Przegląd

Analiza zagrożeń oparta na priorytetach i praktycznych spostrzeżeniach

IBM® Threat Intelligence Insights na platformie IBM Cloud Pak® for Security oferuje szczegółowe, praktycznie użyteczne analizy zagrożeń realizowane w oparciu o profil Twojej organizacji i dane telemetryczne jej środowiska. Nadawaj priorytet zagrożeniom stanowiącym największe ryzyko dla Twojej działalności. Badaj zagrożenia w wielu odseparowanych źródłach danych i przeciwdziałaj cyberatakom z poziomu pojedynczej konsoli.

Najważniejsze cechy

Cechy

Spójność i widoczność

Prezentacja rozwiązania

Następne kroki

Przeprowadź unifikację rozproszonych narzędzi, zespołów i przepływów pracy z pomocą IBM Cloud Pak® for Security