Działania IBM w odpowiedzi na COVID-19

IBM udostępnia rozwiązanie Storage Insights Pro bezpłatnie na 90 dni wszystkim użytkownikom produktów IBM Storage, aby wspierać przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii COVID-19.

IBM FlashSystem® 7200

Co IBM FlashSystem 7200 może zmienić w Twoim przedsiębiorstwie

Rozwiązania IBM FlashSystem® 7200 i FlashSystem 7200H oferują korzyści w postaci wszechstronnej pamięci Non-Volatile Memory Express (NVMe), innowacyjnej technologii IBM FlashCore®, ultraniskich opóźnień pamięci Storage Class Memory (SCM), ogromnej funkcjonalności systemu IBM Spectrum Virtualize™ oraz wykorzystujących sztuczną inteligencję Storage Insights™ funkcji do zarządzania predykcyjnego i proaktywnego rozwiązywania problemów. Wszystko to zamknięte w postaci zaawansowanej macierzy all-flash lub hybrydowej w obudowie 2U. Produkt IBM FlashSystem 7200 udostępnia nowoczesne możliwości organizacjom, które potrzebują pamięci masowej klasy średniej. Pozwala na łatwe wdrażanie w środowisku wielu chmur takich rozwiązań, jakie są najlepsze z biznesowego punktu widzenia.

Korzyści

Sprawniejsze prowadzenie działalności

Kompleksowa technologia IBM FlashCore oparta na standardzie NVMe pozwala uwolnić tkwiący w danych potencjał i szybciej realizować procesy biznesowe. Z kolei obsługa pamięci klasy SCM przekłada się na niższe opóźnienia.

Wyższy zwrot z inwestycji

Rozwiązanie IBM Spectrum Virtualize pozwala użytkownikowi korzystać z wielu różnych usług przetwarzania danych we wszystkich jego systemach pamięci masowych, umożliwiając mu przekształcenie infrastruktury IT i osiągniecie większego zwrotu z inwestycji.

Optymalna efektywność pamięci masowej

Oparte na technologii sztucznej inteligencji (AI) rozwiązanie IBM Storage Insights wykorzystuje analizy predykcyjne do optymalizacji wykorzystania pamięci masowej. Oferuje także proaktywne możliwości usprawniające eliminowanie problemów.

Obsługa hybrydowego środowiska wielu chmur

Możesz korzystać ze środowisk publicznych, prywatnych oraz tradycyjnych.
Swobodnie rozbudowuj hybrydowe środowisko wielu chmur, zaczynając od niewielkiej infrastruktury i rozwijając ją wraz ze wzrostem potrzeb biznesowych lub liczby klientów.

Łatwość skalowania

Systemy klastrowe można skalować zarówno w górę, jak i wszerz, dla uzyskania większej wydajności i pojemności. W obudowach o wysokiej gęstości można zamontować nawet trzykrotnie więcej napędów.

Dostępność na poziomie „sześciu dziewiątek”

Rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom dostępności, potrzebny do obsługi aplikacji o newralgicznym znaczeniu dla działalności.

Najważniejsze cechy i możliwości IBM FlashSystem 7200

 • Fundament w postaci technologii IBM Spectrum Virtualize
 • Modernizacja przedsiębiorstwa dzięki wszechstronnym technologiom NVMe i iSER
 • Zarządzanie wspomagane sztuczną inteligencją i proaktywne wsparcie
 • Światowa sieć partnerów handlowych
 • Możliwości dostępne w całym hybrydowym środowisku wielu chmur
 • Przenoszenie usług korporacyjnych do kontenerów
 • Opcje redukcji danych
 • IBM Easy Tier®
 • Poczucie bezpieczeństwa dzięki IBM FlashWatch
 • Dostępność danych na poziomie „sześciu dziewiątek”
 • Niezawodność potwierdzona w praktyce

Opinie klientów

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

IBM FlashSystem 7200

Rozwiązanie all-flash: obudowa z kontrolerami NVMe umożliwiająca rozbudowę pamięci all-flash.

IBM FlashSystem 7200H

Hybrydowe rozwiązanie flash: obudowa z kontrolerami NVMe umożliwiająca rozbudowę pamięci hybrydowej zawierającej komponenty flash.