Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® IMS™ Online Reorganization Facility for z/OS® reorganizuje wiele typów baz danych IMS, utrzymując jednocześnie ich dostępność dla aplikacji. Administrator bazy danych IMS może reorganizować bazę danych IMS, zachowując dostęp aplikacji IMS do jej zasobów.

IMS Online Reorganization Facility for z/OS zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z reorganizacją bazy danych IMS, w tym: wyjęciem i ponownym załadowaniem danych, rozwiązaniem przedrostków baz danych, odtworzeniem dodatkowych indeksów, weryfikacją wskaźników bazy danych i skopiowaniem obrazu zreorganizowanej bazy danych.

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie reorganizacji

W jednym prostym kroku wykonuje wszystkie działania, jakie przewiduje reorganizacja. Dzięki temu eliminuje konieczność interwencji operatora w trakcie i po reorganizacji.

Skrócone przestoje baz danych

Skraca czas przestojów baz danych z godzin do sekund, co przekłada się na większą dostępność baz danych, z których korzystają aplikacje działające w trybie 24x7x365.

Reorganizacja wielu typów baz danych

Reorganizuje bazy danych typu HDAM, HIDAM, HISAM, SHISAM, PHDAM i PHIDAM.

Dowiedz się więcej o przebiegu reorganizacji bazy danych IMS w trybie online

  • Kompleksowe rozwiązanie do reorganizacji
  • Weryfikacja
  • Kopiowanie
  • Reorganizacja
  • Przejęcie
  • Zakończenie