu zákonných nároků v zemích, kde podnikáme.

Vzhledem k tomu, že okolnosti se mohou lišit v závislosti na kontextu a službách, informace v Prohlášení o online ochraně osobních údajů nebo poskytnuté dle ustanovení ve specifickém oznámení mohou poskytovat případné podrobnější informace o příslušných lhůtách uchovávání.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte otázky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím pomocí tohoto formuláře. Vaše zpráva bude předána vhodnému členovi Týmu ochrany osobních údajů IBM, jako jsou inspektoři ochrany údajů nebo členové jejich týmů.

Pro účely Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) bude správcem vašich osobních údajů společnost International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, Spojené státy americké, pokud není uvedeno jinak. V případě, že jsou společnost IBM Corp. nebo jí ovládaná dceřiná společnost (která není usazena v Evropském hospodářském prostoru (EHP)) povinny jmenovat zákonného zástupce v EHP, zástupcem bude pro všechny tyto případy společnost IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, Spojené království PO6 3AU.

IBM Corp. není správcem dat v případě, že:

 • Jde o osobní údaje zpracované v souvislosti se smluvním vztahem nebo při uzavírání smluvního vztahu s konkrétní dceřinou společností IBM. V takovém případě je správcem osobních údajů smluvní společnost IBM, která je právnickou osobou, se kterou vy nebo váš zaměstnavatel máte nebo budete mít uzavřenou smlouvu.
 • Jde o osobní údaje shromažďované na fyzickém místě nebo lokalitě dceřiné společnosti IBM. V takovém případě je správcem osobních údajů tato dceřiná společnost.

Vaše práva

Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich aktualizaci nebo opravu. Máte rovněž právo uplatnit námitku vůči přímému marketingu. Do procesu žádosti můžete vstoupit zde.

V souladu s vašimi místními právními předpisy vztahujícími se ke zpracování vám mohou náležet další práva. Pokud se například na zpracování vašich osobních údajů vztahuje Obecné nařízení o ochraně údajů ("GDPR") a vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů, máte právo uplatnit námitku vůči zpracování z důvodů své specifické situace. V souladu s GDPR můžete mít rovněž právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje vymazány nebo omezeny a můžete požádat o přenositelnost svých osobních údajů.

Právo podat reklamaci

V případě, že se domníváte, že je naše zpracování vašich osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, můžete podat reklamaci:

Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Dle potřeby můžeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, stejně jako jakákoliv jiná specifická prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud provedeme změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, doplníme na začátku tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nové datum.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Jak nás můžete kontaktovat

Dotazy k tomuto Prohlášení nebo způsobu, jakým IBM zpracovává Vaše informace, můžete zasílat na:

Koordinátora webu IBM, nebo na adresu:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

V případě, že v budoucnosti již nechcete dostávat marketingová sdělení od IBM, a to včetně registrací, zašlete prosím e-mail na adresu NETSUPP@us.ibm.com.


Další užitečné odkazy na téma ochrany soukromí