IBM® Maximo® Manage: transformacja sposobu zarządzania zasobami

IBM Maximo Manage — część pakietu IBM Maximo® Application Suite — jest czołową na rynku, w pełni zintegrowaną platformą do zarządzania zasobami. Korzystanie z zaawansowanych narzędzi analitycznych i danych internetu rzeczy (IoT) ma na celu zwiększenie dostępności operacyjnej oraz zmniejszenie ryzyka. Zbudowana w oparciu o 30 lat doświadczenia platforma Maximo oferuje najlepsze rozwiązania branżowe i rozszerzenia, które umożliwiają realizację unikalnych potrzeb organizacji. Obecnie liderzy branży mogą korzystać z pojedynczego rozwiązania do zarządzania zasobami, harmonogramami, aktywami, procesami, stanami magazynowymi i wydatkami. Dzięki zapewnieniu niezrównanej widoczności i kontroli w całym przedsiębiorstwie Maximo Manage jest odpowiednim rozwiązaniem umożliwiającym optymalizację wydajności, wydłużenie cykli życia zasobów oraz ograniczenie przestojów i kosztów operacyjnych.

Najważniejsze zalety rozwiązania Maximo Manage

Ograniczenie przestojów i kosztów

Optymalizuj i automatyzuj zarządzanie zasobami oraz ich konserwację w celu zwiększenia wydajności operacyjnej.

Dostęp do specjalistycznej wiedzy branżowej

Używaj modeli danych branżowych opartych na sprawdzonych procedurach i przepływów pracy, które umożliwiają przyspieszenie transformacji branżowej.

Ujednolicenie procesów zarządzania zasobami

Dostosowuj obszary robocze, plany pracy i dodatki, aby przydzielać zespołom newralgiczne zadania i dane.

Dłuższe cykle życia zasobów

Uzyskuj większy zwrot z inwestycji w zasoby dzięki analizom finansów i wydajności.

Optymalizacja prac serwisowych

Twórz strategie prewencyjne i preskryptywne, które ułatwiają realizację założeń konserwacji predykcyjnej.

Zasoby

Pewna siebie osoba siedząca w pokoju z tablicą konferencyjną

IBM® liderem w raporcie IDC MarketScape dla rozwiązań EAM

Dowiedz się, dlaczego raport IDC MarketScape wskazuje IBM jako lidera rozwiązań w dziedzinie globalnych modeli SaaS i chmurowych zastosowań EAM intensywnie wykorzystujących zasoby.

Widok z lotu ptaka na morską platformę wiertniczą

Globalni liderzy infrastruktury optymalizują zasoby i operacje

Dowiedz się, jakie typy firm używają rozwiązań Maximo oraz jakie czerpią z tego korzyści.

Farma wiatrowa

Transformacja działalności dzięki inteligentnym rozwiązaniom EAM

Informacje o kluczowej roli EAM i działaniach, które pomogą przekształcić operacje biznesowe w celu zwiększenia odporności.

Wdrożenia rozwiązań do zarządzania zasobami

Widok przestrzenny na międzynarodowy port lotniczy King Khalid

Efektywna konserwacja w Riyadh Airports

Riyadh Airports automatyzuje konserwację na potrzeby obsługi ponad 50 000 zasobów i zwiększa wydajność inspektorów o ponad 40%.

Fabryka w obiekcie firmy Hub Power

Hub Power optymalizuje swoje procedury w obszarze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Hub Power napędza transformację branżową z Maximo® Oil and Gas i redukuje liczbę incydentów związanych z bezpieczeństwem o 20%.

Zbliżenie palców piszących na klawiaturze

CHS, Inc. przechodzi od prewencji do predykcji

W ciągu ponad 20 lat pracy z Maximo firma CHS przekształciła swoje rozwiązania EAM od prewencyjnych do predykcyjnych dzięki wykorzystaniu chmury i internetu rzeczy.

Narzędzia EAM w pakiecie Maximo Application Suite

Maximo® Scheduler (w pakiecie)

Efektywne planowanie, tworzenie harmonogramów, rozdzielanie zadań i śledzenie przebiegu ich wykonywania. Maximo Scheduler jest częścią pakietu.

Maximo® Linear Asset Manager (w pakiecie)

Zarządzanie zasobami liniowymi przy użyciu segmentacji dynamicznej. Maximo Linear Asset Manager jest częścią pakietu.

Maximo® Asset Configuration Manager (w pakiecie)

Pozyskiwanie w czasie rzeczywistym obliczeń dotyczących konfiguracji zasobów i trwałości każdego komponentu. Maximo Asset Configuration Manager jest częścią pakietu.

Maximo® Mobile

Uzyskanie zdalnego dostępu za pomocą większości urządzeń mobilnych na potrzeby obsługi procesów, zasobów i zespołów

Maximo® Health Safety and Environment Manager

Integrowanie procesów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem z pomocą zarządzania zasobami

Maximo® ERP Adapter

Łączenie rozwiązań Maximo z systemami SAP lub Oracle przy użyciu zatwierdzonych procesów integracji

Maximo® Spatial Asset Management

Wyświetlanie złożonych informacji GIS w ramach pakietu Maximo Application Suite

Maximo® Service Provider

Zarządzanie umowami z klientami, dostarczaniem usług, fakturowaniem klientów i umowami z dostawcami

Maximo® Calibration

Kalibracja narzędzi, instrumentów i urządzeń pomiarowych

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?