Jakie możliwości oferuje IMS High Availability Large Database Toolkit

IMS™ High Availability Large Database Toolkit for z/OS® ułatwia przekształcanie istniejących baz danych IMS Full Function w bazy danych IMS HALDB. Umożliwia administratorom baz danych IMS przeprowadzanie symulacji zmian w konfiguracjach partycji, tak by mogli sprawdzać ich poprawność jeszcze przed implementacją. Ponadto pozwala im na utrzymywanie i strojenie baz danych HALDB.

IMS HALDB Toolkit ułatwia konsolidowanie lub dzielenie partycji w odpowiedzi na rozrost bądź kurczenie się aplikacji IMS. IMS HALDB Toolkit to rozwiązanie w pełni zintegrowane z innymi narzędziami IMS High Performance dzięki czemu zapewnia wyjątkowe możliwości w zakresie zarządzania bazami danych IMS HALDB.

IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Łatwe przekształcanie baz danych

IMS HALDB Toolkit for z/OS w jednoetapowym procesie przekształca bazy danych IMS Full Function w bazy danych IMS High Availability Large Database.

Symuluje konwersje baz danych IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit for z/OS umożliwia konsolidowanie i dzielenie partycji w celu zweryfikowania ich konfiguracji.

Zarządzanie procedurami

IMS HALDB Toolkit for z/OS zarządza procedurami konserwacji baz danych IMS HALDB, optymalizując ich wydajność i ułatwiając ich utrzymywanie.

Dowiedz się więcej o IMS HALDB Toolkit for z/OS

  • Dlaczego warto wybrać IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS?
  • Przekształcanie w bazy danych IMS HALDB
  • Utrzymywanie baz danych IMS HALDB
  • Zwiększanie wydajności
  • Konwersja baz danych
  • Obsługa mechanizmu IMS Database Recovery Control (DBRC)