Jakie korzyści oferuje IBM IMS High Performance Image Copy for z/OS

IBM® IMS™ High Performance Image Copy for z/OS® oferuje funkcje szybkiego kopiowania i odtwarzania baz danych umożliwiające błyskawiczną obsługę kopii zestawów danych. Automatyzuje podatne na błędy zadania wykonywane ręcznie, które są niezbędne do skopiowania obrazu bazy IMS. Przyspiesza tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, pozwalając korzystać z metod szybkiej obsługi kopii obrazów i funkcji restartowania.

IMS High Performance Image Copy skraca czas niedostępności zestawów danych w bazie. Może działać automatycznie, przełączając bazę danych w tryb bez połączenia przed wsadowym wykonaniem kopii obrazu i automatycznie restartując bazę po zakończeniu procesu.

IMS High Performance Image Copy for z/OS

Oszczędność czasu

IMS HP Image Copy przyspiesza odtwarzanie, ponieważ kopiuje obrazy kilku zestawów danych w bazie. Ponadto skraca czas niedostępności bazy danych podczas tworzenia i odtwarzania kopii obrazu.

Eliminacja wielu zadań wykonywanych ręcznie

Dzięki szablonom nazewniczym IMS HP Image Copy wymaga mniej ręcznych czynności związanych z nadzorowaniem kopii obrazu zestawów danych. A interfejs IMS Tools Online System Interface ogranicza konieczność ręcznego zatrzymywania/restartowania bazy danych.

Większa efektywność pracy

Ogranicza liczbę używanych taśm i zmniejsza koszty operacyjne, umieszczając więcej niż jedną kopię obrazu na tej samej taśmie.

Scentralizowane zarządzanie i dane

IMS HP Image Copy przechowuje raporty w centralnie zarządzanym repozytorium. Gromadzi statystyki dotyczące bazy danych i przechowuje je w centralnym repozytorium do wykorzystania przez inne narzędzia lub produkty IMS.