IBM Security Threat Intelligence Insights

Analiza zagrożeń — oparta na priorytetach i konkretnych działaniach

Większość przedsiębiorstw, które chcą nadążyć za rosnącą liczbą cyberataków, wykorzystuje zewnętrzne analizy zagrożeń jako wsparcie dla wewnętrznych mechanizmów ochrony danych. Skuteczne analizy zagrożeń cybernetycznych muszą działać w dynamiczny, niezawodny, kontekstowy i kompleksowy sposób. Powinny niwelować szum informacyjny i skupiać się na największych zagrożeniach, wykrywając i eliminując te, które mogą błyskawicznie zakłócić działalność Twojego przedsiębiorstwa.

Threat Intelligence Insights oferuje szczegółowe, praktycznie użyteczne analizy zagrożeń, które pomagają identyfikować kluczowe zagrożenia i nadawać im priorytety w oparciu o profil Twojej organizacji i dane telemetryczne dotyczące środowiska. W przypadku wykrycia zagrożenia zintegrowane aplikacje na platformie IBM Cloud Pak for Security pozwalają bezproblemowo przeprowadzić dochodzenie i przeanalizować sygnały o naruszeniach zabezpieczeń w wielu odrębnych źródłach — wszystko to z poziomu pojedynczej konsoli.

Dowiedz się więcej o X-Force Threat Intelligence

Najważniejsze cechy

Skrócenie czasu dochodzeń

Adaptacyjna ocena ryzyka pozwala separować rzeczywiste sygnały od szumu informacyjnego, a tym samym nadawać priorytety faktycznym zagrożeniom.

Lepsza widoczność środowiska

Skanuj zintegrowane źródła danych pod kątem sygnałów mogących wskazywać na to, że zasoby środowiskowe są zagrożone.

Szybkie reagowanie

Eliminuj zagrożenia szybko i skutecznie, sprawnie przechodząc od analizy zagrożeń do fazy dochodzeniowej i naprawy.

Cechy

Praktycznie użyteczna analiza zagrożeń

Działaj w oparciu o analizy zagrożeń dostępne w raportach X-Force Threat Intelligence Report. Dostarczają one kontekstowe informacje na temat ryzyka zbierane przez IBM w skali globalnej, a także analizy najnowszych ataków i spostrzeżenia pozyskiwane z unikatowej bazy danych o zagrożeniach prowadzonej przez zespół IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services (IRIS).

Odpowiednie priorytety zagrożeń

Nadawaj zagrożeniom priorytety przy użyciu oceny adaptacyjnej X-Force Threat Score, która uwzględnia stopień zagrożenia, wskaźniki ryzyka oraz profil Twojej organizacji i wykryte w jej środowisku niebezpieczeństwa.

Identyfikacja aktywnych zagrożeń

Identyfikuj zagrożenia aktywne w środowisku Twojej organizacji, korzystając z funkcji „Am I Affected”, która nieprzerwanie i w zautomatyzowany sposób przeszukuje zintegrowane źródła danych.

Często zadawane pytania

Czym jest Threat Intelligence Insights?

Threat Intelligence Insights to aplikacja na platformie Cloud Pak for Security, która umożliwia analizowanie zagrożeń w sposób dostosowany do charakteru i potrzeb Twojej organizacji. Bezproblemowo współpracuje z innymi aplikacjami na platformie Cloud Pak for Security, dzięki czemu możesz kontynuować dochodzenia i eliminację zagrożeń.

Skąd rozwiązanie Threat Intelligence Insights czerpie informacje?

Informacje dostarczane przez rozwiązanie Threat Intelligence Insights są pozyskiwane z wewnętrznych infrastruktur i baz danych, a także treści Open Source i zasobów partnerów. Raporty X-Force Premier Threat Intelligence przygotowuje i publikuje zespół X-Force IRIS.

Co obejmują raporty X-Force Premier Threat Intelligence?

Raporty X-Force Premier Threat Intelligence są przygotowywane i publikowane przez zespół IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services. Obejmują pięć typów: Threat Activity (Aktywność zagrożeń), Malware Analysis (Wykrywanie szkodliwego oprogramowania), Threat Group (Grupa zagrożeń), Industry Analysis (Analiza branżowa) i Early Warning Research (Wczesne ostrzeganie).

Chcesz wykonać następny krok

Nawiąż kontakt z naszymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa