Przegląd

Wyszukiwanie stowarzyszone z wykorzystaniem różnych narzędzi

IBM® Security Data Explorer na platformie IBM Cloud Pak® for Security umożliwia prowadzenie stowarzyszonych dochodzeń, które obejmują różne źródła danych — zarówno te od IBM, jak i innych firm. Postaw na integrację informacji z wielu narzędzi do zapewniania bezpieczeństwa oraz wykrywania zagrożeń i reagowania na nie w punktach końcowych z danymi przechowywanymi w jeziorach danych. Pozyskuj informacje ze środowisk wielochmurowych, monitorowanych przez takie narzędzia SIEM jak Splunk i IBM QRadar®.

Cechy

Korzyści dla zespołów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom

Prezentacja rozwiązania

Eksploracja

Społeczność IBM Cloud Pak for Security

Nawiąż kontakt i współpracuj z ekspertami i innymi użytkownikami.

Szczegóły techniczne produktu

Odwiedź Centrum Wiedzy IBM i zapoznaj się z dokumentacją techniczną.