Rozsah

Online Prohlášení IBM o ochraně soukromí platí pro webové servery IBM a pro webové servery našich příbuzných společností, které uvádějí odkaz na toto Prohlášení. Níže uvádíme důležité informace z Prohlášení.

Osobní informace

  • Vaše osobní informace shromažďujeme pro různé účely, jako například pro zpracování Vaší objednávky, pro korespondenci s Vámi, pro Vaši registraci nebo v souvislosti se žádostí o zaměstnání.
  • Jsme oprávněni kombinovat informace, které od Vás získáme, s informacemi získanými z jiných zdrojů v zájmu zlepšení jejich celkové přesnosti a úplnosti a pro co nejlepší přizpůsobení našich interakcí Vašim potřebám.
  • Kromě toho jsme oprávněni shromažďovat informace týkající se Vašeho užívání našich webových stránek. K tomu využíváme různé technologie, včetně souborů typu cookie.

Použití

  • K plnění Vašich požadavků z naší strany nebo ze strany jiných firem zapojených do plnění.
  • Ke kontaktování za účelem průzkumu spokojenosti zákazníka, průzkumu trhu nebo ve spojení s určitými transakcemi.
  • Na podporu produktů nebo služeb, které jste od nás získali.
  • Pro účely marketingu ze strany IBM a vybraných organizací, pokud jste k takovému použití osobních údajů dali svůj souhlas.
  • Pro účely personalizace Vašeho užívání našich webových stránek, pro usnadnění navigace a pro statistiku užívání webových stránek.

Vaše volby

  • V okamžiku, kdy od Vás získáme informace, jste oprávněni nám sdělit, že si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje používali pro marketingové účely. V takovém případě budeme respektovat Vaše přání.
  • Soubory typu "cookie" můžete ve svém prohlížeči rovněž vypnout.

Více informací o naší praxi v oblasti soukromí naleznete v online Prohlášení IBM o ochraně soukromí.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Jak nás můžete kontaktovat

Dotazy k tomuto Prohlášení nebo způsobu, jakým IBM zpracovává Vaše informace, můžete zasílat na:

Koordinátora webu IBM, nebo na adresu:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

V případě, že v budoucnosti již nechcete dostávat marketingová sdělení od IBM, a to včetně registrací, zašlete prosím e-mail na adresu NETSUPP@us.ibm.com.


Další užitečné odkazy na téma ochrany soukromí